Marit fikk ikke meldt seg opp til ny eksamen. Mener eneste løsning er å stå over et studieår

Sensuren på eksamen kom 15. september, mens fristen for å melde seg opp var 1. september.

EKSAMEN. Ting gikk ikke som planlagt da Marit Moen Fjeld skulle ta faget Obligasjonsrett. FOTO: Tekla Vollen
Publisert Sist oppdatert

– Da jeg nettopp hadde tatt eksamen, var ikke mitt første instinkt å melde meg opp til å ta den på nytt.

Marit Moen Fjeld er på sitt fjerde år på jusstudiet ved Universitetet i Bergen (UiB). I august i år tok hun kontinuasjonseksamen (kont) i Obligasjonsrett, et fag som undervises på høsten tredjeåret.

På Det juridiske fakultet er det konteksamen i alle emnene den samme uka i august, uavhengig av når faget undervises.

STUDENT. Marit Moen Fjeld mener systemet som juridisk fakultet har lagt opp til er en bakvendt løsning. FOTO: Tekla Vollen

Resultatet på eksamen ble ikke slik Fjeld hadde sett for seg, men da hun ønsket å melde seg opp til å ta eksamen med kullet under seg, var fristen allerede gått ut:

Sensuren på eksamen kom 15. september, mens fristen for å melde seg opp var 1. september, slik det er for alle fag på UiB.

På Det juridiske fakultet er det mulig å melde seg opp til å ta et fag sammen med kullet under det du selv går på – en såkalt gjentakseksamen. Det var dette Marit Moen Fjeld ønsket å gjøre da eksamensresultatet ikke ble slik hun ønsket.

– Jeg visste ikke engang at jeg kunne melde meg opp til gjentakseksamen mens jeg fortsatt ventet på sensur på kont, men det måtte man faktisk. Det mener jeg er en veldig bakvendt løsning, sier hun til Studvest. Hun understreker også:

– På jussen har dessverre karakterer ganske mye å si på mange måter.

Mottok en generell begrunnelse

Da Fjeld forsøkte å melde seg opp etter fristen var gått ut, fikk hun avslag fra fakultetet.

– Begrunnelsen for avslaget er at de ikke vil legge opp til at vi skal fokusere på flere fag innad i samme semester. Men ironien er jo at det er nettopp dette de gjør når de legger opp til at man må melde seg opp for så å melde seg av, sier hun.

Halvard Haukeland Fredriksen, visedekan for utdanning ved Det juridiske fakultet, skriver i en e-post til Studvest at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker, men vil på generelt grunnlag bemerke at fristene for semesterregistrering og oppmelding til eksamen – 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret – gjelder for hele UiB.

Du kan lese hele svaret fra Fredriksen lenger nede i saken.

Frykter for framtida
UNNTAK. Jusstudent Marit Moen Fjeld mener det burde være mulig for studenter som har tatt konteksamen å få melde seg opp til gjentak. FOTO: Tekla Vollen

Nå mener Marit Moen Fjeld at den eneste løsninga for hennes del vil være å stryke med vilje på eksamen så hun blir stående igjen på fjerdeåret i stedet for å begynne i femte neste år. Det er nemlig bare mulig å melde seg opp til eksamen for kullet rett under det du selv går på.

– Sånn sett oppfordrer jo fakultetet til at du i verste fall dumper med vilje. Jeg antar at dette ikke er noe de ønsker i det hele tatt.

Det er foreløpig ikke helt sikkert hva hun vil ende opp med å gjøre. Hun venter også på svar på klagen hun valgte å levere inn etter konteksamen.

Fjeld forteller at situasjonen har gjort henne demotivert for den resterende delen av studieløpet. Hun frykter også et scenario hvor det er denne enkeltkarakteren som står mellom henne og jobben hun ønsker seg i framtida.

Vil motarbeide karakterpress

Juridisk fakultet er forelagt kritikken til Marit Moen Fjeld. Visedekan Halvard Haukeland Fredriksen understreker at fakultetet forventer at studentene forholder seg til fristen 1. september.

«Vi gjennomfører hvert år kontinuasjonseksamen i uke 31 og uke 32, og sensuren på disse vil ikke være klar før fristen for oppmeldingen til eksamen er ute. En student som vil ha muligheten til å ta en eksamen som går på høstsemesteret på nytt med sikte på å forbedre karakteren sin, må derfor selv sørge for å være oppmeldt innen fristen, og heller trekke vurderingsmeldingen om hen likevel ikke vil ta eksamen på nytt.»

VISEDEKAN. Halvard Haukeland Fredriksen mener det er opp til hver student å sørge for at de er oppmeldt til de fagene de ønsker å ta. ARKIVFOTO: Silje Fridén

Videre skriver han at gjentakssystemet skal fungere som en sikkerhetsventil for studenter som ellers står i fare for å bli forsinket med studiene, og at alle søknader som gjelder oppmelding til eksamener som en student allerede har bestått, av den grunn blir avslått.

«Vi tilrettelegger ikke for såkalt frivillig gjentak – vi ønsker at studentene skal bruke tiden og kreftene på de fagene vi underviser i, ikke på å ta om igjen allerede beståtte eksamener. Dette har også en side til karakterpresset på jusstudiet, som forverres av at studenter som følger normal studieprogresjon opplever å måtte konkurrere med viderekomne studenter som ønsker å forbedre en karakter.»

– Fakultetet mener det er ditt eget ansvar å sørge for at du er oppmeldt innen fristen. Hva tenker du selv om det, Fjeld?

– Ja, det er kanskje mitt ansvar å melde meg opp innen fristen, men problemet er jo fristen i seg selv. Du må ha et grunnlag før du kan melde deg opp til å ta en eksamen på nytt. Og det er jo regelen jeg kritiserer. Det hadde vært veldig lett å gjøre et unntak for de få studentene som tar konteeksamen, som er de eneste det gjelder.

FAKULTET. Visedekan Fredriksen henviser til at det er et stort karakterpress på jusstudiet. ARKIVFOTO: Aurora Aga Åsheim

For ordens skyld: Marit Moen Fjeld var journalist i Studvest fra august 2018 til desember 2019.

Slik er de generelle retningslinjene for sensurklager

Dersom man klager på sensuren, kan man normalt vente seg en måneds ventetid, ifølge UiBs sentrale retningslinjer.

Fristen kan likevel variere. Studenter som klager på sensur kan i enkelte tilfeller måtte vente lenger enn en måned på vedtak i sin klagesak.

Flere ting kan være årsaken til dette: Blant annet ferieavvikling ved sommerferie og juleferie, og antall klager som behandles på samme tid.

Den beregnede ventetiden varierer imidlertid fra fakultet til fakultet.

På fakultetenes egne sider er ulike frister for sensur oppramset. Det psykologiske fakultet opplyser for eksempel at klagesensur kan ta så mye som 12 uker.

Pinar Heggernes, prorektor for utdanning på UiB, opplyser til Studvest at dette vil være innenfor UiBs regelverk. Dette fordi fristene vil variere ut fra saksforholdet

Powered by Labrador CMS