Endelig har Iris fått tilbake pengene HVL skyldte henne

– Det er helt latterlig at man er nødt til å gå til media for at HVL skal gjøre noe.

UHØRT. Iris Møller Kvamseng reagerer på at hun sendte fire mail til høgskolen uten å få svar. FOTO: NORA ELVESTAD
Publisert Sist oppdatert

Dette er saken

  • Studenter som skal reise i forbindelse med praksis på HVL må selv legge ut for utgiftene dette medfører.
  • Disse kostnadene skal i utgangspunktet tilbakebetales innen rimelig tid.
  • Iris Møller Kvamseng har nå, et år etter endt praksis, fått tilbake pengene sine etter at Studvest tok kontakt med HVL.

I slutten av oktober skrev Studvest om tegnspråk og tolkning-studenten Iris Møller Kvamseng. Hun hadde ikke hørt noe fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) etter fire forsøk på å ta kontakt for å få tilbake nærmere 2000 kroner høgskolen skyldte henne. Dette var penger Kvamseng hadde lagt ut for kostnader knyttet til obligatorisk praksis.

Etter at artikkelen ble publisert har Kvamseng nå fått tilbake pengene. Det er hun lettet for, men er samtidig svært misfornøyd med at HVL ikke betalte tilbake pengene tidligere.

Måtte ty til medieoppsslag

– Jeg sendte mail minst fire ganger i løpet av et år uten å få noe svar. Det er helt latterlig at man er nødt til å gå til media for at HVL skal gjøre noe, sier hun.

Selv om høgskolestudenten er lettet over å ha fått tilbake pengene sine, er hun bekymret over hvordan HVL har håndtert de andre som ikke har vært like heldige. Ifølge henne har nemlig flere i klassen slitt med de samme problemene som henne, og flere av dem har gitt opp å få penger tilbake. 

– Hver og én av dem kan ikke være nødt til å gå gjennom Studvest for å få refusjon, slår Kvamseng fast.

– Uheldige omstendigheter

Til tross for at pengene endelig er på konto, er ikke studenten videre imponert over begrunnelsen hun har fått fra HVL. For litt over en uke siden mottok hun en epost fra høgskolen der de beklaget og skrev at årsaken til at det tok så lang tid var «en rekke uheldige omstendigheter».

Iris Møller Kvamseng, økonomisk rammet HVL-student.

– De fortalte blant annet at det var stor pågang forrige høst, men dette burde de ha lagt til rette for, mener Kvamseng.

HVL forklarer videre i mailen at søknaden hennes ble avvist grunnet «tekniske årsaker» som de ikke hadde fanget opp tidligere.

«Det kan muligens være fordi vi gikk over til HVL (fra Høgskolen i Bergen, red.anm.) ved årsskiftet, men det kan også bero på en svikt her», skriver de.

En annen mulig grunn til at Kvamsengs sak stoppet opp, kan ifølge HVL være at personen som behandlet saken ble sykemeldt.

– Vet ikke hvorfor det har blitt sånn

Studvest har siden tirsdag 17. oktober forsøkt å få et svar fra HVL på hva som har skjedd med pengene til Kvamseng. Kommunikasjonsdirektør Helge Olsen svarer mandag den 30. oktober.

– Vi har beklaget overfor Iris og gitt henne en forklaring på hva som har skjedd, forteller Olsen.

Dette er en skjermdump av den siste mailen Iris sendte til HVL. Denne svarte de aldri på.

– Hva tenker du om at hun har sendt såpass mange mail uten at det ble gjort noe?

– Det kan jeg ikke svare på.

– Men hva med at det har gått et år, og at hun måtte ta kontakt med media før det skjedde noe?

– Hun har jo ikke fått svar innen rimelig frist og det beklager vi. Det er ikke sånn det skal være.

– Iris oppgir at flere av studiekameratene har det samme problemet. Har dere ordnet for dem òg?

– Vi undersøker nå om det er flere som kan være offer for de samme problemene, sier Olsen.

– Så dere kan ikke garantere at alle som skal ha penger har fått det utbetalt?

– Nei.

– Hvordan skal dere få kontroll på dette?

– Vi skal undersøke om det gjelder flere. Men dersom flere har utestående betalinger fra oss, så må de ta kontakt, så ordner vi det, sier Olsen.

Dagen etter tar kommunikasjonsdirektøren kontakt like før papiravisen til Studvest går i trykken og sier følgende:

– Vi har gått gjennom systemene og finner ikke at det ligger flere utestående krav. Men hvis folk opplever at de har krav som ikke er dekket må de kontakte oss.

Ut på tur igjen

Kvamseng er for tiden i praksis igjen – denne gangen et tre ukers opphold på Sørlandet. Hun regner med kostnader på minst 10.000 kroner for transport og overnatting for denne turen.

– Vi fikk vite hvor vi skulle to uker i forveien og deretter var det opp til hver enkelt student å finne de billigste formene for transport og overnatting, sier Kvamseng og legger til at studiekamerater vurderte camping for å holde kostnadene nede.

Kvamseng forteller at hun av økonomiske grunner har fått innvilget en særskilt avtale for denne praksisen der utgiftene blir fakturert direkte til HVL.

– Jeg stoler dessuten ikke nok på HVL til å legge ut for kostnader igjen, sier hun.

Flere bekymrede studenter

Leder for Studenttinget på Vestlandet, Jonas Oliver Hui Dahl, sier at de har fått henvendelser fra bekymrede studenter som klager over praksisrelaterte kostnader.

– Derfor har vi sendt ut et spørreskjema om dette til tillitsvalgte, for å finne ut hvor skoen trykker.

Dahl kan foreløpig ikke si noe om resultatene fra denne undersøkelsen, ettersom den ikke vil være ferdig gjennomført før mot slutten av semesteret. Foreløpig har 32 personer svart på undersøkelsen. 

Dahl vil heller ikke på vegne av studenttinget uttale seg spesifikt om denne saken, ettersom han ikke har full innsikt i bakenforliggende forhold.

Powered by Labrador CMS