Studentleder om kutt i finansiering: – Det er krise

Samtidig som halvparten av studentenes penger går til psykisk helse, ligger det ikke an til noen økning i det foreløpige budsjettet til Bergen kommune. Studentleder håper et Høyre-ledet byråd vil levere på løftene sine.

VELFERDSTINGET VEST-LEDER: Sjur Selsvik på venterommet til Sammen Psykisk Helse. Han mener de nye tallene fra SHoT virker ekstreme.
Publisert Sist oppdatert

– Det danner et bilde av at det er en stadig tiltakende trend med mer psykisk uhelse. Det viser at det er mange som kan slite mye.

Det sier Sjur Selsvik, leder for Velferdstinget Vest. Han mener at de nye tallene fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) virker helt ekstreme.

SHoT-undersøkelsen kartlegger studenters helse og trivsel, med særlig hovedvekt på psykososiale forhold.

Sammen Råd & Helse star bak samskipnadens psykisk helse-tilbud, og ser også bekymringsfullt på tallene fra årets undersøkelse.

– Resultatene som kommer frem i undersøkelsen er alvorlige, og føyer seg inn i en bekymringsfull utviklingstrend vi har sett gjennom tidligere SHoT-undersøkelser helt siden 2010, sier Hege Råkil, direktør for Sammen Råd & Helse.

Det er altså ikke første gang det slås alarm om den psykiske helsen til studenter. Også fjorårets undersøkelse viste at én av tre studenter hadde psykiske plager. Dette var likevel en nedgang fra en av undersøkelsene i 2021, der det kom frem at halvparten av norske studenter slet psykisk

Flere tusen benytter seg av psykisk helsetilbud

Studentene på Vestlandet betaler semesteravgift to ganger i året. Uavhengig av hvilken institusjon du studerer ved, vil 550 kroner av semesteravgiften gå til Sammen.

I vårsemesteret betalte 42.279 studenter semesteravgift. 50 prosent av denne går direkte til Sammen Psykisk Helse. Med en antakelse om at studenttallet er tilnærmet likt i høst, betyr det at hele 23 millioner av studentenes kroner går til psykisk helsetjenester i år.

VARIERT HELSETILBUD. Hege Råkil, direktør i Sammen Råd & Helse, sier at det er avgjørende for Sammen å møte studenter som strever med et breddetilbud. PRESSEFOTO: Cecilie Bannow

Det går altså mye penger til psykisk helse allerede. Hva mer tenker du kan gjøres for å bedre studenters psykiske helse og for å få disse tallene ned?

– Det er nødvendig med god bredde i tilbud innen psykisk helse, sier Øystein Sandven, psykologspesialist i Sammen Psykisk Helse.

Psykologen tror også at mer kunnskap og bevisstgjøring rundt gode måter å ivareta sin psykiske helse kan bidra positivt.

Det er blant annet gjennom studentenes økonomiske bidrag at Sammen Psykisk Helse kan tilby et variert tilbud som omfatter individuelle samtaler, et stort utvalg kurs- og gruppetilbud, ulike selvhjelpsverktøy og spørretjenester.

Det tilbys også et løpende tilbud om videokonsultasjoner med psykolog. Dette kan studenter få tilgang på innen én uke, og bidrar til å holde ventetiden så kort som mulig. 

– Det er av avgjørende betydning at Sammen kan møte studenter som strever med et breddetilbud preget av lav terskel og god tilgjengelighet, sier Hege Råkil.

Ifølge henne er det mellom 3.500 og 4.000 studenter som henvender seg årlig til Sammens psykisk helsetjeneste for samtaletilbud. Mange deltar også på ulike kurs, foredrag og arrangementer.

Får 1,3 millioner hvert år av Bergen kommune

I tillegg til støtte gjennom semesteravgiften, mottar Sammen Psykisk Helse hvert år 1,3 millioner kroner fra Bergen kommune. Likevel viser tallene fra SHoT at studenter fortsatt har psykiske plager i stort omfang. 

Studentleder Selsvik tror finansiering er nøkkelen til veldig mye, fordi det i bunn og grunn handler om kapasitet.

– I fjorårets statsbudsjett kom det et kutt i velferdstilskuddet til samskipnadene. I tillegg ble en søknadspott for prosjekttiltak som angår studenter, psykisk helse og rus også halvert. Det viser en nedgang i summen som samskipnadene får fra staten, og det er krise, sier han.

Tirsdag 6. oktober ble statsbudsjettet for 2024 lagt fram. Det har vært særlig stor spenning rundt hvorvidt regjeringen vil reversere kuttene til studentvelferd og studenthelse på nesten 50 millioner kroner. Det har ikke blitt gjort. Selsvik er skuffet over denne avgjørelsen.

Må øke støtten til Sammen Psykisk Helse
VT-LEDER: Sjur Selsvik er ikke fornøyd med at det ble kuttet i velferdstilskuddet i fjorårets statsbudsjett.

Nylig la det avtroppende byrådet frem sitt budsjettforslag for Bergen. Der kom det frem at støtten til Sammen Psykisk Helse ikke vil økes, men forbli på 1,3 millioner kroner.

Men etter årets kommune- og fylkestingsvalg ser det ut til at Bergen får et nytt byråd med Høyre-kandidaten Christine Meyer i spissen. Under en debatt arrangert av Velferdstinget Vest tidligere i år, sa Meyer at dersom det kom et tydelig behov, så ville hun øke denne årlige psykisk helse-støtten til to millioner kroner.

Selsvik mener at det ikke går an å lese tallene fra årets SHoT-undersøkelse som noe annet enn at det er behov for nettopp det. Han syns det er veldig synd at nåværende byråd ikke vil øke den.

– Heldigvis har Meyer lovet å øke støtten til to millioner. Når vi får se hennes budsjett, forventer jeg at hun holder sitt ord, sier han. 

Skuffelsen over det avtroppende byrådet deles av styreleder i Sammen, Amalie Lunde. 

– Tilskuddet Sammen får fra Bergen kommune går direkte til å holde ventetidene nede. Hver 1000 kr gir én psykologtime. At tilskuddet ikke økes gjør det vanskeligere for oss å tilpasse tilbudet til den store pågangen, sier Lunde.

Les mer om psykisk helse:

BERGENSPOLITIKK: De to byrådslederkandidatene Rune Bakervik og Christine Meyer debatterte studentpolitikk før lokalvalget i høst. Sjur Selvsvik ledet debatten. FOTO: Lise Hansegård Brustad (arkiv)

Studvest retter: I en tidligere utgave av saken sto det at byrådet kutter i tilskuddet til psykisk helse-tilbudet til Sammen. Det riktige er at tilskuddet ikke økes. Rettingen ble gjort klokken 11:47.

Powered by Labrador CMS