Nyhet

Kritiserer egne lag for opptak på bar

Men NHHI-lederen innrømmer at reglene om sosiale opptak burde vært tydeligere.

NHHI-leder Jostein Halvorsen forklarer at arbeid med blant annet NHHI Active har gjort at man ikke har hatt tid til å utforme retningslinjene for sosiale opptak så grundig som man skulle ønske.
NHHI-leder Jostein Halvorsen forklarer at arbeid med blant annet NHHI Active har gjort at man ikke har hatt tid til å utforme retningslinjene for sosiale opptak så grundig som man skulle ønske.
Publisert Sist oppdatert

Studvest har tidligere denne høsten skrevet om at styret til Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) har innført nye retningslinjer for å forhindre såkalte sosiale opptak.

– Alle lagene skal sende inn forhåndsbestemte kriterier til det sportslige opptaket, som er tilgjengelig på hjemmesiden til lagene. Dette må alle lagene følge, forklarte NHHI-leder Jostein Lund Halvorsen til Studvest da. 

Objektive kriterier kan ifølge instruksen være ting som ferdighetspotensial, interesse, engasjement og motivasjon.

I tillegg er det bestemt at alle lag skal holde minst ett sportslig opptak i året.

Likevel medga NHHI-lederen at det fortsatt er flere idrettslag som fortsatt holder sosiale opptak på utesteder.

– Det er dessverre et fåtall som ødelegger for helheten, uttalte han. 

Uklare regler gir rom for sosialt opptak

Studvest har gått gjennom samtlige Facebook-arrangementer for opptak blant lagene, og flere skriver at de har et todelt opptak. Det vil si at man har en treningsøkt med laget på dagen, før man møtes på et utested på kvelden for andre del av opptaket.

NHHI-leder Halvorsen mener de lagene som har deler av opptaket på utested ødelegger for resten ved å bygge opp under ryktene om sosiale opptak på NHH, som han mener egentlig veldig få bedriver.

Han ser ingenting galt i at lagene møtes for en sosial sammenkomst på kveldstid, men reagerer på at flere har dette som en del av opptaket.

– Men dere har ikke noe direkte forbud mot det? 

– Nei, ikke ifølge selve ordlyden på instruksendringen. Men vi er i en prosess der vi prøver få en holdningsendring og mer rettferdig opptak.

– Burde ikke da reglene vært klarere her?

– Der er jeg enig i at ting kan være tydeligere. Kanskje burde vi ha en tydeligere linje på de objektive kriteriene.

Ingen straff

Noen idrettslag oppgir, til tross for retningslinjene, at opptaket i sin helhet vil foregå på et utested på kveldstid.

Blant disse er NHHI Lacrosse, som skriver på arrangementet sitt at selve opptaket vil foregå på Jacob Aall.

– Dette eksempelet er blant det lille fåtallet som er med på å ødelegge for helheten, sier leder for NHHI, Jostein Lund Halvorsen når Studvest trekker fram det som står på Lacrosse sitt Facebook-arrangement. 

Er dette noe dere vil følge opp?

SPORTSLIG: Til tross for hva som står på Facebook, sier Mandius Thorleifsson at det sportslige er det som vektlegges i opptaket. SKJERMDUMP: FACEBOOK.
SPORTSLIG: Til tross for hva som står på Facebook, sier Mandius Thorleifsson at det sportslige er det som vektlegges i opptaket. SKJERMDUMP: FACEBOOK.

– Vi har allerede fått gjort en del med dette og fått holdningsendringer. Men det er ikke helt perfekt og det med sanksjoner jobbes med videre. 

– Hvordan jobbes det med videre?

– Da ser vi på muligheten for å konkret sanksjonere brudd på reglene, men da må det også være tydeligere hva som er lov og ikke.

– Så de vil ikke sanksjoneres?

– Det vil vi ikke se på muligheten for nå. Men vi er klar over det.

Han påpeker imidlertid at det kan få indirekte konsekvenser fordi sportslig innsats belønnes i form av goodwill ved tildeling av utstyr og halltider.

Lacrosse:  Forskjell på hva som står og hva vi faktisk gjør

Mandius Thorleifsson i NHHI Lacrosse sier at til tross for det som står på Facebook, hadde de et sportslig opptak. Formuleringen i arrangementet var ukjent for lagets talsmann. 

– Vi har sportslig opptak. En ting er hva som står der, en annen ting er hva vi gjør. Vi har et todelt opptak hvor vi først har en totimers seanse der vi kaster ball i Lehmkuhlhallen. 

Han forklarer at man videre på Jacob Aall har et ekstremt uforpliktende og løst intervju. Der får man spørsmål som for eksempel hva man har drevet av idrett før, om man er villig til å legge ned all tiden, innsatsen og ressursene som kreves for å spille Lacrosse. Ifølge Thorleifsson kommer det sportslige først når de selekterer spillere til laget.

NHHI-leder Halvorsen peker på at det er helt greit å ha intervju som går under de gitte retningslinjene, men forstår ikke at dette absolutt skal skje på et utested.

– Jeg ser ingen grunn til at disse intervjuene ikke kan implementeres i en sportslig del, sier han. 

På spørsmål om hva som gjør Jacob Aall til det optimale stedet for opptak til et idrettslag svarer Thorleifsson at det kommer på grunn av en avtale med utestedet.

– Vi har en veldig god avtale med de, og logistikkmessig er det veldig gunstig for oss. Dog kan navnet høres klisjéaktig ut, men det er ikke det går på. Vi i Lacrosse har alltid vært der, sier han. 

Fokuserer mer på det sosiale

Et annet lag som oppgir at de har opptak på Jacob Aall er NHHI Motbakke, men lagleder Håvard Mamen Antonsen mener de har holdt seg innenfor retningslinjene.

Han forklarer at i baren ble deltakerne inndelt i grupper og gikk fra post til post, hvor eksempelvis en av postene var å skrive om seg selv og hvorfor man ville være med.

– Selv om Jacob Aall er en bar, betyr ikke det at det var en fyllefest, sier Antonsen.

Han forteller at de har et større sosialt enn sportslig fokus.

– Hadde vi bare hatt løpetur, hadde vi ikke kunne blitt kjent med folk og funnet ut hvem som er ordentlig engasjert og interessert i det vi holder på med. Vi tror ikke det er en måte å bedre studentmiljøet på. 

Han forklarer at målet ikke er å ha de raskeste løperne på skolen, og mener det er et godt tiltak når det fra før finnes såpass mange seriøse idrettslag på skolen.

– Jeg har ikke dårlig samvittighet for det, forteller han. 

– Feigt av NHHI-lederen
UTELIVSOPPTAK: Slik er teksten på NHHI Motbakkes Facebook-arrangement. Håvard Mamen Antonsen medgir at de kan ha formulert seg dårlig på eventet dersom dette oppfattes som en fyllefest. SKJERMDUMP: FACEBOOK.
UTELIVSOPPTAK: Slik er teksten på NHHI Motbakkes Facebook-arrangement. Håvard Mamen Antonsen medgir at de kan ha formulert seg dårlig på eventet dersom dette oppfattes som en fyllefest. SKJERMDUMP: FACEBOOK.

Thorleifsson fra Lacrosse reagerer sterkt på uttalelsene fra NHHI-lederen om at de er blant et fåtall som ødelegger for resten.

– Det er hans inntrykk og jeg vet ikke hvor han får det fra. Det er trist å høre. Jeg skjønner ikke hvordan han kan stå inne for det når han ikke har tilknytning til opptaket. For min del blir det bare en forutinntatt mening fra hans side.

Han mener det er forpestende om en leder for NHHI kommer med slike påstander, og fatter heller ikke hvorfor ledelsen ikke har tatt opp saken med laget.

– Jeg har aldri hørt noe fra han. Hvis han har det inntrykket kunne han heller kontaktet oss direkte. Det høres nesten litt feigt ut. 

NHHI-leder Halvorsen sier på sin side at de hadde vært i grundig kontakt med lagledere i forkant av opptaket og tror at de som har trådd over grensen er klar over det selv.

– Idrettslagene på skolen har fått med seg denne debatten og vi hadde alle laglederne her på workshop. I tillegg har vi etablert en ny instruks som går på akkurat dette med opptaket. 

Halvorsen sier at på grunn av manglende tid var ikke retningslinjene klare nok i år, men at det vil jobbes mot et regelverk med klare regler på sanksjoner i neste runde.

Powered by Labrador CMS