Resultatene fra årets SHoT-undersøkelse er klar.

ENSOMHET. Mange studenter oppgir at de sliter med ensomhet. ILLUSTRASJON FORSIDE: Victoria Grace, ILLUSTRASJON INNSIDE: Ellen Sofie Engen


Dette er SHoT-undersøkelsen:

I dag ble tallene fra Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) presentert i en pressekonferanse over Zoom. De maler ikke et lyst bilde av særlig de yngste studentenes situasjon i koronaåret.

– Om du som førsteårsstudent eller ung student kjenner på at det siste året har vært tungt, så viser disse tallene tydelig at du ikke er alene, sa leder Kari-Jussie Lønning av styringsgruppa for SHoT.

Nesten halvparten sliter psykisk

Svarene fra årets undersøkelse har vist en betydelig økning i studenter som sliter psykisk. Nesten annenhver student (45 prosent) av dem som svarte på årets undersøkelse, oppga at de opplevde et høyt nivå av psykiske plager. Det er en økning med 11 prosent siden 2018.

Andelen studenter som oppgir at de har skadet seg selv med vilje eller opplever suicidale tanker har også økt betydelig. Mellom én av fire og én av fem svarer at har tenkt seriøst på å skade seg selv eller å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det. Litt over fire prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv.

Siden 2010 har det vært en jevn økning i antall studenter som oppgir at de sliter, men årets økning er betydelig i sammenlikning med resultatene fra 2018.

Negativ utvikling

Færre studenter har oppgitt at de selv opplever å ha god livskvalitet i årets undersøkelse. I 2018 svarte 39 prosent at de hadde god livskvalitet, men i 2021 har tallet sunket til 34 prosent.

I tillegg er det en tydelig økning i studenter som føler seg ensomme. Hele 44 prosent savner ofte eller svært ofte noen å være sammen med, 24 prosent føler seg ofte eller svært utenfor, mens 37 prosent føler seg ofte eller svært ofte isolert.

Over halvparten (54 prosent) av studenter svarer ofte/svært ofte på minst ett av disse tre spørsmålene. Én av seks studenter svarer ofte/svært ofte på alle tre spørsmålene om ensomhet.

De yngste sliter mest

Undersøkelsen viser også at det er det er unge studenter som sliter mest psykisk. De yngste studentene har høyest nivå av psykiske plager, mens nivået synker med stigende alder.

– Samtidig ser vi at det er de yngste studentene som er dårligst på å ta kontakt og be om hjelp, sier Lønning.

Også når det gjelder ensomhet er det de yngste studentene som oppgir at de sliter mest. Av studenter mellom 18 og 20 år som har svart på undersøkelsen, oppga hele 50 prosent at de savnet noen å være med.

Korona

2,9 prosent av studentene som svarte på undersøkelsen opplyste at de hadde vært smittet av koronaviruset. Hos utenlandsstudentene var andelen en god del høyere, og lå på 10 prosent,

53 prosent oppgir at de har vært i karantene, enten fordi de har vært nærkontakter, ute på reise eller andre grunner.

Undersøkelsen viser også at de fleste studenter ønsker å vaksinere seg mot covid-19. 84 prosent av studentene oppga at de kom til å vaksinere seg når de fikk muligheten.

– Viktig innsikt

– Undersøkelsen gir utrolig viktig innsikt i hvordan studentene har det, sa forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, under pressekonferansen.

Han viste til tallene, og la vekt på at ensomhet rammer studenter i høy grad, og at altfor få av dem søker hjelp.

– Tidligere Shot-undersøkelser tegner allerede et skremmende bilde, og koronatallene forsterker bare de bekymringene, fortsatte utdanningsministeren.

SKREMMENDE. Tallene fra årets SHoT-undersøkelse bekrefter en allerede skremmende tendens, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Arkivfoto: Anna Jakobsen.

Samtidig roser han utdanningsinstitusjonene som har gjort sitt beste for å hjelpe studenter som sliter.

– Nesten alle universiteter og høgskoler har etablert sosiale tilbud som for eksempel digital quiz, strikkekvelder og turer. I tillegg har mange kommet med faglige tilbud som digitale lesesaler.

For noen er ikke forebyggende eller lavterskeltilbud nok. Asheim trekker fram at regjeringen har gitt ekstra midler til samskipnadene og de psykiske helsetjenestene for å kunne styrke for eksempel psykologtilbudet på campus.

Asheim vektlegger også at de har nedsatt har utvalg som jobber med langsiktige tiltak for å hjelpe studentene. Resultatene fra dette ekspertutvalget skal leveres allerede denne uken.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer