Nyhet

Nybø vil diskutere nye ordninger for opptaket til psykologi

KD har sagt nei til kjønnskvotering til psykologiutdanningen ved UiB flere ganger. Nå inviterer utdanningsminister Iselin Nybø til dialog om opptaksordningen.

KJØNNSKVOTERING. Det har vært et ønske fra UiBs side å innføre en prøveordning med kjønnskvotering av menn til profesjonsstudiet i psykologi. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN
KJØNNSKVOTERING. Det har vært et ønske fra UiBs side å innføre en prøveordning med kjønnskvotering av menn til profesjonsstudiet i psykologi. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN
Publisert Sist oppdatert

I fjor søkte Universitet i Bergen (UiB) om å innføre en prøveordning med kjønnskvotering av menn til profesjonsstudiet i psykologi. Dette var andre gang de søkte. Første gang fikk de nei, og i mai kom det nye svaret fra Kunnskapsdepartementet (KD): UiB får fortsatt ikke lov å innføre kvotering av menn.

DIALOG. Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), vil gå i dialog med institusjonene om opptaksordningen for psykologistudiet. ARKIVFOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN.
DIALOG. Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), vil gå i dialog med institusjonene om opptaksordningen for psykologistudiet. ARKIVFOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN.

Grunnen til at UiB har søkt om å få innføre kvotering er fordi kjønnsbalansen på studiet gjennom flere år har vært rundt 80 prosent kvinner og 20 prosent menn. UiBs viserektor Oddrun Samdal påpekte at en slik kjønnsbalanse over tid vil føre til at det vil bli en mangel på mannlige psykologer.

Departementet begrunnelse var at andelen menn eller kvinner måtte være under 20 prosent før det kunne vurderes å særbehandle ved opptak, dette med grunnlag i anmodningsvedtaket fra Stortinget. Ved UiB var andelen menn 20 prosent, altså akkurat ikke lavt nok til at tiltak kunne vurderes.

Nå ønsker utdanningsminister Iselin Nybø (V) likevel å gå i dialog med utdanningsinstitusjonene om nye ordninger, ifølge Khrono.

– Jeg forstår at sektoren er opptatt av uheldige konsekvenser ved ubalanse på psykologistudiet, og vi vil nå gå i dialog med institusjonene om hva som kan være en god ordning for psykologistudiet allerede for neste års opptak, sier Nybø til Khrono.

– For få mannlige psykologer

Ved opptak til profesjonsstudiet i psykologi ved UiB høsten 2017, ble 30 av 150 studieplasser tildelt menn. Det tilsvarer 20 prosent. I år var andelen menn som ble tilbudt plass ved det samme studiet 21, 8 prosent. Det vurderer viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, som for lavt.

– Vi ser at det er en betydelig avgang av mannlige psykologer som utdannet seg for 30–40 år siden da det var menn som dominerte i de kullene. Men når de går av får vi for få mannlige psykologer med tanke på at man skal ha mulighet til å velge kjønn på sin behandler. Derfor bør vi kvotere inn 30 prosent menn til profesjonsstudiet i psykologi, sier hun til Studvest.

Samdal mener samfunnet allerede er bakpå med å utdanne mannlige psykologer og må starte prosessen med en gang.

Glad for initiativet
FLERE MENN. Litt mer enn 20 prosent av studentene på profesjonsstudiet i psykologi er menn. Det mener UiBs viserektor er for få. ARKIVFOTO: STUDVEST
FLERE MENN. Litt mer enn 20 prosent av studentene på profesjonsstudiet i psykologi er menn. Det mener UiBs viserektor er for få. ARKIVFOTO: STUDVEST

Samdal forteller at universitetet er veldig glad for muligheten til å diskutere nye ordninger med statsråden. Spesielt med tanke på kvotering versus tilleggspoeng. 

– Med en kvote får man garantert 30 prosent. Bruker man tilleggspoeng er det mer usikkert om man vil oppnå det målet. Man kan også risikere at andelen menn kommer over kvoten. Da får man en ny utfordring for jentene. For at det skal være forutsigbart, mener vi kvote er mest riktig, sier hun. 

Statsråd Nybø forklarer til Khrono at kjønnskvotering kan være et godt verktøy til utjevning av kjønnsskjevheter, men at det bare må brukes unntaksvis fordi det utfordrer ideen om at alle kan konkurrere med like vilkår.

Hun sier også at hun ser viktigheten av kjønnsbalanse i ulike fagmiljø. Nybø forteller at departementet vil ta en gjennomgang rundt regelverket for rangering, inkludert tilleggspoeng og kvotering.

Mener profesjonsstudiet i psykologi burde være et av unntakene

Leder for studentparlamentet ved UiB, Nikolai Klæboe, skriver i en pressemelding torsdag at han er svært fornøyd med at utdanningsministeren sier tydelig ifra om at regjeringen bryr seg om kjønnsbalanse.

Han håper nå at universitetet vil bli hørt i sitt ønske om å kunne kvotere inn menn til profesjonsstudiet i psykologi.

Når det gjelder Nybøs uttalelse om at kvotering kun burde brukes unntaksvis, mener Klæboe at profesjonsstudiet burde være et av disse unntakene.

ØNSKER KVOTERING. Leder for Studentparlamentet ved UiB, Nikolai Klæboe, håper UiB blir hørt i sitt ønske om kvotering av menn til psykologiutdanningen. FOTO: JULIE GÜNTHER.
ØNSKER KVOTERING. Leder for Studentparlamentet ved UiB, Nikolai Klæboe, håper UiB blir hørt i sitt ønske om kvotering av menn til psykologiutdanningen. FOTO: JULIE GÜNTHER.

– Vi er bekymret for at den store andelen kvinner kan ha en selvforsterkende effekt som kan gjøre at andelen menn fortsetter å dale. Psykologer skal jobbe med ulike mennesker, så mangfold innenfor denne profesjonen er spesielt viktig, sier Klæboe. 

Powered by Labrador CMS