Fakultetsdirektør om millionunderskudd: «Etterpåklokskap er også klokskap»

Fakultetsstyret ved SV-fakultetet på UiB sier underskuddet på 40 millioner kroner skyldes en for optimistisk satsing.

MILLIONUNDERSKUDD: Det ligger dårlig an for SV-fakultetet sitt budsjett for 2024.
Publisert Sist oppdatert

Fakta om SV-fakultetets underskudd:

  • Totalt har SV-fakultetet et budsjett på 509,7 millioner kroner i 2024. 

  • Av budsjettet utgjør 89% lønn, og omtrent 10% drift. Hovedutgiften på drift er husleie, som har økt med 14 millioner i løpet av de to siste årene.

  • I 2023 gikk fakultetet i underskudd med totalt 6,5 millioner. Instituttene på fakultetet gikk 26 millioner i overskudd, men fakultetets felles budsjett gikk 32,5 millioner i minus. 

For en knapp måned siden ble det kjent at det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV) ved Universitetet i Bergen (UiB) vil gå 40 millioner i underskudd i 2024. Tirsdag 14. mai var alle studenter ved SV-fakultetet invitert til et informasjonsmøte om den økonomiske situasjonen. 

Møtet ble holdt samtidig som to ulike eksamener i sammenliknende politikk. Dette betyr at nærmere 150 studenter ikke hadde mulighet til å stille. 

19 millioner tapt på koronastudieplasser

Under møtet beskriver fakultetsdirektør ved SV-fakultetet Kristine Kolsrud at det enorme underskuddet hovedsakelig skyldes økning i husleiekostnader, flere Ph.d.- og Postdoktorstillinger, og de såkalte «koronastudieplassene».

Disse studieplassene var midlertidige ekstra studieplasser, som universiteter fikk tildelt da korona-pandemien skapte en økning i søkere til høyere utdanning. 

– SV-fakultetet ble tildelt 60 korona-studieplasser, verdt 90 000 kr hver. Vi fikk beskjed om at de kunne bli trukket tilbake, men vi trodde ikke helt på det, så vi satset, forteller Kolsrud. 

Videre sier hun at plassene til sammen skulle gi en forventet merinntekt på 19 millioner kroner, og beskriver den økonomiske satsingen på disse plassene som «offensiv omsetning». Plassene skulle i første omgang få støtte i fire år, men ble trukket allerede etter to år, høsten 2022. 

TRODDE IKKE PÅ DET: Dekan Askildsen visste at koronastudieplassene kunne miste støtten, men mener ingen i fakultetsstyret trodde det ville skje.

Kolsrud synes det er en uheldig situasjon fakultetet nå er i, men mener likevel at å satse på at koronastudieplassene ville beholde støtten sin var riktig vurdering.

– Man kan godt si at vi har satset alt for knallhardt, men etterpåklokskap er også klokskap, uttaler hun. 

Dekan Jan Erik Askildsen støtter Kolsrud i dette.

– Vi visste at det var en mulighet, men vi trodde ikke det ville skje. Ingen av oss trodde det, sier dekanen om at støtten til koronastudieplassene ble trukket.

«Prosjekt sunn økonomi»

For å ta igjen de tapte millionene, sier dekan Jan Erik Askildsen at fakultetsstyret vil etablere «Prosjekt sunn økonomi på SV-fakultetet». Dette prosjektet skal bestå av «en rekke prosesser» som skal bedre situasjonen. I et åpent brev til alle ansatte ved fakultetet, peker dekanen på følgende tiltak:

• Se på hvordan vi kan øke inntektene og kutte kostnadene

• Se på studieprogramporteføljen vår og undersøke samarbeidsmuligheter på tvers av programmer og institutter

• Ha en gjennomgang av arealbruken på fakultetet

• Ha en gjennomgang av fakultetets ordning for prosjekt forsterkning

• Ha en gjennomgang av rekrutteringsmodellen

Kolsrud poengterer under møtet at ingen av kuttene som vil bli innført for å ta igjen de tapte pengene, foreløpig vil ramme studenter direkte. Hun kan likevel ikke garantere at framtidige kutt ikke vil ramme hardere. Men understreker at slike kutt ikke vil komme over natten.

 – Endringene må jo gjennom hele systemet før de blir vedtatt. Ting skjer ikke av seg selv.

– Jeg synes det er veldig skummelt

– Det var jo litt greit å få en forklaring. Jeg tenkte i forkant av møtet at dette underskuddet burde de visst at skulle til å komme, sier påtroppende studentrepresentant i fakultetsstyret, Martin Heggø Solheim og legger til: 

– Samtidig er det forståelig at når fakultetet blir lovet fire år som blir trukket så er det en vanskelig situasjon for styret. Men jeg kunne ønske at det hadde vært en grundigere gjennomgang. 

Han henviser videre til brevet dekan Jan Erik Askildsen publiserte på SV-fakultetet sine nettsider. 

– Samtidig så oppleves det kjipt for studentene fordi vi ikke har hatt noe kontroll. Vi har så klart hatt studentrepresentanter i styret, men det er samtidig ikke deres feil. Men dette underskuddet vil jo kunne gå utover oss, og det sa de selv på møtet. 

Samtidig stiller han spørsmål om når man egentlig burde ha fått vite om dette underskuddet. 

– Det er det jeg syntes er veldig skummelt, at dette er noe man burde vite om når det er snakk om en så stor sum. 

Han understreker at møtet var oppklarende for studentene som var bekymret for fremtiden på SV, samtidig gjør han det klart at han skal kjempe for at studentene skal påvirkes i minst mulig grad det neste året. 

– Det viktigste for oss er at vi skal verne mentorordningen som har vært så viktig for studentene. Det samme gjelder undervisningsassistenter til seminarer, og disse har heldigvis ikke vært en del av kuttene i år. Det er vår hovedprioritering å skåne studenter så mye som mulig. 

– Vi hadde tenkt annerledes nå

– Sitatet «etterpåklokskap er også klokskap» henviser til at vi kanskje ville ha tenkt annerledes før enn det vi gjorde der og da med den informasjonen vi hadde. Samtidig har det vært gode begrunnelser på enhver beslutning som er tatt, sier dekan på SV-fakultetet Jan Erik Askildsen til Studvest. 

Han peker på at fakultetet valgte å starte nye studieprogram som et resultat av de tildelte korona-studieplassene, og innen nyhetene om at koronastøtten skulle avvikles i 2022 var disse studieprogrammene svært populære. 

– Problemet er jo bare at det som vi hadde trodd kunne være en stor del av finansieringen nå er bortfalt. Det er jo en av årsakene som har ledet til situasjonen som vi er i nå. 

Askildsen peker ut at studieplassene ville ha gitt fakultetet en økt akkumulert inntekt på ca 19 millioner. 

– Det er et komplisert regnestykke, men hvis finansieringen ikke hadde blitt trukket så hadde majoriteten av underskuddet vært dekket. 

Når Studvest stiller spørsmål om hvorfor SV-fakultetet er det eneste fakultetet på UiB som begrunner sitt underskudd med korona-studieplasser, forklarer Askildsen at dette nettopp er et resultat av de nyopprettede studieprogrammene. 

– Dette er et program vi hadde planlagt lenge og fått godkjenning på fra universitetsstyret. Vi tok derfor muligheten til å få i gang programmene som var veldig ønsket. Andre utdanningsinstitusjoner brukte støtten til mer kortsiktige tiltak, men det gjorde ikke vi.

Powered by Labrador CMS