Nyhet

Studentombud reagerer på urettmessig karaktersetting

Etter å ha blitt frikjent for anklager om fusk, skal studenter likevel ha fått nedsatt karakter. Nå slår studentombud ved Universitetet i Bergen alarm.

PROBLEMATISK: Aarestrup mener det er viktig at sensor ikke begynner å blande fusk og selve vurderingsgrunnlaget.
Publisert Sist oppdatert

Hva er et studentombud?

  • Studentombudet er en uavhengig bistandstjeneste som har i oppgave å ivareta rettssikkerheten til studentene ved UiB med råd og veiledning.
  • All kontakt er underlagt taushetsplikt og henvendelser fra studenter og ansatte behandles konfidensielt.

Kilde: UiB

– Jeg har lest en karakterbegrunnelse hvor det fremkommer ganske direkte at sensor mener oppgaven ikke er selvstendig og at det mistenkes fusk. Derfor har eksamen blitt satt til en dårligere karakter, forteller Karsten Olav Aarestrup, studentombud ved Universitetet i Bergen.

Tidligere hadde karakteren til studenten vært sperret, som er vanlig prosedyre ved mistanke ved fusk frem til saken er avklart. Studenten ble deretter frikjent for fusk av nemden for studentsaker og saken ble avsluttet. 

– Da lyste varsellampen min, sier Aarestrup.

Aarestrup understreker at sensor er pliktig til å bedømme oppgaven uavhengig av utenforliggende hensyn, som mistanke om fusk. 

Ba om begrunnelse – ble mistenkt for fusk

– I en annen sak fikk studenten karakteren som normalt, og ba om begrunnelse. Deretter ble fuskesaken formelt satt i gang. Studenten ble frikjent, men i begrunnelsen var likevel mistanke om fusk nevnt som grunnlag for karakteren, forteller han.

Aarestrup mener det er viktig at sensorene får tydelig informasjon om at oppgaven skal vurderes som normalt. Ved mistanke om fusk skal den satte karakteren låses til saken er avgjort.

– Det er viktig at den enkelte sensor ikke begynner å blande fusk og selve vurderingsgrunnlaget, understreker han.

– Hva vil du anbefale en student å gjøre hvis man havner i en slik situasjon?

– Studenten bør sende inn en klage på formell feil ved bedømmelse av eksamen, fremfor å klage på karakter. Fordelen med det er at ved klage på formell feil etter universitets- og høyskoleloven § 5-2 og § 3-9 får studenten skrevet klagen i fritekst og begrunnet hvorfor det foreligger en formell feil, råder han.

Likevel forteller han at studenter kan bli skremt fra å gjøre dette, i frykt for at fuskesaken skal gjenopptas om studenten klager på urettmessig behandling.

– Vi forventer at alle sensorer følger retningslinjene

Prorektor ved UiB, Pinar Heggernes, skriver i en e-post til Studvest at universitetet tar rapporter om mistanke om fusk svært alvorlig, og vil alltid følge opp disse sakene grundig.

– Vi har retningslinjer som skal sikre at alle studenter får en rettferdig vurdering av deres arbeid, og at sensorer bedømmer oppgavene uavhengig om mistanke om fusk eller andre utenforliggende faktorer, skriver hun og fortsetter:

– Vi forventer at alle sensorer følger retningslinjene og bedømmer studentenes arbeid basert på kvaliteten på arbeidet som er levert.

PROREKTOR: Pinar Heggernes oppfordrer studentene til å henvende seg til studentombudet hvis de er bekymringet for om de er vurdert riktig. PRESSEFOTO: Eivind Senneset/UiB

Videre oppfordrer Heggernes alle studenter til å ta kontakt med studentombudet eller universitetet dersom de har spørsmål eller bekymringer knyttet til vurderingen av deres arbeid.

– Vi vil alltid gjøre vårt beste for å sikre en rettferdig og god vurdering av studentenes arbeid, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS