Brukte 400.000 på helgetur

De siste årene har Studenttinget brukt mye midler på å rekruttere engasjerte studenter til å stille til valg.  Årets tur, hvor snittprisen per valgkandidat ble 19.000 kroner, blir den siste.

HARDANGER: Årets Gira-tur fant sted på Thon Hotel Sandven i Norheimsund.
Publisert

For å mobilisere studenter til å stille til verv i studentdemokratiet ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), har Studenttinget på Vestlandet (STVL) flere ganger arrangert en såkalt Gira-tur.

Årets tur kostet 400.000 kroner, fordelt på 82 deltakere.

Men av disse var det kun 21 som endte opp med å stille til valg i Studenttinget eller som Instituttillitsvalgt etter turen.

Det tilsvarer en snittpris på 19.000 kroner for hver valgkandidat.

Det vil også si at nærmere 300.000 kroner har blitt brukt på deltakere som ikke har endt opp med å engasjere seg i studentdemokratiet som følge av turen.

Dette kommer også frem i sakspapirene til STVL. 400.000 kroner er en femtedel av hele budsjettet til STVL som også inkluderer fem lønnede verv.

Et tradisjonsrikt arrangement

Leder for Studenttinget, Henrik Haug, forteller til Studvest at Gira-tur er et tradisjonsrikt arrangement, som har blitt avholdt siden før de gamle høgskolene ble fusjonert til HVL, og sikter til sammenslåingen av Høgskolen i Bergen, Sogn og Fjordane, og Stord Haugesund i 2017.

ENIG: Studenttingleder på Vestlandet, Henrik Haug er enig i at kostnadene har vært høye.

– Formålet med turen er å få nye studenter engasjert og interessert i studentdemokratiet, forklarer Haug.

På spørsmål om hvorfor kostnadene er så store, svarer Haug at det er helt tydelig at det er store kostnader. Likevel trekker studenttingslederen frem at Høgskolen på Vestlandet har hele fem ulike campus spredt rundt på Vestlandet. Disse campusene er Bergen, Sogndal, Førde, Stord og Haugesund.

– At HVL er spredt rundt bidrar til at kostnadene for å samles blir større.

Rekrutteringsutfordringer

I saksdokumentet kommer det frem at det i snitt koster fire til fem tusen kroner per person som deltar på arrangementet. 

De siste fire årene har turen gått til Thon Hotel Sandven i Nordheimsund.

– Jeg er enig i at det også er en relativt stor kostnad, men hotelloppholdet er nok det som koster mest.

At det kun er 21 personer i etterkant av turen som har valgt å stille til valg, sier lederen at må sees i sammenheng med rekrutteringsutfordringer. Haug legger til at Studenttinget sliter med å finne egnede studenter og få folk til å møte opp.

HVL er den studieinstitusjonen i Bergen som brukere mest penger på å drifte studentdemokratiet. Studenttinglederen forteller at de setter stor pris på tilliten de får fra ledelsen som velger å legge ressurser inn i studentdemokratiet.

Studvest har presentert pengebruken for ledelsen på HVL. I en e-post opplyser kommunikasjonsrådgiver Helge Olsen at Høgskolen på Vestlandet ikke ønsker å kommentere saken.

Ingen ny Gira-tur

I saksdokumentet skriver Studenttinget at «Forslag til videre prosess i saken er å heller se på nye alternativer til å rekruttere inn i STVL, enn å bruke mer tid på å se gjennom tallene fra tidligere Gira-turer.»

Haug forteller at de fremover mot neste valg vil arbeide med å finne løsninger på hvordan Studenttinget skal rekruttere nye studenter.

– Gira-turer slik de er i dag vil ikke bli videreført det neste året. Studenttinget har gitt arbeidsutvalget i oppgave å se på hvilke muligheter vi har for å oppnå målet innenfor den nye budsjettrammen de har gitt oss for rekrutteringsarrangementer. Det er altså ikke gitt at det blir fremtidige Gira-turer.

Powered by Labrador CMS