Inngikk prestisjeprosjekt, visste ikke at selskapet var israelsk 

I oktober i fjor signerte UiB en avtale med selskapet Kaltura i sammenheng med Viten-TV-prosjektet. Ingen visste da at selskapet er israelsk, eller at de har laget en gratisplattform for å spre informasjon om israelske tap i Gaza.

UVITENDE: UiB inngikk avtalen med Kaltura uvitende om den israelske koblingen.
Publisert Sist oppdatert

I oktober i fjor inngikk Universitetet i Bergen (UiB) en omfattende avtale med tech-selskapet Kaltura. De skal levere prestisjeprosjektet Viten-TV, som skal strømme kunnskapsformidling på tvers av ulike studieinstitusjoner. Da avtalen ble signert var det ingen som visste at selskapet er israelsk. 

Kaltura har flere tilknytninger til Israel. Selskapet er registrert i USA, men har også flere internasjonale kontorer. Det største er i Tel Aviv, hvor halvparten av selskapets ansatte jobber. Israelske medier som The Times of Israel og Israel Business News beskriver selskapet som israelsk og som grunnlagt i Israel.

Kaltura står blant annet bak nettsiden Stand4Israel.net, som de oppførte gratis. Der er blant annet denne videoen er publisert

Hva er Viten-TV?

Viten-TV er en strømmeplattform for kunnskapsformidling på tvers av ulike utdanningssituasjoner. Det er et samarbeid mellom UiB, Universitet i Stavanger (UiS), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Tromsø (UiT).

Plattformen skal lanseres 16. september i år.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har laget en liste over selskaper som driver virksomhet på okkuperte områder. Kaltura er ikke nevnt på det flere omtaler som en svarteliste over selskaper. 

UiB var ikke klar over Israel-koblingen

– Universitet har kun sjekket at Kaltura ikke står på FNs høykommissær sin liste.

Dette svarer Kjetil Skog, innkjøpssjef ved økonomiavdelingen ved UiB, på spørsmål om universitetet var klar over Kalturas kobling til Israel.

Avtalen ble inngått i oktober i fjor, samme måned som konflikten brøt ut. Avtaleperioden strekker seg fra 21. november 2023 til 21. november 2025.

Skog ønsker ikke å kommentere på om de i dag ville ha gjort en annen vurdering. 

Ifølge retningslinjene for etisk handel ved universitetet, skal «UiB og UiBs leverandører unngå handelspartnere som har aktivitet i land som er pålagt handelsboikott av FN/ og/eller norske myndigheter». Kun selskaper som er tilknyttet folkerettsstridige bosettinger på Vestbredden rammes av denne handelsboikotten.

Skal diskutere israelske leverandører

Spørsmålet rundt økonomiske koblinger til krigen i Gaza har skapt debatt på Universitet i Oslo (UiO), skriver Universitas. Etter ønske fra medlemmer av UiOs styre, la ledelsen frem en oversikt over hvilke israelske leverandører universitetet har kjøpt varer og tjenester fra, også selskaper utenfor høykommissær-listen. Dette ble tatt opp på styrets møte i mars i år. 

Tidligere i år stemte Universitetsstyret ved UiB nei til akademisk boikott av Israel. Det er derimot flere som tar til ordet for økonomisk sanksjonering. 

TETT FORBINDELSE: Kaltura oppgir selv å ha tette forbindelser til Israel.

På styremøtet i mars i år uttrykket flere medlemmer at de ønsket at ledelsen skulle utforme en lignende oversikt som UiO. Studvest har fått informasjon om at denne oversikten er under arbeid, og vil være klar til neste styremøte som finner sted 2. mai. Det vil bli lagt frem en oversikt med leverandører som UiB har forhandlet med, som har tydelige tilknytninger til Israel.

–  Det føles ikke helt riktig 

Studvest har henvendt seg til samtlige medlemmer av styret for å høre hvordan de enkelte medlemmene stiller seg til økonomisk boikott av Israel. Per dags dato er det flere som ikke har besvart henvendelsen. Andre ønsker ikke å kommentere saken før den har vært oppe til diskusjon av styret. Studentrepresentant Victor Rovira Botnevik har takket ja til å svare på spørsmål fra Studvest.

– Først og fremst er jeg spent på hva administrasjonen legger frem på neste styremøte. Jeg mener at UiB bør kunne se på muligheter til å finne andre leverandører der det er relevant, men vi må også forholde oss til en virkelighet der vi er juridisk bundet av avtaler, også med selskaper med sterk tilknytning til Israel som jeg forstår er tilfellet med Kaltura, sier Botnevik.

ANDRE MULIGHETER: Botnevik mener UiB bør se på muligheten for å finne andre leverandører der det er relevant

SStudentrepresentanten mener også at sanksjonering av Israel er et prinsipielt spørsmål.

– UiBs retningslinjer forbyr samarbeid med selskaper som er sanksjonert av FN eller av norske myndigheter. Utover det, slik jeg opplever det, er det et ubesvart spørsmål om hvor grensen for opphør av samarbeid skal gå. Det er vi tjent med å diskutere innad i Universitetsstyret, men jeg synes det er vanskelig. Deltakelsesgraden er også relevant, sier han.

Studvest sendte ut henvendelser til samtlige medlemmer av Universitetsstyret 6., 8. og 9. april 2024. Per 12. april er det kun seks av elleve som har svart oss.

Powered by Labrador CMS