Ekspertgruppe slår alarm: – Stor bekymring for studiemiljø og psykisk helse

Regjeringens ekspertgruppe er bekymret for studentenes psykiske helse under pandemien. Her er forslagene deres til å løse utfordringene.

STENGT. Stengte lesesaler og hjemmekontor på hybelen preger studentenes hverdag under pandemien. En ekspertgruppe har sett på hvordan man kan bøte på situasjonen. ARKIVFOTO: Emily Dishington
Publisert Sist oppdatert

For to uker siden kunne Studvest fortelle at regjeringen har satt av en millionpakke på ti millioner for å bedre studentenes psykiske helse under pandemien.

– Jeg er bekymret for at nødvendige smitteverntiltak over lang tid gjør at mange studenter føler seg ensomme og sliter med motivasjonen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Regjeringen har derfor satt ned en ekspertgruppe, ledet av Kunnskapsdepartementet, for å komme med anbefalinger til hva de kan gjøre. I dag har de lagt frem sine tiltak.

BEKYMRET. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er glad for at ekspertgruppen nå har kommer med konkrete forslag til studenthjelp under pandemien. ARKIVFOTO: Adrian Grinbakken

De foreslår blant annet at institusjonene i større grad bør sikre at studenter deltar i seminargrupper eller kohorter for alle studenter. Disse gruppene bør kunne møtes både på lærestedene og digitalt, avhengig av gjeldende smittevernregler.

Her er ekspertgruppas forslag:

1) Mer systematisk oppfølging og informasjon til studentene

2) Studenter bør delta i faste seminargrupper

3) Flere faglige og sosiale aktiviteter innenfor smittervernreglene på studiestedene

4) Hjelp til struktur i hverdagen

5) Økt kapasitet i det psykiske helsetilbudet

Ekspertgruppen skriver i rapporten at utdanningsinstitusjonene og mange andre er bekymret for studiemiljøet og studentenes psykiske helse. Både ansatte og studenter savner livet på lærestedet.

– Trolig må vi leve med strenge smitteverntiltak en god stund til, men vi kan ikke legge opp til at studentene skal tilbringe hele studieåret alene på hybelen, sier Asheim i pressemeldingen.

– I tillegg til å følge opp med konkrete tiltak skal vi også se på hvordan vi best kan bruke de ti millionene vi nylig fikk for å følge opp studentene.

Norsk Studentorganisasjon: – Bra at det kommer mange konkrete forslag
FORTSATT STENGT. Fysisk undervisning er fortsatt satt på vent på Bergens campuser. ARKIVFOTO: Julie Helene Günther

Lederen i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, er glad for å se mange konkrete forslag fra ekspertgruppen.

– Så er spørsmålet hva de forskjellige tiltakene vil koste, sier han.

– Vi har fått ti millioner kroner til studentene, og koster tiltakene mer enn det, må det komme mer på bordet.

Trohjell opplyser om at NSO vil komme med konkrete tilbakemeldinger til Kunnskapsdepartementet om rapporten innen kort tid.

Han legger heller ikke skjul på at studentøkonomi er en elefant i rommet.

GLAD. Leder i Norsk Studentorganisasjon, Andreas Trohjell, er glad for at utvalget har kommet med konkrete tiltak for å bedre studentenes hverdag. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

– Det sto litt nevnt om studentøkonomi i rapporten. Men psykisk helse og personlig økonomi henger sammen, sier Trohjell.

– Det er vanskelig å studere om du ikke vet om du kan betale regningene neste uke.

Velferdstinget: – De har tatt til seg våre innspill

Leder for Velferdstinget Vest, Anette Arneberg, er positiv til mange av gruppens forslag til tiltak.

– De har tatt til seg mange av våre innspill, forteller hun.

– Vi mener alle studenter skal deles i kohorter. Det er den mest effektive måten å sørge for at alle har noen å være med.

Arneberg er glad for at forslagene er konkrete, og er spesielt glad for forslagene som retter seg mot studentenes psykiske helse.

– Jeg har vært tydelig med høyere utdanningsministeren. Sånn som det er nå, må man gi mer midler til psykologtjenesten.

GLAD FOR SATSING PÅ PSYKISK HELSE. Leder i Velferdstinget Vest, Anette Arneberg, er glad for at ekspertgruppen kommer med konkrete forslag rettet mot studenters psykiske helse. ARKIVFOTO: Kristin Eidsheim

Arneberg påpeker at Velferdstinget har jobbet med å holde køene på psykologtjenesten til Sammen på to uker.

– Nå er det på to og en halv måned. Da må man ha hjelp fra staten.

Arneberg understreker at mesteparten av disse forslagene bør skje uansett – uavhengig av koronapandemien.

– En tredel av norske studenter sier de er ensomme. Mange av forslagene til ekspertgruppen burde man fortsette med etter korona.

SPRENGT KAPASITET. Nå er ventekøen hos Sammen-psykologene på to og en halv måned. ARKIVFOTO: Toril Sunde Apelthun

Hele rapporten kan du lese her.

Powered by Labrador CMS