Slik blir semesteret på ditt studiested

Blir det fysisk undervisning, og holdes campusene åpne? Her får du svarene.

NYTT SEMESTER. Studvest har laget en oversikt over hvordan vårens semester blir på syv studiesteder. ARKIVFOTO: BI: Nora Elvestad Reinsnes NHH: Henriette F. Thorkildsen NLA: Toril Sunde Apelthun UiB: Andrea Olsen Høyskolen Kristiania: Samia Rojas HVL: Jeffrey Meijer
Publisert Sist oppdatert

Før jul skrev Studvest om de ulike utdanningsinstitusjonenes planer for oppstart av vårsemesteret. Ettersom tiltakene og rådene har endret seg i løpet av jula, har vi på nytt snakket med ledelsene ved de ulike skolene for å undersøke hvordan semesterstarten blir.

Universitetet i Bergen (UiB)

UiB hadde planlagt for en fysisk studiestart denne våren, men nå blir dette nok en gang digitalt. Torsdag meldte universitetet at de viderefører de gjeldende tiltakene til og med 31. januar.

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, forteller at universitetet satser på en mentorordning for å minske tiltakenes negative påvirkning på mental helse og ensomhet.

– Håpet var at mentorene kunne møte gruppene sine fysisk, men nå blir det digitalt i stedet. Vi tror likevel at dette vil bidra til flere sosiale møteplasser, spesielt for førsteårsstudentene, sier Samdal.

En erfaring UiB-ledelsen gjorde seg i høst, var at det var en stor belastning for studentene da de ble bedt om å arbeide hjemmefra.

Derfor er campus åpent for alle UiB-studenter fra starten av dette semesteret, og man trenger ikke å søke om leseplass. For å sikre en trygg campus vil ordningen med smittevernvakter videreføres.

Heller ikke praksis kommer til å lide som følge av smittesituasjonen. Så langt det er mulig skal praksisopphold foregå som normalt.

Norges Handelshøyskole (NHH)

NHH var blant utdanningsinstitusjonene i Norge som ble hardest rammet av smitte blant studenter i høst. Nå forteller prorektor for utdanning ved NHH, Malin Arve, at de har utsatt fysisk oppstart til onsdag 20. januar, og venter på retningslinjer fra regjeringen før videre bestemmelser.

– Vi håper selvsagt på fysisk undervisning fra onsdag i neste uke, men har bestemt at alle kurs er nødt til å ha digitale alternativ, sier hun.

Skolen har opprettet en arbeidsgruppe som i utgangspunktet skulle ta for seg psykososiale tiltak, men som nå jobber bredt for å sikre det beste for studentene.

NHH har også opprettet en forslagskasse hvor studentene selv kan bidra med mulige initiativ. Per 6. januar hadde den over 100 bidrag.

– Vi ser at det er vanskelig å være student nå og vi skulle ønske vi kunne gjøre mer. Jeg føler virkelig med studentene, sier Arve.

Høgskolen på Vestlandet (HVL)

Slik som forrige semester, vil campusene ved HVL bli holdt åpne denne våren.

Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning ved HVL, forteller at mange av utdanningene de tilbyr krever fysisk oppmøte. Derfor vil de videreføre modellen de hadde i høst, da de hadde en kombinasjon av fysisk og digital undervisning.

– ­Samtidig hadde vi ikke så mye fysisk undervisning som vi ønsket. Det prøver vi å gjøre noe med denne våren gjennom mindre grupper, sier hun.

Mange av utdanningene ved HVL et tydelig skille mellom teoretisk og praktisk undervisning. I de fagene planlegges det at mye av det teoretiske blir digitalt, mens mye av det praktiske blir fysisk.

Skolen innfører flere tiltak mot ensomhet denne våren, blant annet gjennom flere studieassistenter, en ordning der viderekomne studenter veileder nyere studenter.

– Studieassistentene skal hjelpe faglig, men også bidra til å skape fysiske, sosiale møteplasser. På den måten skal ingen være overlatt til seg selv, sier Selvik.

Planen er at praksis skal foregå som normalt i vår, så lenge det ikke blir innstramminger ved praksisstedene.

– Vi har erfart at noen steder i perioder ikke tar imot studenter. Det er svært utfordrende for oss, forteller Selvik.

Handelshøyskolen BI

Direktør for BI campus Bergen, Elisabeth Seim, frykter et semester med svært mye digital undervisning. Foreløpig er det planlagt for at all undervisning i januar skal foregå digitalt.

Dette fikk BI-studentene beskjed om allerede før jul, slik at de til forskjell fra flere andre institusjoner unngikk å måtte endre planene i siste liten.

BI har også satt opp frivillige mentorgrupper, slik at førsteårsstudentene får mulighet til å bli kjent med byen og studentlivet med hjelp fra eldre studenter.

– Vi tar med oss flere erfaringer fra de foregående semestrene. Fra å kunne veldig lite, har vi nå investert og bygd ut de digitale undervisningsplattformene våre. Vi oppdager faktisk at å arrangere digital undervisning kan ha fordeler, sier Seim.

Her nevner hun interaktive, digitale oppgaver og økte muligheter for samarbeid mellom campus i Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger som positive endringer.

NLA Høgskolen

NLA fortsetter med digital undervisning ut neste uke, mens de avventer videre informasjon om de nasjonale tiltakenes varighet. Campusen i Bergen er åpen, og skal holdes åpen semesteret.

Skolens kommunikasjonsleder, Solfrid Øvrebø Ebbesem, forteller at unntak kan gjøres for enkelte praktiske fag der digital undervisning er utfordrende, for eksempel kunst og håndverk og idrett.

Hun understreker at de ønsker seg mest mulig fysisk undervisning det kommende semesteret.

For å ivareta sine studenters psykiske helse og hindre ensomhet, har blant annet innført en felles turdag.

– Ordningen begynner i dag, og skal være en ukentlig aktivitet fremover. Studentene våre ønsker å treffe hverandre, og dette er en trygg og inkluderende måte å få til det på, forklarer Ebbesen.

Ebbesen opplyser at praksis i utgangspunktet skal foregå som normalt, og at det fungerte fint i høst.

Høyskolen Kristiania

– Som de andre utdanningsstedene, så kan vi ikke spå hvordan smittesituasjonen blir denne våren, sier campusdirektør for Høyskolen Kristiania Bergen, Aleksander Sivertsen,

De har derfor tatt høyde for tre scenarioer: Å gjennomføre normal undervisning, ha en hybrid mellom digital og fysisk undervisning, eller å gjøre all undervisning digital.

Planen er å veksle mellom disse tre mulighetene med utgangspunkt i de smittevernreglene som til enhver tid gjelder.

Uansett vil skolens campus holdes åpen, men med smittevernvakter og krav til studentene om at de har lest og godtatt smittevernreglene. 

Allerede i vår etablerte Høyskolen Kristiania et digitalt tilbud for å motvirke ensomhet blant sine studenter. I tillegg til muligheten for digital rådgivning, ble det etablert en tjeneste kalt «Kristiania Rett Hjem».

Når det kommer til praksis, så vil alle de som har søkt utplassering få tilbud om plass.

Fagskolen i Hordaland

I motsetning til de fleste utdanningsinstitusjonene i Vestland fylke er Fagskolen i Hordaland et utdanningssted som i hovedsak utdanner til praktiske yrker. De møter dermed store utfordringer ved gjennomføring av digital undervisning.

Torbjørn Mjelstad, rektor for Fagskolen i Hordaland, forteller at de foreløpig har utsatt studiestart for heltidsstudentene til 25. januar og at de samlingsbaserte studiene får første eventuelle fysiske samling i uke 8. Opprinnelig skulle disse ha kommet i gang i uke 2.

– Vi møter en kjempeutfordring ved gjennomføring av digital undervisning. Vi prøver å holde de praktiske øvelsene gående, noe som for eksempel innebærer simulatoraktiviteter for de maritime fagene og at vi prioriterer nødvendig lab-øvelser for de tekniske.

Rektoren legger vekt på at alt sosialt blir jo vanskelig med fysiske restriksjoner. Helst skulle de sett at studentene kunne samles.

– Derfor satser vi foreløpig på digitale løsninger der også. Blant annet ligger det an til både quiz og digitalt LAN-party i løpet av februar, sier han.

Powered by Labrador CMS