Kjøttavgift-forslag møter motstand

Grønn Liste ønsker å innføre en avgift på kjøtt i Sammen-kantinene. Det møter motstand fra flere hold.

FANEBÆRER. Kjøttavgiftens far, Joakim Hjorth, tror det bare er et spørsmål om tid før kjøttavgift finnes i hele landet.
Publisert Sist oppdatert

– Forslaget blir umiddelbart litt kjipt for mange, men det dytter studenter i en klimavennlig retning. Kjøttavgiften er et konkret tiltak, i motsetning til forslag om å forske på miljø og å trekke UiB ut av akademia-avtalen, forteller listeleder for Grønn Liste, Joakim Hjorth.

Kjøttavgiften han snakker om, var listens fanesak under årets valgkamp til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB). Avgiften går ut på å øke prisene på kjøttprodukter basert på kjøttets CO₂-avtrykk, og senke prisene på vegetartilbudene i Sammen-kantinene. I praksis betyr dette at en burger laget av storfekjøtt vil være dyrere enn en burger laget av svin eller kylling.

Ned med prisene, så opp

Listelederen tror det bare er et spørsmål om tid før det blir politiske vedtak om kjøttavgift på nasjonalt nivå, og trekker fram at Norge allerede har avgift på sukker, tobakk og alkohol. Hjorth spiser selv kjøtt, og ønsker ikke at det skal bli umulig å spise kjøtt heller, men han mener at klimakampen er så viktig at kjøttavgiften er et nødvendig onde.

– Kjøtt har så stort klimaavtrykk at jeg synes det er helt legitimt å skatte det, sier han.

– For at prisene på vegetartilbudet skal kunne senkes ved hjelp av inntekten fra kjøttavgiften, så er man vel fortsatt avhengig av at folk betaler for kjøttprodukter?

– Hvis avgiften fungerer og det gjør at mange velger vegetarisk, så kan kanskje prisene på vegetarmat justeres litt opp igjen. Jeg har fått høre fra folk som ikke er helt overbevist av vegetartilbudet i et par kantiner, så det vil vi rette opp i, svarer Hjorth.

Avhengig av Venstrealliansen
HOLDNINGSENDRING. Joakim Hjorth fra Grønn Liste påpeker at kjøtt er så farlig for klimaet at det er legitimt å skatte det.

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) har kantiner ved flere utdanningsinstitusjoner enn bare UiB. Hjorth påpeker at det ikke er riktig at UiB-studenter skal legge føringer på hva som skjer i kantiner ved for eksempel Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Norges Handelshøyskole (NHH).

– Vi må starte her, og så kan vi etter hvert gå i forhandlinger med NHH og HVL for å høre om det er mulig å innføre der også.

– Tror du det er mulig å få gjennomslag for kjøttavgiften?

– Det blir spennende å se. Vi var ganske alene om det i valgkampen, og vi er nødt til å ha med oss Venstrealliansen for å ha sjansen til gjennomslag. Jeg kan ikke si noe sikkert ennå, men muligheten er der.

Venstrealliansen er ikke overbevist

Venstrealliansen (VA) er den største listen i SP-UiB, og gikk inn i valgkampen med å være mot kjøttavgiften. Til Studvest forteller listeleder Mats-Henrik Nygren Syversen at forslaget til Grønn Liste virker lite nyansert, og at VA mener det blir feil å straffe studenter som allerede har dårlig råd.

– Vi er veldig for samarbeid med Grønn Liste om miljøtiltak, men bildet er mer nyansert enn en kjøttavgift for å kutte klimautslippene. Andre tiltak er viktigere, som for eksempel å støtte studentenes klimaopprop mot UiBs flyreiser, sier Nygren Syversen.

Samtidig er VA-lederen rask med å si at han er sikker på at de vil komme med et mer nyansert forslag senere.

– Det er viktig å se på alternativene, for hvis de foreslår å erstatte kjøtt med avokado og soyaprodukter, så blir ikke kantinematen mer miljøvennlig.

ANDRE ALTERNATIVER. Venstrealliansen vil heller se på løsninger som ikke rammer fattige studenter. ARKIVFOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN
Sammen: – Tilbudet skal være likt for alle

Også Sammen Mat & Drikke stiller seg kritiske til forslaget fra Grønn Liste. I en mail til Studvest skriver direktør Ørjan Vågstøl at det er mulig å innføre en kjøttavgift, men at Sammen ikke kan ta stilling til det før det foreligger et konkret forslag fra Velferdstinget (VT).

På spørsmål om det vil være mulig å innføre avgiften kun i kantiner tilknyttet UiB, svarer han:

– Sammen Mat & drikke sitt konsept og tilbud er likt til alle studenter på tvers av alle utdanningsinstitusjonene og vi mener det vil være uheldig å differensiere dette uansett hva det gjelder.

Vågstøl forteller også at de har kjøttfri mandag første mandag hver måned, og at salget i kantinene deres er litt lavere på disse dagene sammenlignet med andre mandager.

– Vi mener generelt at det er bedre å løfte frem gode grønne rimelige alternativer fremfor å innføre en straffeavgift på kjøtt, som tross alt mange fortsatt ønsker å spise. Vi jobber kontinuerlig med å bedre vegetartilbudet, og vi mener dagens vegetartilbud er rimelig bra med både kaldt og varmt alternativ hver dag.

Powered by Labrador CMS