Nyhet

Nevnte ikke Sammen i byrådsplattformen: – Burde kanskje ha gjort det

Byrådsleder Christine Meyer (H) forsikrer at studentene skal prioriteres høyt, selv om de kun fikk en halv A4-side i den nye byrådsplattformen.

BYRÅDSLEDER: Christine Meyer (H) er Bergens nye byrådsleder. Hun garanterer for at det nye byrådet vil satse på studentene. FOTO: Magnus Laundal
Publisert Sist oppdatert

Siden byrådsplattformen ble lagt fram på mandag, har kritikken haglet mot Bergens nye byrådsleder, Christine Meyer (H).

Kritikken har blant annet rettet seg mot at plattformen inneholder kun fire punkter hvor studenter nevnes spesifikt, og at den oppleves som for lite ambisiøs og konkret.

– Studvest skriver på lederplass at studentene har grunn til å være skuffet over byrådet. Tenker du at studentene har grunn til det?

– Nei, det gjør jeg ikke. Under hele valgkampen har vi snakket om hvor viktig studentene er og hvor stor vekt vi legger på det. Vi synes vi har adressert behovene dere har flagget, spesielt psykisk helse og studentboliger, sier Meyer, og legger til:

– Så jeg må kanskje si at jeg ble litt skuffet da dere ble så skuffet. Vi må prøve å rette opp det inntrykket, og jeg skal gjøre mitt beste for å klare det og å levere, slik at studentene har det godt i Bergen. 

Tør ikke love at dekningsmålet nås

Mangelen på studentboliger i landets tredje største studentby er et godt kjent problem. Per i dag har Bergen en dekningsgrad på 13 prosent. Det forrige byrådet vedtok en handlingsplan med mål om å få dekningsgraden opp på 30 prosent innen 2030.

– Vi har som mål å få opp dekningsgraden. At vi får den så høyt opp, tør jeg ikke love, men vi vil jobbe mot et sånt mål, svarer Meyer på spørsmål om hennes byråd kommer til å jobbe mot samme mål som det forrige byrådet.

Den nye byrådslederen understreker at et godt samarbeid med studentsamskipnaden Sammen vil bli viktig for å få bygd flere studentboliger. 

STUDENTBOLIGER: Det nye byrådet, med Meyer i spissen, vil fortsette å jobbe mot høyere dekningsgrad av studentboliger i Bergen. FOTO: Magnus Laundal

– Men i byrådsplattformen er ikke Sammen nevnt én eneste gang. Hvorfor ikke?

– Vi har bare tenkt at det har vært så selvsagt. Det er på en måte en veldig stor del av det å være student i Bergen. Det er ikke meningen å utelate det på noen måte, men det er mer det at det var så selvsagt at vi ikke trengte å skrive det.

– Sett i ettertid, tenker du at Sammen burde vært nevnt i plattformen?

– Sett på reaksjonene og at det ble reagert på at det ikke ble nevnt, så burde vi kanskje ha nevnt det. Men det var ikke noen ond vilje fra vår side at vi ikke nevnte Sammen. Vi vet at Sammen har en veldig sentral rolle i alt som går på det utenomfaglige, sier Meyer.

– Men studentene får bare en halv A4-side i en ganske lang byrådsplattform, hvor ikke engang studentsamskipnaden er nevnt?

– Satsingen ligger der, og det er noe vi kommer til å prioritere høyt. Det kommer vi til å gjøre.

– Tror ikke vi får til nok gjennom Sammen

Samtidig ser det nye byrådet på muligheter utover samarbeidet med studentsamskipnaden, og vil undersøke om det finnes andre aktører i Bergen som kan bygge studentboligkomplekser hvor studenter kan leie billigere enn det de gjør i dag. 

– Det vi får til med Sammen er veldig bra, men vi tror ikke vi klarer å realisere nok studentboliger gjennom Sammen, sier Meyer, som helst ser at studentboligene bygges sentrumsnært i tilknytning til studiestedene.

For å få fortgang i boligbyggeprosjektene, er byrådet dessuten åpen for å lempe på enkelte byggtekniske krav.

– En av grunnene til prosjektstans har vært støyproblemer. Spørsmålet er om vi kan dispensere noe fra den type byggekrav når det gjelder studenter. Det kan være en vei å gå, slik at vi får bygget boligene, påpeker Meyer.

Står fast ved økonomisk løfte 

I tillegg til studentboligbygging er satsingen på psykisk helsehjelp for studenter en sak det har vært knyttet mye spenning og forventning til. Under en debatt arrangert av Velferdstinget Vest tidligere i år, sa Meyer at hun ville øke den årlige psykisk helse-støtten til to millioner kroner.

Det står hun fremdeles fast ved.

– I valgkampen ble vi spurt om vi kunne trappe opp til to millioner, og det var jo det jeg sa ja til. Så det er foreløpig det som ligger som en lovnad, sier hun.

Blant de konkrete tiltakene for å følge opp byrådsplattformens mål om økt kapasitet ved byens helsestasjoner for ungdom, er utvidede åpningstider.

– Vi er åpen for å øke åpningstidene ved helsestasjoner for ungdom og studenter. Det er for å kunne gjøre det mer tilgjengelig for studentene, slik at de kan møte til andre tidspunkt. Vi vet at psykisk helse blant unge er et økende problem, og det treffer mange studenter. Vi er opptatt av å styrke tilbudet, understreker Meyer.

Studentene må ta ansvar for studentkulturen selv

Selv om byrådet med Meyer i spissen ønsker å jobbe for studentenes beste i spørsmålene om boligbygging og psykisk helse, er det enkelte områder de ikke vil blande seg inn i.

ØKNING: Støtten til Sammen Psykisk Helse skal økes fra det nåværende årlige bidraget på 1,3 millioner kroner til to millioner kroner, ifølge byrådsleder Meyer. FOTO: Magnus Laundal

Blant annet studentkulturen og studentfrivilligheten, som sliter i Bergen. Kvarteret gikk på et underskudd på flere millioner kroner i fjor, og flere bergenske studentorganisasjoner kjemper med å få opp igjen frivilligheten etter pandemien.

– Jeg er vant til å tenke at studentene selv vet best hvordan de organiserer det. De trenger ikke kommunen til å tenke rundt det, og det er ikke vår jobb å blande oss inn i det, poengterer Meyer, og legger til:

– Men, er det andre ting vi kan hjelpe til med, er vi selvsagt åpen for dialog med studentmiljøet om det, understreker den nye byrådslederen, som tidligere har vært tett på studentene gjennom sin rolle som professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Powered by Labrador CMS