Nyhet

Semesteravgiften øker med 100 kroner

Trer i kraft fra våren 2024.

Foto: Truls Skram Lerø (arkiv)
Publisert Sist oppdatert

Det ble bestemt på Velferdstinget Vest sitt møte lørdag.

Det ble fremmet forslag om å øke semesteravgiften med både 100 kroner og 120 kroner. Til slutt var det forslaget fremmet av Arbeidsutvalget (AU) til Velferdstinget Vest, som ble vedtatt.

Det betyr at semesteravgiften fra vårsemesteret 2024 økes med 100 kroner ved alle studieinstitusjoner tilknyttet Studentskipnaden på Vestlandet (Sammen).

Hva går semesteravgiften til?

Hvert semester betaler alle studenter en avgift. Studvest har tidligere skrevet om at de ulike skolene har ulik semesteravgift. På Universitetet i Bergen (UiB) går hele avgiften direkte til Sammen, mens semesteravgiften ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) til nå har vært 200 kroner høyere, og ligger på 750 kroner. Den ekstra kostnaden er en kopi- og læremiddelavgift.

Ved Norges Handelshøyskole (NHH) har semesteravgiften vært enda litt høyere igjen, på 760 kroner. Her går den ekstra kostnaden på 210 kroner også til kopiering og opphavsrettigheter innenfor læringsmateriell.

Per i dag går 48 prosent av semesteravgiften til Sammen psykisk helse, som blant annet inkluderer psykologtjenesten og ulike kurs.

Stor diskusjon

Arbeidsutvalget til Velferdstinget Vest stilte inn et forslag på en økning på 100 kroner. Det ble stor diskusjon rundt forslagene, også innad i delegasjonene.

Leder av UiB-delegasjonen, Andrea Nesvik Voss, sendte inn et endringsforslag på 120 kroner. Hun argumenterte for at en høyere semesteravgift vil gi mer stabilitet for studentene.

– Jeg tror ikke studentene synes det er noe kult om vi må øke avgiften med 100 kroner om to år igjen, sa Voss fra talerstolen.

Delegasjonslederen til HVL, Ingrid Solberg, støttet også UiB sitt forslag om en økning på 120 kroner.

BI: Dagens VT-møte ble holdt på BI. FOTO: Even Hammersvik

Et flertall fra HVL-delegasjonen støttet derimot AU sitt forslag om å øke semesteravgiften med 100 kroner. Det gjorde også NHH-delegat Knut Visdal.

HVL-delegat Alexander Papas argumenterte for at det var viktig å være måteholden i økningen, og stilte seg dermed negativ til UiB-delegasjonen sitt forsalg om en økning på 120 kroner.

Styreleder i Sammen, Amalie Lunde, mente at 100 kroner var den minste økningen Sammen kunne støtte.

– Med en økning på 100 kroner, må vi gjør en ny vurdering angående semeseteravgiften igjen i 2026.

Powered by Labrador CMS