Nyhet

Her er de viktigste funnene fra SHoT-undersøkelsen

Årets SHoT-tall er klare. Og alt er ikke bare dystert.

UNDERSØKELSE. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger blant annet psykisk og fysisk helse, ensomhet, trivsel på studieprogrammet og i studiebyen, ensomhet, økonomi og rusmidler. ARKIVILLUSTRASJON: Marte Fredrikke Skarstein
Publisert Sist oppdatert

I 2010 hadde én av seks studenter alvorlige psykiske plager. I 2022 gjelder dette én av tre.

Det kommer frem i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som ble lagt frem klokken 11:00 i dag.

Dette er likevel en nedgang siden ekstraundersøkelsen i 2021, hvor omtrent hver andre student hadde alvorlige psykiske plager.

I tillegg er det også en økning av selvrapporterte psykiske lidelser: Hver 5. student rapporterer å ha en psykisk lidelse.

Ensomhet og engasjement

I forbindelse med en panelsamtale under Arendalsuka tidlig i august ble de første tallene fra SHoT-lansert:

41 prosent av norske studenter har få eller ingen venner på studiestedet sitt. På Vestlandet ligger andelen på 39 prosent.

Om lag 3 av 10 studenter deltar i frivillig studentengasjement.

Av dem som deltok i studentorganisasjoner eller andre former for frivillighet under studietiden, svarte 26 prosent at de hadde få eller ingen venner. Men blant dem som ikke hadde deltatt i frivillige aktiviteter, hadde 47 prosent få eller ingen venner.

Samme tendensen gjaldt de som deltok i fadderuken, og de som ikke gjøre det. 33 prosent av dem som deltok i fadderordningen på sitt nåværende studieprogram oppgir å ha få eller ingen venner, mot 54 prosent som ikke deltok på et slikt opplegg.

Høyere livskvalitet siden i fjor

Nivået på livskvalitet har vært ganske stabilt fra 2010 til 2018, men andelen sank i 2021. Det har derimot stabilisert seg noe i 2022-utgaven av SHoT-undersøkelsen.

74 prosent av studentene oppgir at de har god eller svært god helse.

Samtidig oppgir nesten 4 av 10 studenter at de har hatt mye eller svært mye helseplager den siste uken. Andelen er betydelig høyere blant kvinnelige studenter, med 45 prosent, enn blant mannlige studenter, med 23 prosent.

En av fem sier de har hatt tanker om å skade seg selv, og fem prosent har hatt tanker om å ta sitt eget liv.

Bergensstudentene mest fornøyd med helsetilbud og kollektivtransport

Men hva med Bergen som studentby?

I tillegg til undersøke helsetilstanden til norske studenter, stilles det også en rekke andre spørsmål i undersøkelsen.

Når det gjelder hvor godt studentene trives i byen de studerer i, har både Sammen og studieinstitusjonene i Bergen all grunn til å juble: Hele 86 prosent av de spurte studentene i Bergen er alt i alt fornøyde med studiebyen sin.

Det er nest best blant landets studentbyer, kun slått av Trondheim med 90 prosent. I tillegg scorer Bergen over snitt på alle underfaktorene.

Dårligst resultat på generell studenttrivsel får Vesterålen, hvor kun 17 prosent av studentene er fornøyde med studiestedet sitt.

På to av trivselskategoriene scorer Bergen attpåtil best i landet: tilfredshet med kollektivtilbudet og helsetilbudet. Hele 79 prosent av de spurte bergensstudentene svarer at de er fornøyde med kollektivtilbudet der de bor.

Studentene i Bergen er fornøyd med kulturtilbudet i mye større grad enn studentene i Oslo. 74 prosent av studentene i Bergen, mot kun 53 prosent i Oslo, sier seg fornøyde med kulturtilbudet i byen.

Flere har svart i år

SHoT-undersøkelsen 2022 er et samarbeidsprosjekt gjennom studentsamskipnadene i Norge og Folkehelseinstituttet (FHI). Dataene til denne undersøkelsen ble samlet inn mellom 6. februar og 19. april 2022 og inkluderte alle heltidsstudenter som tar høyere utdanning.

35,1 prosent av de spurte heltidsstudentene svarte på undersøkelsen. Dette er en høyere rate enn tidligere.

Likevel gjør den relativt moderate svarprosenten at man må ta noe forbehold med hensyn til å generalisere funnene fra SHoT 2022 til hele studentpopulasjonen, heter det i rapporten.

SHoT-undersøkelsen utføres i utgangspunktet hvert fjerde år. Sist gang var i 2018, men i 2021 ble det gjennomført en ekstra undersøkelse for å få innsikt i hvordan studentene hadde det under koronapandemien og strenge smitteverntiltak.

Powered by Labrador CMS