Her er bergenstudentene som stiller til valg for NSO

På Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt årlige landsmøte i april velges det hvem som skal representere 250.000 studenter. Seks av kandidatene er fra Bergen.

VALG. Maya-Katrin Skjeldal, Morten Stene, Elida Linnea Slettum og Helena Haldorsen er blant seks fra Bergen som stiller til valg i NSO. FOTO: Ida Lutro, Silje Dahle, Anna Jakobsen og Henriette F. Thorkildsen.
Publisert Sist oppdatert

Fire bergensstudenter stiller til valg i Norsk Studentorganisasjons (NSO) Arbeidsutvalg (AU) og sentralstyre.

Valgkomiteens innstilling legges frem den 11. april. I tillegg velges også politiske komiteer og en kontrollkomité. Endelig valg gjennomføres på NSOs landsmøte fra 21. til 24. april.

I tillegg stiller Bjørn Olav Østeby og Maika Godal Dam som leder. Begge med tilknytning til Bergen.

Maya Katrin Skjeldal (BI)

Maya-Katrin Skjeldal stiller til Velferds-og likestillingsansvarlig i NSOs AU. Hun er student ved BI Bergen og studerer organisasjonspsykologi, HR og ledelse. I tillegg er hun med BIs studentorganisasjon (BISO), det siste året på nasjonalt nivå.

– I BISO har jeg fått sett hvordan samskipnadene i tilknytning til BI arbeider (Sammen, SiS, SiT og Sio), og  hvilke forskjeller som er på de ulike studiestedene, sier hun.

For Skjeldal er en av de viktigste sakene leiemarkedet og hvordan det påvirker studentøkonomien. Hun viser til en undersøkelse om leiemarkedet.

BOLIG. Maja- Katrin Skjedal er optatt av et rettferdig leiemarked for studentene. FOTO: Ida Lutro

– Den viser mange interessante data på hvordan leiemarkedet påvirker studentøkonomien. En norsk gjennomsnittsstudent sitter igjen med 1098 kroner fra studiestøtten etter at leien er betalt. Dette tyder på at leiemarkedet må reguleres, det må bygges flere studentboliger og studiestøtten må økes, mener hun.

Den store hjertesaken er likevel psykisk helse, og hun utdyper at studentene skal ha et like godt helsetilbud, uansett hvilke studiested man er knyttet til.

Elida Linnea Slettum (UiB)

Elida Linnea Slettum studerer sosialantroplogi ved Universitet i Bergen (UiB), men har permisjon grunnet vervet hun har som medlem av AU i Studentparlamentet ved UiB. Hun stiller til sentralstyret i NSO.

Hun tror at erfaringen fra tidligere roller i studentpolitikken kan være positivt å ha med i et verv i sentralstyret til NSO.

– Jeg har fått et greit kontaktnettverk på ulike institusjoner i Norge. Når man sitter i NSO kan det være positivt å ha grei tilknytning til eget studiested, men også fra andre steder, forteller hun.

Slettum synes den viktigste saken for henne er at alle studenter skal ha et godt læringsmiljø og få det de har rett på, slik som universell utforming.

På enkelte områder ønsker hun også å gå lenger enn lovverket, og hevder at det noen ganger er mindre ting som kan fikses opp i for å forenkle studiehverdagen. 

MILJØ. Elida Linnea Slettum vil kjempe for et godt læringsmiøjø og universell utforming. ARKIVFOTO: Henriette F. Thorkildsen

– Veldig mange studenter har flyttet hjemmefra for første gang og skal prøve å klare seg selv, sliter også med andre ting. De skal slippe å ha byrden av å måtte finne ut av selv hvordan de skal komme seg på campus hvis man for eksempel sitter i rullestol. Eller slippe å stresse ekstra til eksamen fordi man har lesevansker og ikke har nok tid, sier hun.

Helena Haldorsen (UiB)

Helena Haldorsen er i dag leder i Velferdstinget Vest og studerer sammenliknende politikk ved UiB.

Nå stiller hun til sentralstyret i NSO, blant annet for å løfte regionsperspektivet.

– Velferdstinget Vest har forankring i 5 kommuner på Vestlandet, og det gjør at vi er en bred organisasjon som klarer å se utfordringene som befinner seg flere steder. Dette ønsker jeg å ta med meg i NSO dersom jeg får tilliten.

Hun mener det viktigste er at alle medlemslagene i NSO får noe ut av å være medlem.

– Det finnes ulike utfordringer ved UiB enn det man har ved for eksempel NMBU eller Høyskolen i Volda.  Vi er nødt til å være flinkere til å kollektivt løfte studentbevegelsen, samtidig som vi erkjenner at det er ulike utfordringer på de ulike utdanningsinstitusjonene, sier Haldorsen.

Videre forteller hun om viktigheten av å sikre kvalitet i utdanningen og at man har gode velferdstilbud rundt omkring i alle regionene.

Morten Stene (UiB) 
UTFORDRINGER. Helena Haldorsen peker på at det er viktig å kollektivt løfte studentbevegelsen. ARKIVFOTO: Anna Jakobsen

Morten Stene studerer medier og kommunikasjon ved UiB, og stiller også til sentralstyret. Tidligere har han sittet i læringsmiljøpolitisk komite i NSO og vært medlem av AU i Studentparlamentet ved UiB.

For Stene er universell utforming og digitalisering viktige saker.

– Det er viktig å gi plass til alle i studiene. Mange studenter har en eller annen utfordring som gjør at det kan være vanskelig å studere og det er da viktig å lage plass til alle, sier han.

Han synes digitaliseringsområdet er spennende, og tror studenter bør være oppmerksomme på de mulighetene som finnes. Dette både på godt og vondt.

– Hvis ikke vi sørger for at de blir brukt på læring og til vår fordel, er det lett å bruke digitaliseringen bare fordi det er billigere. Jeg tror ikke det er mange som har lyst å sitte i et Zoom-klasserom nå etter to år, men det finnes mange digitale verktøy som kan være med å gjøre studiehverdagen litt bedre, mener Stene.

Studenters interesse

NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for 32 studentdemokratier ved norske universiteter og høyskoler. Til sammen representerer studentdemokratiene omlag 250.000 studenter.

Organisasjonens oppgave er å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, og fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker.

DIGITALISERING. Morten Stene vil at studenter skal være mer oppmerksomme på de digitale mulighetene som finnes. ARKIVFOTO: Silje Dahle

For ordens skyld: Morten Stene og Bjørn Olav Østeby er henholdsvis leder og nestleder i styret til Studvest. Styret til Studvest har ingen redaksjonell påvirkning.

Powered by Labrador CMS