Nyhet

– Kan bli problematisk med enda mindre plass

Til høsten flytter lærerutdanningene til NLA inn i lokaler på Kalfaret. Studentene er fornøyde med avgjørelsen, men også spente på hvordan det blir å studere i fredede lokaler.

SPENTE: Jennie Christophersen og Henriette Berger håper at NLAs fremtidige campus vil legge godt til rette for fremtidige kunst og håndverk-studenter. FOTO: Ingrid Lund Hovden
Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne måneden skrev Studvest om at NLAs campus, som frem til nå har befunnet seg på Breistein (se kart), skal flytte til Kalfarveien 31. Det skal skje i løpet av høsten 2023. NLA skriver i egen pressemelding at både studenter og studentråd ved Breistein er fornøyd med bytte av campus.

Da Studvest tok turen ut til Breistein, kom det frem at flere av studentene ikke bare er fornøyde, men også spente på flyttingen.

Cora Giæver Eknes (24) og Linn Storsæt Skaatun (24) går begge femte og siste år på grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn på NLA Breistein. De skulle ønske at flyttingen hadde skjedd tidligere, så de også hadde fått mulighet til å studere i sentrum. 

Studentene legger til at de tror beliggenheten kommer til å føre til at flere vil bruke campus mer aktivt, og forhåpentligvis medfører en økning i antall lærerstudenter. 

Nye, fredede lokaler
REISEVEI: Cora Giæver Eknes og Linn Storsæt Skaatun har de siste fem årene måttet reise til campus ca. 15 kilometer utenfor Bergen sentrum. FOTO: Ingrid Lund Hovden

Jennie Christophersen (21) og Henriette Berger (22) studerer årsstudium i kunst og håndverk og forteller at kollektivtilbudet fra sentrum til Breistein ikke er mye å skryte av. Da de fant ut at Breistein lå så langt utenfor byen, ble det automatisk mindre attraktivt, men da var de allerede innstilt på å begynne.

Til tross for gleden over å flytte, nevner de at de har fått vite at lokalene og verkstedene knyttet til faget deres er mindre enn de har vært på Breistein:

– Det kan bli problematisk for studenter som studerer kunst og håndverk-faget med enda mindre plass enn det vi har i dag.

Likevel er Berger og Christophersen enige i at flyttingen er positiv, men sier også at de er spente på hvordan lokalene faktisk blir.

Lokalene i Kalfarveien er eldre enn dagens bygg, samtidig som de er fredede. Flere av studentene sier at de ikke bekymrer seg over dette, så lenge ledelsen får tilrettelagt bygget og studiene på en god måte. På spørsmål om studentene tror det faktum at Kalfarveien 31 er fredet vil skape utfordringer, svarer Berger og Christophersen:

SENTRUMSNÆRT: Det blir stor forskjell i reisevei når lærerstudentene skal flytte til Kalfaret. KART: Studvest

– Breistein har jo også eldre bygg, så endringen blir vel ikke så stor. Beliggenheten blir vel den mest positive endringen når det gjelder campusflyttingen.

Håper på større trivsel

Et annet tema som belyses av masterstudent Kenth-Magne Vik (28) er misforståelsen om NLAs ulike campus.

– Flere av studentene som studerer på Breistein har trodd at de skulle studere ved NLA Sandviken. Det er stor sannsynlighet for at om studentene hadde vært klar over at studieplassen var så langt utenfor sentrum, ville de kanskje valgt et annet studiested nærmere Bergen.

Leder for studentrådet på Breistein, Cecilie Ailinn Ekren, er glad for campus endelig flyttes nærmere Bergen sentrum. Det forteller hun når hun sammen med avdelingsleder Svenning Bjørke gir Studvest en omvisning i de nye lokalene.

Bjørke, som er avdelingsleder for lærerutdanninga på NLA Bergen og Oslo, mener det er spennende at det har dukket opp et nytt alternativ i sentrum for å ta lærerutdanning.

FORVIRRING: Kenth-Magne Vik forteller om tilfeller der studenter ved NLA har trodd de skulle studere på NLA Sandviken. FOTO: Ingrid Lund Hovden

– Lokalene i Kalfarveien er tilpasset den måten vi ønsker å organisere studiene våre på fremover. Vi håper at bygget kan skape større trivsel for studentene, samt at det blir enklere å tilrettelegge for seminarer og god veiledning i undervisningen.

Vil tilby flere studier

Selv om det finnes enkelte begrensninger i byggene, håper ledelsen at man sammen kan finne gode løsninger til det beste for studentene. 

NLA håper også at den sentrale beliggenheten kan bidra til økt rekruttering av lærerstudenter. I tillegg nevner avdelingsleder Bjørke at den nye campusen skal tilby flere årsstudier, som forhåpentligvis kan føre til at flere studenter velger å utdanne seg som lærere.

KALFARET: NLAs lærerutdanning skal flytte til Kalfarveien 31, nærmere Bergen sentrum. FOTO: NLA Høgskolen

Studentrådsleder Ekren legger til at blandingen av de ulike studiene i Kalfarveien – grunnskolelærerutdanning, årsstudium og barnehagelærerutdanning – kommer til å skape et fint studentmiljø, fordi studentene studerer mange av de samme fagene.

Powered by Labrador CMS