Nyhet

Sofie får ikke dra på utveksling: – Opplever svekket tillit til professorene

Etter at samfunnet åpnet og reiserådet ble opphevet, har nordmenn kunnet hente billig brus fra svenskegrensen og D-vitaminer fra Spania. Men for sykepleierstudentene på HVL setter pandemien fremdeles kjepper i kofferthjulene.

BLIR I BERGEN. Sofie går glipp av praksis-utveksling.
Publisert Sist oppdatert

Sofie Henriette Patzke (23) går tredje året på sykepleierstudiet, og skulle ha praksis-utveksling i Portugal til våren. 

Slik blir det ikke. Fakultetsledelsen på HVL har bestemt seg for å avlyse utveksling for alle sykepleierstudentene.

– Vi fikk en mail 2. september om at det ikke lar seg gjøre. Det hadde de bestemt på et møte dagen før, forteller Patzke.

Kjip situasjon

Samme dag som møtet snakket hun med en utvekslingskoordinator på HVL og fikk beskjed om at de skulle nomineres til vertsuniversitetet i løpet av kort tid. 

Patzke beskriver en opplevelse av svekket tillit til professorer på studiet.

– De bygger jo opp forventningene. Det var snakk om utveksling helt frem til vi fikk den mailen, så vi gikk rundt og trodde at det ble noe av. Situasjonen oppleves som veldig kjip, sier sykepleierstudenten.

Dårlig kommunikasjon 

Patzke kritiserer det hun opplever som svært dårlig kommunikasjon mellom fakultetet og studentene, og mener det ville vært bedre om de hadde fått et forvarsel om at utveksling fortsatt var oppe til diskusjon.

– Vi føler ikke at vi blir sett når informasjonen kommer slik. I hvert fall ikke når vi selv må spørre etter en ordentlig begrunnelse. Det har jo vært pandemi hele tiden, så om det skulle være grunnen kunne de ha sagt ifra litt før, sier hun.

HVL-studenten har forståelse for at det har blitt mye kontrabeskjeder under pandemien, men forventet mer forutsigbarhet etter 18 måneder.

Hun forteller at fakultetet ikke ønsker å belaste helse- og sosialtjenester i andre land, da de mener det kan bli utfordrende å få praksisplass for innkommende studenter.

BEDRE KOMMUNIKASJON. Sofie forteller at sykepleierstudentene ønsker tydeligere beskjeder og mer forutsigbarhet.

Den kommende sykepleieren er uenig i at studentene vil være en belastning for lokalt helsevesen, og mener det ville vært en enda større belastning å være i et annet land og bli innlagt.

– Jeg ser min rolle som student som en ressurs, vi er jo der for å bidra. Hadde vertsinstitusjonene sendt ut en beskjed om at de ikke har kapasitet til å ta oss imot, ville det vært lettere for oss å akseptere.

Dette sier fakultetet

Prodekan for samhandling ved fakultet for helse- og sosialvitenskap på HVL, Monica Wammen Nortvedt, forteller at fakultetet ikke har gjennomført praksis-utveksling etter mars 2020.

– Vi forstår meget godt studenters skuffelse for at de ikke får mulighet til å reise ut i praksisstudier. Vi hadde et håp om å kunne åpne opp for dette våren 2022, sier hun.

Prodekanen sier at avgjørelsen ble tatt 1. september nettopp for å gi forutsigbarhet.

– Norge var i begynnelsen av september inne i fjerde smittebølge, og situasjonen var fremdeles usikker, forklarer hun.

Ifølge prodekanen var det usikkert om utenlandske helseinstitusjoner kunne ta imot HVL sine studenter på en måte som ville oppfylle læringsutbyttet ved studieprogrammet.

Nortvedt forklarer at søknadsfristen for deres studenter var 15. september. De måtte ta en avgjørelse før det, slik at studentene visste hva de skulle forholde seg til. 

I Patzke sitt tilfelle søkte kullet på utveksling i januar og fikk svar i april, siden utveksling nåværende høstsemester allerede var avlyst.

Dermed opplevde ikke Patzke at kontrabeskjeden kom tidlig.

Siste sjanse

Siden våren 2022 er Patzkes siste semester, får hun ikke dratt på utveksling senere.

SIER NEI. Mens sykepleierstudentene ved Universitetet i Stavanger og VID får dra på utveksling, sier HVL nei. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer

– Jeg har hørt at sykepleierstudentene på VID og Universitetet i Stavanger fortsatt får reise, og alle andre fakultet skal på utveksling, sier hun.

Patzke mener at erfaring fra helsevesenet i en annen kultur ville vært positivt å ta med seg inn i jobb, i et stadig mer flerkulturelt Norge.

Hun tror det hadde vært bra å kjenne på det å selv være minoritet i et annet land, for å bedre kunne imøtekomme pasienter som er i samme situasjon i Norge.

I mars bevilget Solberg-regjeringen 27 millioner kroner til et prosjekt som skulle gjøre det lettere for blant annet sykepleierstudenter å reise på utveksling.

– Helsevesenet sliter

Nortvedt forklarer at helsevesenet i Norge fortsatt er påvirket av å ha vært inne i en pandemi over lang tid.

– Norge er kanskje bedre stilt enn mange andre land. Likevel har vi fått flere tilbakemeldinger fra norske praksisfelt om at de sliter med mangel på kvalifisert helsepersonell etter pandemien. Dette gjelder også i andre land, noe som påvirket vår beslutning.

Hun påpeker at for å kunne veilede sykepleiestudenter i praksis, må det være kvalifiserte sykepleiere til stede.

HVL måtte ha tatt imot like mange innreisende studenter, som antall studenter de selv har i utveksling. 

– Internasjonale studenter er selvsagt en ressurs på mange måter, men de er nok en større belastning enn nasjonale studenter, sier prodekanen.

Hun mener det krever mer av en praksisveileder å ha studenter som ikke kjenner det norske systemet. Det kan også være en språkbarriere.

Nortvedt forteller at å avlyse ikke var en lett avgjørelse å ta, men at hun håper svarene hennes er med på å forklare begrunnelsen.

Les også: For studentene er pandemien langt fra over

Les også: How to get the most out of your exchange in Bergen

Powered by Labrador CMS