Nyhet

Slik var listedebatten i Storelogen

Valgoppslutning, honoursprogram og likestilling. Årets studentvalg på Universitet i Bergen (UiB) nærmer seg siste innspurt.

LISTEDEBATT. Tirsdag kveld var det duket for listedebatt på Kvarteret. Her er kandidatene fra alle listene representert i Storelogen.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag inviterte Studentparlametet (SP) ved Universitet i Bergen til debatt mellom de studentpolitiske listene på Kvarteret. Studentvalget avsluttes i dag klokken 12:00.

Debatten var delt i tre. Listekandidatene fikk først holde hver sin åpningstale. I hovedrunden fikk de bryne seg på spørsmål fra salen. Til slutt fikk de holde hver sin appell om hvorfor studentene burde stemme på dem. Ordstyrer Martine Jordana Baarholm styrte det hele med stødig hånd.

De fem kandidatene som skulle i ilden var Knut Camillo Tornes fra Realistlista, Vetle Vedøy fra Generell Studieallianse, Fredrik Brogstad fra Moderat liste, Aksel Solheim fra Grønn Liste, Magnus Jansen fra Sosialdemokratisk Liste og Martin Lage Hådem fra Venstrealliansen.

Uenighet om honours-program

De fleste kandidatene viste til døgnåpne lesesaler som det viktigste gjennomslaget for deres liste i forrige periode. Fokus på bærekraft og klima, digitalt læringsmiljø og psykiske helsetilbud sto ellers høyt på alle listenes agenda.

Etter spørsmålet fra salen om hva som skiller dem fra de andre på scenen, ble det enklere å skille listene fra hverandre.

Tornes fra Realistlista trakk frem at listen er pragmatiske og skal gjøre realistiske tiltak for studentene. Venstrealliansens listeleder svarte at de tør å komme med krav overfor universitetsledelsen.

Jansen fra Sosialdemokratisk Liste trakk frem at de er den listen som sender flest resolusjoner til Studentparlamentet. Vedøy fra Generell Studieallianse mente de er listen som satser mest på mangfold og integrering av internasjonale studenter, mens Grønn Listes listeleder svarte at de er villige til å samarbeide med alle i panelet, så lenge politikken er grønn.

Da Brogstad fra Moderat Liste trakk frem at de ønsker honours-program på UiB, et tverrfaglig «prestisjeprogram» for et knippe studenter, ble han møtt med uenighet fra Venstrealliansen.

– Vi vil prioritere alle studentene på UiB, ikke ett fåtall som kommer inn på honours-programmet, svarte Hådem.

Brogstad mente på sin side at man burde la flinke folk få lov til å være flinke folk.

Kommenterte fjorårets valgoppslutning

At studentvalget i fjor fikk oppslutning på rekordlave ni prosent lå som et bakteppe for debatten. Det ble tatt opp flere ganger av forskjellige listekandidater.

– Den lave oppslutningen fører til at vi ikke blir tatt seriøst i møte med universitetsledelsen, sa Tornes fra Realistlista.

Han la til at SP må bli synligere for studentene, og så få høyere valgoppslutning på sikt.

– Det er synd med den lave valgdeltakelsen. Koronapandemien har noe av skylden. Den har satt dype spor i studentfrivilligheten, sa Hådem fra Venstrealliansen.

Brogstad fra Moderat Liste ba om replikk på innlegget og konfronterte Hådem med at det ikke må bli et mønster at studentpolitikerne skylder på pandemien.

– Utviklingen startet før korona, presiserte Brogstad.

Solheim fra Grønn Liste ønsket drastiske tiltak.

– Studentpolitikerne må kutte sine egne lønninger med 50 prosent, for å vise de at tar selvkritikk.

Han forslo samtidig at studentpolitikerne ikke skulle få sette opp lønningene igjen før valgoppslutningen øker.

Seks menn om likestilling

Det ble gjort et poeng ut av at alle som satt på scenen var menn. Neste spørsmål fra salen lød som følger:

– Hva skal man gjøre med at det er så stor overvekt av menn i studentpolitikken?

VALGOPPSLUTNING. Fra venstre: Fredrik Brogstad (ML), Aksel Solheim (GL) og Magnus Jansen (Sosdem).

Både Hådem fra Venstealliansen og Jansen fra Sosialdemokratisk Liste trakk frem at deres lister jobber for å ha annenhver mann og kvinne på listeplassene.

– Ikke bli lurt av at jeg sitter her, sa Hådem.

Vedøy fra Generell Studieallianse pekte på at menn er mer naturlig konfronterende.

– Løsning er å skape rom der kvinner føler seg trygge, svarte han.

Enige om det meste

Tirsdagens debatt mellom listene gikk rolig for seg og listekandidatene var enige om mye. Alle kandidatene ønsket blant annet et mer synlig studentparlament og å øke oppslutningen ved studentvalget.

Powered by Labrador CMS