Sammens psykolog fikk besøk av 1689 studenter i fjor

Men har du moderate problemer og trenger oppfølging over tid er det lite de kan gjøre.

USIKKER: Szymon Rózycki (til venstre) og Theo Aske Holskil er ikke helt sikre på studentenes muligheter til psykisk helsehjelp. FOTO: NORA ELVESTAD.
USIKKER: Szymon Rózycki (til venstre) og Theo Aske Holskil er ikke helt sikre på studentenes muligheter til psykisk helsehjelp. FOTO: NORA ELVESTAD.
Publisert Sist oppdatert

– Jeg vet at vi har noe som heter terapihund.

Det sier Szymon Rózycki, mens kompisen Theo Aske Holskil flirer. De er psykologistudenter ved Universitetet i Bergen og er veldig klar over at studenters psykiske helse er et stort problem. Når de blir spurt om hvilke tilbud man har som student er de derimot mer usikre.

– De med mer alvorlige problemer blir vel sendt til distriktspsykiatriske sentre, men jeg er ikke like sikker på dem med mindre alvorlige problemer, sier Holskil.

På Studentsenteret, i samme etasje som Studvest treffer de to studentene, sitter psykologspesialist Øystein Sandven på kontoret til Studentenes Psykiske Helsetjeneste (SPH).

Tjenesten er et lavterskeltilbud fra Sammen som skal hjelpe studenter som sliter psykisk.

– SPH er en tjeneste som prøver å nå ut tidlig til studenter som sliter psykisk. Alle studenter som har et problem skal kunne komme til oss. Det er poenget med å være lavterskel, sier Sandven, som er leder for tjenesten.

– De fleste blir ferdigbehandlet

Sandven kan fortelle at SPH hadde 1689 studenter inne til behandling i 2017. Det tilsvarer i overkant av fem prosent av de cirka 30.000 studentene i Bergen.

I underkant av 50 av disse ble henvist videre til det som kalles distriktspsykiatriske sentre (DPS). Dette er studenter som trenger behandling utover det Studentenes Psykiske Helsetjeneste kan tilby. DPS-sykehusene er til for dem som har mer alvorlige problemer og trenger behandling over lenger tid.

Sandven er fornøyd med at de fleste som får et tilbud hos dem ikke trenger å bli sendt videre.

– Det er bra å se at dem som kommer til oss faktisk får den hjelpen de behøver her, og ikke trenger å bli sendt videre i systemet, sier Sandven.

Han sier at de fleste blir ferdigbehandlet, men dersom du over lengre tid føler at du trenger oppfølging, men ikke har en alvorlig lidelse står du uten et offentlig tilbud.

HELSETILBUD. Studenter som trenger hjelp kan gå til Sammens psykologtjeneste på Studentsenteret der Øyvind Sandven er leder. FOTO: NORA ELVESTAD.
HELSETILBUD. Studenter som trenger hjelp kan gå til Sammens psykologtjeneste på Studentsenteret der Øyvind Sandven er leder. FOTO: NORA ELVESTAD.

I praksis betyr det at dersom du sliter med en moderat lidelse, eller bare trenger lettere oppfølging over tid, må du i dag dra til en privat psykolog.

Burde det være et offentlig tilbud til dem?

– Det er vanskelig å svare på, dette er et utfordrende spørsmål for oss i spesialistpsykologtjenesten. Når er en tilstand behandlingsverdig, og når har vi det bare vanskelig i livet? sier Sandven.

Ønsker flere lavterskeltilbud

– Vi får studenter til oss som opplever at de ikke kommer til hos Sammen eller at behandlingstilbudet er begrenset, skriver Sivert Straume i en epost til Studvest.

Straume er daglig leder for psykologkontoret Bypsykologene. Han kan fortelle at det er behov for økt behandlingskapasitet generelt i Norge, men påpeker at det at Sammen i det hele tatt har et psykologisk behandlingstilbud gjør at studenter faktisk er litt bedre stilt enn andre voksne når det gjelder gratis eller billig hjelp.

– Hvordan ville du anbefalt en student som ønsker behandling å gå fram?

– Kontakt Sammen. De kan kanskje gi hjelp selv. Hvis ikke bør de kunne veilede studenten til behandling videre et annet sted. Fastlege skal også kunne hjelpe en videre, men i praksis kan det hende at det ikke finnes noe reelt offentlig tilbud til studenten, skriver Straume.

Sandven mener at Studentenes Psykiske Helsetjeneste alene ikke er nok til å hjelpe alle studenter i Bergen. Han ønsker flere lavterskeltilbud, og forteller at det er et satsingsområde for flere kommuner i Norge. Bystyret i Bergen kommune fremmet før jul et ønske om å støtte Studentenes Psykiske Helsetjeneste med 500.000 kroner.

– Det betyr at vi kan øke behandlingskapasiteten vår og hjelpe flere studenter. Vi opplever at kommunen synes studenters helse er viktig.

Powered by Labrador CMS