Liberal Liste

LIBERAL LISTE: "Nykommeren" i parlamentsvalget vil tilrettelegge for en variert studiehverdag med flere leseplasser og eksamensformer
Publisert

Hva er deres kjernesaker?

– Det viktigste for oss er å forbedre studiekvaliteten til elevene. Vi vil at UiB skal være et sted hvor man kan ha en variert studiehverdag.

Har dere noen konkrete forslag til hvordan dette kan gjennomføres?

– Det vil være å gjøre det mulig å ha flere typer eksamensformer, samt å få flere leseplasser.

Et problem for Studentparlamentet er at synligheten er for lav. Har dere noen planer for hvordan den kan økes?

– I valgkampen skal vi stå på stand på de forskjellige fakultetene, noe som vi håper at vil øke synligheten. Vi vil jobbe for å bli mer synlig i media, og skal også begynne med et ukentlig arrangement som vi kaller "liberal pils".

Et annet problem er at listene har veldig lik politikk, og at mange ikke klarer å skille dere fra hverandre. Hva er hovedforskjellen mellom dere og de andre listene?

– Vi har et liberalt grunnsyn som gjør at vi vil gjøre studiehverdagen så fri som mulig og at studentene skal få velge mest mulig selv.

Moderat Liste har også lignende punkter i sitt program. Hva skiller dere fra dem, utover dette med økt frihet?

– Et eksempel er at vi mener at alle skal få utvidet tilbakemelding på eksamen uten at de trenger å aktivt be om det. 

Er ikke dette veldig tidkrevende for de som skal rette eksamen?

– Det er det, men vi mener at det viktigste er at studentene vet hva de gjør feil, slik at de kan forbedre seg. Det er kanskje ikke like viktig å få begrunnelse hvis man får toppkarakter, men det er definitivt viktig hvis man får dårlig karakter.

Men slik som det er i dag så kan de jo få begrunnelse hvis de vil?

– Vi tenker at det er best for studentene hvis de får begrunnelse uansett om de spør eller ikke.

Hvis dere får en representant inn i arbeidsutvalget. Hvordan vil han/hun jobbe for å best fremme Liberal Liste sine interesser?

– Det er veldig viktig at medlemmene i arbeidsutvalget er synlige, noe som er nødvendig for at studentene skal vite hva vi kan tilby. Hvis folk vet hvem som er med i arbeidsutvalget, så vet de hvem de kan kontakte hvis de har forslag.

Vi ser i programmet deres at dere vil konkurranseutsette pensummarkedet ved å åpne for andre aktører enn Akademika på Nygårdshøyden. Har dere tenkt på hvilke lokaler som kan brukes?

– Dette er noe vi tenker å se på i ettertid. Vi har ikke noen konkrete planer for hvordan det skal gjennomføres enda.

Dere vil også ha en kraftig økning av antall leseplasser. Hvor skal disse være?

– UiB har mange lokaler som vi mener at ikke blir brukt optimalt. Et eksempel er Sydneshaugen skole. Det er også mange lesesaler som kan bli bygget om for å få plass til flere leseplasser.

Dere har også flere punkter i programmet som omhandler Sammen og deres tjenester. Hvordan skal dere få gjennomslag for dette, til tross for at Studentparlamentet ikke har noen direkte makt over Sammen?

– Alt i politikken er jo som oftest bare forslag som blir fremmet. Da er det viktig at man kan se gjennomslagskraften i det. Studentboliger er et godt eksempel på en sak hvor Studentparlamentet ikke har direkte makt, men vi kan fortsatt sende inn forslag og gjøre vårt beste for å påvirke aktørene som bestemmer dette. 

Dere vil også gjøre Bygarasjen til studentboliger. Tror du at det er realistisk å få til dette via Studentparlamentet?

– Vi vet allerede i dag at det kommer til å bli mindre biltrafikk i sentrum i fremtiden. Hvis byutviklingen går i riktig retning, så tror vi at det på lang sikt kan være realistisk å få dette gjennom. Det er ikke noe vi aktivt kommer til å kjempe for i den kommende perioden, men det er et forslag vi kan komme med i Studentparlamentet.

Hvis det går igjennom i Studentparlamentet, hva vil være deres videre plan for å få dette gjennomført?

– Planen da vil være å jobbe opp mot kommunen for å få gjennomslag.

Men det er jo en ganske “bilvennlig” gjeng som styrer byen for øyeblikket. Tror du at de vil høre på dere?

– Det er nok mer et håp enn noe som faktisk kommer til å skje slik som ting ser ut nå. Derimot så vil kanskje et nytt byråd i fremtiden være mer positiv til et slikt forslag.

Dere vil også at taxi-bransjen skal innføre egne studentpriser. Hvis det går gjennom i Studentparlamentet, hva vil da være deres videre plan for å få realisert forslaget?

– Vi kan snakke med de forskjellige taxiselskapene og kommunen, men utover det så har vi ikke en praktisk løsning klar enda.

Et annet av punktene deres handler om økt studiestøtte. Dette er jo noe som bestemmes på nasjonalt plan. Tror dere at Studentparlamentet kan klare å påvirke regjeringen og statsbudsjettet?

– Det tror jeg absolutt. En god start vil være å få med seg alle universitetene i Norge, slik at vi kan stå samlet sammen. Studiestøtten økes allerede gradvis hvert år, og vi har troen på at den vil fortsette å øke i fremtiden.

Men studiestøtten økes som oftest kun i takt med prisveksten. En økning til 1.5G vil være en ganske massiv økning i forhold til slik det er i dag. Er det mulig å få regjeringen til å bruke mange milliarder på dette?

– Å påvirke regjeringen direkte er ganske vanskelig. Man kan prøve å påvirke ved å være aktiv i media, eller sette opp møter med forskjellige ministre. Utover det så har vi ikke en konkret plan for øyeblikket.

Er det mer et prinsipp da, og ikke noe som er praktisk gjennomførbart?

– Som sagt tidligere så tror jeg at det er praktisk mulig å gjennomføre, men vi har ikke noen konkrete planer enda.

Til slutt. Hvordan tror du at en vanlig student vil merke deres arbeid?

– Jeg tror at de vil merke det. Det kommer selvsagt an på hvor mye gjennomslagskraft vi får. Forhåpentligvis så får vi gjennomslag for at det skal bli mulig å ha frie vurderingsformer. Da kan man for eksempel velge å ha en mappevurdering istedenfor skoleeksamen.

Powered by Labrador CMS