Nyhet

– Selv om pandemien er i en sluttfase, vil den digitale undervisningen fortsette i tiden framover

Dette vil Sosialdemokratisk Liste gjør for deg.

INNGANG. Det viktigste for nye og gamle studenter er å ha en organisasjon som fungerer som en trygg og god inngang til studentlivet, mener listeleder Magnus Jansen.
Publisert Sist oppdatert

Fakta om studentvalget ved UiB

Studentvalget 2022 avholdes 20.-28. april.

Sosialdemokratisk Listes kjernesaker: Universitetsfond for studentorganisasjoner, et godt digitalt læringsmiljø og frokost for ti kroner hos Sammen.

Den 20. april klokken 12:00 åpner den digitale stemmeurnen for årets studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB).

I studentvalget stemmes det blant annet over hvem som skal få setene i Studentparlamentet. 24 av 31 seter besittes av studenter som velges gjennom listevalget. Listene kan sammenlignes med politiske partier, og de fleste av dem har en ideologi som kan plasseres på den politiske høyre-venstre-aksen.

Studentorganisasjoner som viktig arena

For Sosialdemokratisk Liste er det frihet, likhet, og solidaritet som er utgangspunktet for politikken. De er en mangfoldig og inkluderende liste som har politikk for de fleste, i følge listeleder Magnus Jansen. 

Listen mener at studentorganisasjoner er en viktig arena. Det vil de legge til rette for.

– Vi vil etablere et universitetsfond for studentorganisasjoner. Det viktigste for nye og gamle studenter er å ha en organisasjon som fungerer som en trygg og god inngang til studentlivet. I fondet kan organisasjonene søke om midler til arrangementer, sosiale sammenkomster eller større satsinger, sier han.

Etter flere år med digital undervisning vil Sosialdemokratisk Liste satse på det digitale læringsmiljøet. 

SOSIALDEMOKRATISK LISTE. Listeleder Magnus Jansen.

– Selv om pandemien er i en sluttfase, vil den digitale undervisningen fortsette i tiden framover. Vi ønsker at den digitale kompetansen til studenter og forelesere skal forbedres. Det er nødvendig med flere kurs i de digitale flatene, en omlegging av Mitt UiB og flere IT-konsulenter tilgjengelig i undervisningen, sier Jansen.

En annen viktig sak for Sosialdemokratisk Liste er at alle Sammen sine kantiner skal tilby frokost til ti kroner for alle studenter. 

– Dette tilbudet har tidligere vært en vellykket prøveordning, og det ønsker vi å videreføre. For studenter med dårlig råd eller for de som sliter med å komme seg på lesesalen kan frokost til ti kroner gjøre hverdagen litt lettere. For å inkludere flest mulig vil vi også ha et allergivennlig tilbud, mener han.

For listen er det viktig at enda flere studenter bruker stemmeretten sin. 

– Valget haddee. i fjor rundt ni prosent oppslutning. Dersom flere tar i bruk stemmeretten sin, har Studentparlamentet større gjennomslagskraft. Da kan vi gjøre studentlivet i Bergen enda bedre. 

Powered by Labrador CMS