De fikk flere millioner til å håndtere pandemien. Nå vil de beholde restene.

Norges Handelshøyskole, Sammen og Bergen Arkitekthøgskole har bedt om å få beholde midlene de fikk under pandemien, selv om den er over.

PÅ EN GOD MÅTE. Student og prosjektkoordinator i Sammen, Ane Sandvik Arnestad, sier at Sammen vil bruke de ekstra pandemimidlene på en god måte.
Publisert Sist oppdatert

Sammen fikk tildelt 19,1 millioner i løpet av pandemien, blant annet fra Stortingets krisepakke. 

15,6 millioner har blant annet blitt brukt på å ansette studenter som studentmedarbeidere, to uker gratis frokost i Sammen-kantinene og støtteordninger for studentgrupper som Trivselsfondet. 

Nå har studentsamskipnaden søkt om å få beholde de resterende midlene på 3,5 millioner videre inn i 2022.

Ane Sandvik Arnestad er sisteårsstudent på integrert master i rettsvitenskap og prosjektkoordinator i Sammen. Hun forteller at det er ikke hver dag Sammen plutselig får 19 millioner i fanget. 

– Vi ville, og vil, bruke pengene på en god måte, sier Arnestad. 

Hun synes det er dumt hvis de ubrukte midlene blir tatt tilbake, når de kan bli brukt på en god måte i Sammen, spesielt med tanke på at de ikke har klart å bruke alt av de ekstra midlene. 

Av de resterende midlene er cirka 2,5 millioner øremerket til å lønne studentmedarbeidere. Arnestad forteller at Sammen har ansatt 80 studentmedarbeidere under pandemien, hvor 60 av dem jobber i Bergen. En studentmedarbeider jobber blant annet med å arrangere lavterskeltilbud for studentene. 

Både lønnsmidlene og resten av pengene vil Sammen bruke på lavterskeltilbud. Disse tilbudene innebærer at studentmedarbeiderne arrangerer opplegg, og at det skal være billig eller gratis for studentene å være med. Noen av tilbudene som har vært arrangert er fjellturer, alpakkagård-besøk, spillkvelder og paintball. 

Arnestad forklarer at alle prosjektene til Sammen blir gjort i tråd med formålet «å skape varig vennskap».

– Målet er å gjøre det enkelt for studentene å komme i kontakt med andre studenter, ettersom dette er noe som har vært vanskelig for mange under pandemien, sier Arnestad

Hun legger til at hvis de får beholde de ekstra midlene vil de kunne videreføre prosjektene de satte i gang i under koronaperioden.

Vanskelig å bruke midlene på en god måte

NHH har igjen en sum på 1.394.000 kroner, av pandemi-midlene de fikk tildelt. De har bedt, i likhet med Sammen, om at de resterende midlene overføres til 2022.

– Vi har bedt om dette fordi det har vært vanskelig å finne gode måter å bruke disse midlene i 2021, sier prorektor for utdanning ved NHH, Stig Tenold. 

Tenold forklarer at det har vært problematisk å bruke midlene på grunn av nedstengning og de lokale begrensningene som ble innført i Bergen. Han referer spesielt til restriksjonene på fysisk tilstedeværelse, med begrensninger i romkapasitet, som har gjort det utfordrende å få til en ordning der studenter, på en smittevernforsvarlig måte, kunne følge opp andre studenter. 

– Det vi ønsker å bruke midlene til, er aktiviteter der erfarne studenter underviser de som begynte på NHH i 2020 og 2021 i basisferdigheter, sier Tenold. 

NHH. Norges Handelshøyskole har også bedt om å beholde resten av pengene de fikk i forbindelse med pandemien. ARKIVFOTO: Henrik M. Sylliaas

Her vil studentene blant annet få opplæring i studieteknikk, læringsmetoder, akademisk skriving og eksamenshåndtering. 

Tenold forklarer at mange studenter som har lite erfaring med studentlivet slik det var før pandemien, og det å organisere sin egen læring. 

– Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Tenold. Han mener den beste måten for å få dette til, er ved at erfarne og entusiastiske studenter deler av sine innsikter og ferdigheter til de mindre erfarne studentene. 

Sikre studentenes studieprogresjon

BAS har mottatt ekstra støtte i flere runder. 4. mars mottok de 71.000 kroner for å lønne studenter som kan bidra til bedre faglig oppfølging av studenter. 21 juni mottok de 110.000 kroner med formål om at flest mulig studenter skal kunne opprettholde studieprogresjonen.

Ingunn Tepstad er kontorsjef ved BAS. Hun forteller at de ekstra midlene de fikk under pandemien har blitt brukt til å ansette og lønne studentassistenter. Studentassistentene har blant annet arrangert smittevernvennlige sosiale lavterskeltilbud for studentene ved BAS. 

BAS regner ikke med å ha noe ekstra midler igjen etter 2021, men hvis dette skulle være tilfelle har de søkt om å få overføre restbeløpet til neste år for videre ansettelse og lønn til studentassistenter. 

– Vi vil fortsatt bruke midlene på å engasjere studentassistentene, sier Tepstad. Hun legger til at studentassistentene kan hjelpe studentene sin studieprogresjon. 

Hun forklarer at studentassistentene har ekstra kompetanse på området de er ansatt, og kan derfor hjelpe studentene med alt fra verkstedjobbing til digitale verktøy.

Powered by Labrador CMS