Nyhet

Her dropper flest studenter i Bergen ut

Det finnes mangt med utdanningsinstitusjoner i Bergen by. Men hvor fullfører faktisk studentene?

VARIASJON. Det er store forskjeller mellom de forskjellige utdanningsinstitusjonene. ARKIVFOTO: VID: Anne-Lea Pfistner HVL: Jeffrey Meijer BAS: Toril Sunde Apelthun UIB: Julie Helene Günther NLA: Toril Sunde Apelthun, NHH: Jarle Hovda Moe
Publisert Sist oppdatert

I Bergen finnes det over 35.000 studenter fordelt over de ulike skolene og campusene. Her tilbys høyere utdanning på alle nivå og innenfor nesten alle typer felt. På tross av valgfriheten er det ikke en selvfølge at studentene fullfører studiene.

Mange grunner til å droppe ut av studiet

Ingvild Torkelsen hos karrieresenteret til Sammen sier at det finnes mange grunner til at studenter velger å bytte studie eller droppe helt ut.

– Det handler mye om studenter som opplever at de har kommet på feil studie og at det ikke var sånn som de hadde tenkt. Det kan også være at de ikke kom inn på førstevalget sitt og så velger de seinere å bytte til noe de liker mer, sier hun.

MANGE GRUNNER. Ingvild Torkelsen mener det kan være mange grunner til at noen ikke fullfører studiet. PRESSEFOTO: Sammen

Det kan også være at studiets måte å jobbe på ikke passer til den enkelte personen eller at de føler de har for lite tilknytning til fagmiljøet eller at oppfølgingen er for dårlig.

– Og så finner noen rett og slett ut at de ikke er så interessert i det de studerer, fortsetter hun.

UIB: Seks av ti fullfører ikke på normert tid

Av de 2805 som begynte på bachelorgrad ved UIB i 2017, hadde 41 prosent fullført våren 2020. 28 prosent hadde studert noe annet eller bedt om permisjon mens 21 prosent hadde droppet helt ut.

Frafallet er størst ved det humanistiske fakultet. Her fullførte kun 29 prosent av 740 på normert tid og 40 prosent droppet ut.

Studentene på Det juridiske fakultet kommer best ut av alle fakultetene når det kommer til frafall. Her dropper kun 14 prosent av 445 studenter ut. Likevel er det kun 46 prosent som fullfører på normert tid. Dette kommer i kontrast med fakultetet for kunst, musikk og design fullførte 71 prosent av 95 studenter fullførte på normert tid.

HVL: Én av fem faller av

Av 1811 studenter på Høgskolen på Vestlandet sitt Bergen-campus i 2016 hadde 22 prosent falt fra innen 2019. 61 prosent hadde fullført på normert tid.

Sykepleierne kommer best ut. Ni av ti sykepleiestudenter fullfører studieløpet. 80 prosent på normert tid .

Bachelor i ingeniørfag, cyberfysisk nettverksteknologi faller på bunnen av listen på Høgskolen med 54 prosent frafall. Her fullfører og kun 39 prosent på normert tid.

Bachelor i tegnspråk og tolking skiller seg ut med kun 18 prosent som fullfører på normert tid. 30 prosent dropper ut.

NHH: Elleve prosent av bachelorstudenter dropper ut

NHH har 3600 heltidsstudenter. Av bachelorstudentene hadde i 2020 elleve prosent droppet ut og av masterstudentene tre og ni prosent ettersom om de gikk master i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon.

NLA: lærerstudentene kommer best ut

På NLA finner vi totalt 34,9 prosent drop out rate i de to campusene i Bergen: Sandviken og Breistein. Best ut kommer lærerstudentene med 21,95 prosent frafall mens avdeling for interkulturelle studier på den annen side har hele 63,9 prosent frafall.

Skrivekunstakademiet og Bergen arkitekthøgskole: skiller seg ut

På Bergens minste skoler er det både færre studenter og mindre frafall

Skrivekunstakademiet skiller seg ut i mengden av institusjoner for høyere utdanning i Bergen. De tar opp tolv studenter hvert år og i løpet av de siste ti årene har kun én person droppet ut

De aspirerende arkitektstudentene, henholdsvis 159 stykker har hatt en drop out rate mellom null og syv prosent de siste årene pr. kull. Her er det lite forskjell mellom bachelor- og masterstudenter

VID: 13 prosent «drop out rate»

VID vitenskapelig høgskole hadde i 2017 180 nye studenter. Av disse har 79 prosent fullført på normert tid og 13 prosent droppet ut

Høgskolen Kristiania: 65 prosent av bachelorstudenter fullfører

På denne skolen finnes det 1293 aktive studenter fordelt utover bachelor, master og fagskolen. Av disse tar 65 prosent av bachelorstudenter og 90 prosent av masterstudenter å fullfører på normert tid 

BI har ikke respondert til STUDVEST sine henvendelser

Utfører en viktig samfunnsoppgave

Svein Ivar Angell er visedekan for utdanning på HF-fakultetet ved UiB. Han mener at drop out statistikken er mer omfattende enn som så  .

– Måten frafallet blir fremstilt på har litt med måten statistikken blir ført. Hvis du legger til et semester er tallene bedre, sier han. 

Han informerer om at HF-fakultetene jevnt over ligger litt lavere på nasjonalt nivå. Ikke bare i Bergen.

– Vi har en annen studentgruppe. Det er studenter som begynner på studiet uten intensjon om å fullføre. Det er også folk i arbeidslivet som kommer for å shoppe noen studiepoeng. Disse blir også registrert som bachelorstudenter, fortsetter han.

Videre forteller han at en del studenter bruker lengre tid, noe det kan være mange årsaker til 

– Og så er det sånn at hvis studenter kommer for å kun ta noen få studiepoeng så oppfyller vi også en viktig samfunnsoppgave, poengterer han.

Likevel forteller han at HF-fakultetet ønsker å finne mer ut motivasjon til studentene de får inn.

– Vi skal jobbe med det kunnskapsgrunnlaget vi har. Vi har også implementert en ny mentorordning under korona. Vi håper det skal få opp disse gjennomføring tallene, avslutter han.

OMFATTENDE. Svein Ivar Angell mener frafall statistikken er mer omfattende enn som så. PRESSEFOTO: UiB
Powered by Labrador CMS