Nyhet

Psykisk helsetilbud for studenter kan kuttes drastisk

Studentene skulle få over 40 millioner til psykisk helseordning. Nå kan beløpet halveres.

KUTT. Sammen Psykisk Helse er blant dem som vil bli rammet av kuttet regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett. ARKIVFOTO: Toril Sunde Apelthun
Publisert Sist oppdatert

Tilskuddsordning for psykisk helse for studenter er foreslått halvert i regjeringens statsbudsjett. Det kan gå utover bergensstudentene.

Da studentsamskipnadene søkte på tilskuddsordningen for psykisk helsearbeid og rusforebygging i fjor, var det satt av 41,8 millioner kroner.

Nå er beløpet på 21,8 millioner kroner, i Støre-regjeringens nye forslag til statsbudsjett for 2023.

Mener studentene er glemt

– Hva er det som skjer her? 

Det var Ida Lutro, leder i Velferdstinget Vest, sin første reaksjon på at tilskuddsordningen nærmest var halvert.

– Jeg føler meg dolket i ryggen. Helseministeren later som hun hører på innspillene i våre, og så kommer dette kuttet i statsbudsjettet, sier hun og utdyper:

– Jeg har forståelse for at dette er et stramt statsbudsjett. Men de har altså kuttet i et av kjerneområdene for studenters helse og trivsel. Det skjønner jeg virkelig ikke, sier hun. 

Lutro peker blant annet på resultatene fra helse- og trivselsundersøkelsen SHoT. Her kommer det frem at det er en tydelig økning i forekomsten av selvrapporterte psykiske lidelser. Deriblant at hver femte student rapporterer å ha en psykisk lidelse.

– Det viser seg igjen at denne regjeringen, som skulle være den reddende engelen for vanlige folk og de som har minst her i samfunnet, har glemt at vi studenter lever under fattigdomsgrensen. Vi har en psykisk helse som må bli tatt vare på, sier hun.

Les hva regjeringen svarer lenger ned i saken.

– Svært uheldig

Hege Råkil, direktør for Sammen Råd og Helse, forteller at de ikke har opplevd liknende kutt i prosjektmidler tidligere. 

Hun forteller at Sammen, som er studentsamskipnaden på Vestlandet, har fått midler til prosjektet «Fysisk aktivitet for psykisk helse og trivsel» gjennom tilskuddsordningen. De fikk i fjor innvilget til sammen 3,9 millioner kroner over tre år.

– En reduksjon i tilskuddet vil ramme våre muligheter for å gjennomføre prosjektet som planlagt, sier Råkil.

De har ikke fått vurdert konsekvensene ennå, da de nylig fikk vite om det foreslåtte kuttet.

UHELDIG. Hege Råkil, direktør i Sammen Råd og Helse, forteller at de ikke har sett liknende kutt tidligere. PRESSEFOTO: Sammen

– Prosjektet representerer et viktig helsefremmende tiltak for å styrke studenters livskvalitet, psykiske helse og trivsel, og det er derfor svært uheldig om midlene blir redusert, slår Råkil likevel fast. 

Betydelig kutt i bevilgningen

Det er Helsedirektoratet som bevilger midlene til studentsamskipnadene, deriblant Sammen. Gjennom ordningen gis blant annet tilskudd til sosiale aktiviteter på campus, fysisk aktivitet og mentoraktivitet.

Direktoratet opplyser til Studvest at dette vil bli et betydelig kutt for prosjekter som fikk innvilget midler i 2022, da potten lå på over 40 millioner.

Pengene ble i utgangspunktet innvilget for en periode på tre år: fra 2022 til 2025.

I statsbudsjettet heter tilskuddsordningen «Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk». Ordningen har som formål å fremme god helse og trivsel blant studenter, og forebygge problemer knyttet til rusmiddelforbruk, ifølge Helsedirektoratet.

Må prioritere hardt

Karl Kristian Bekeng (Ap), statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, peker på at den økonomiske og sikkerhetspolitiske situasjonen har medført at handlingsrommet fremover blir begrenset.

Budsjettet er strammere på alle områder, noe som krever at vi prioriterer hardere, skriver han i en e-post til Studvest.

– Økningen på 20 millioner kroner, som ble vedtatt som en del av budsjettforliket for 2022, et budsjettforlik som kom før krigen i Ukraina og den voldsomme pris- og kostnadsveksten vi har sett det siste året, fortsetter Bekeng.

Frem til 2022 har ordningen ligget på rundt 20 millioner kroner, og det er dette nivået videreføres i dette budsjettet.

Han legger til at økningen også kom i en situasjon da departementet hadde tiltak knyttet til pandemien som preget studentenes psykiske helse. Det ga grunn til å bruke særlig mye til formålet, ifølge Bekeng.

– Studentene har god helse

– Både Levekårsundersøkelsen og SHoT-undersøkelsen viser heldigvis at flertallet av studentene rapporterer at de alt i alt har god eller svært god helse, sier Bekeng.

STRAMT BUDSJETT statssekretær Karl Kristian Bekeng peker prisvekst og krigen i Ukraina som begrunnelse for kuttet. PRESSEFOTO: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Han legger likevel vekt at regjeringen tar studenters psykiske helse på alvor.

– Psykisk helse er blant regjeringens viktigste satsingsområder, og dette inkluderer naturligvis den psykiske helsen til studenter, sier Bekeng om kritikken fra Ida Lutro.

– Vi jobber for at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at de som har psykiske helseplager skal få god og lett tilgjengelig hjelp, forteller han.

Rettelse: I en tidligere versjon av artikkelen stod det at Helsedepartementet mente kuttet ville bli betydelig. Det riktige er Helsedirektoratet. Rettelsen ble gjort 1. november 17:43.

Powered by Labrador CMS