Studentparlamentet har ikke vært fulltallig siden november

Flere representanter møtte ikke opp eller forlot februarmøtet tidlig, uten å ha vara på plass.

FORFALL. Flere var ikke tilstede eller dro tidlig fra møtet uten å ha vara i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Problematisk, mener lederen for parlamentet. FOTO: EINAR BJØRU LOHNE.
FORFALL. Flere var ikke tilstede eller dro tidlig fra møtet uten å ha vara i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Problematisk, mener lederen for parlamentet. FOTO: EINAR BJØRU LOHNE.
Publisert Sist oppdatert

Under Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) sitt møte mandag 26. februar møtte 26 av 31 representanter opp. Ved slutten av møtet var det kun 23 igjen. Flere hadde kommet til og forlatt salen i løpet av møtetiden.

Det skapte hodebry for kontrollkomiteen, som har oppgaven i å sikre at parlamentet overholder reglene.

Måtte telle på nytt

Etter en pause i møtet måtte nemlig komitèmedlem Pål Halle Johnsen be om en ny telling av antall stemmeberettigede, ettersom flere hadde forlatt salen.

– Problemet var at folk kom og gikk underveis i møtet. Parlamentet var aldri fulltallig, sier Johnsen.

Han mener det er uheldig når forsamlingen ikke er fulltallig.

– Det kan gjøre noe med maktbalansen i parlamentet. Når representanter ikke møter, representerer de ikke studentene som har stemt på dem, sier Johnsen.

– Har et ansvar

– Alle som sitter i Studentparlamentet har stilt frivillig for å representere studentene. Da har man plikt til å møte, sier leder for Studentparlamentet, Håkon Randgaard Mikalsen, som på slutten av møtet mandag ytret kritikk mot dem som ikke var der da.

Han viser forståelse for at det av praktiske grunner ikke går å møte ved hvert møte, men påpeker at listene og fakultetsrepresentantene da er pliktige til å stille med vara.

– Deltakerne må finne dette selv, og helst gi beskjed før møtestart, sier han.

RETTER PEKEFINGER. Studentparlamentets leder Håkon Randgaard Mikalsen. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.
RETTER PEKEFINGER. Studentparlamentets leder Håkon Randgaard Mikalsen. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.

Mikalsen sier også at han tror oppmøtet har hatt en negativ trend de siste møtene, og mener det er problematisk da alle sider av en sak ikke blir belyst. Han forsikrer om at de stadig er vedtaksdyktig, og de aller fleste er flinke til å stille opp, men retter likevel en pekefinger mot listene og fakultetsrepresentantene.

– De må greie å organisere seg bedre i de tilfeller en valgt kandidat ikke kan stille, sier Mikalsen.

Kommer sent, drar tidlig

Etter en kikk på de siste fire møtene var det kun på møtet den 27. november at SP-UiB var fulltallig. På tidligere møter har det også vært representanter som har kommet for sent eller forlatt møtet før slutt.

Ved møtet i slutten av februar var det flere tilfeller. Studvest har snakket med de som ikke meldte fra om at de ikke kunne komme, samt de som forlot før møteslutt uten å ha en vararepresentant til å ta over og uten å ha sagt fra om dette på forhånd.

En av disse var representant for Det humanistiske fakultet (HF), Amund Bjørnevik, som sier det var en glipp i kommunikasjonen fra deres side.

– Jeg skal ikke være representant lenger, og han som skal ta over hadde ikke fått det med seg. Dette er litt slapt fra vår side, og vi skal jobbe med dette til neste møte, sier han.

Tar selvkritikk

Andrea Satio Nilssen fra Venstrealliansen (VA) hadde som representanten fra HF ikke meldt forfall eller sikret vara.

– Jeg var syk, og vi prøvde så godt vi kunne å finne vara, men andre var for opptatt med eksamen, studier og jobb, forklarer hun.

Hun tar selvkritikk for at hun ikke meldte forfall til møtelederne. Av de som forlot før møtet var slutt uten å ha vararepresentant til å ta over plassen var det en representant fra Liberal liste, VA, International students og Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).

Liberal liste sin representant, Tobias Beshvekin, ble også syk dagen i forveien, og slet med å skaffe vara på kort varsel. Han sier han var der så lenge han følte han kunne. International Students representant, Md Shifat Ullah, måtte rekke en avtale i studiesammenheng. Han hadde ikke funnet noen vara til å stille for seg.

– Mange på listen var opptatte

– Jeg måtte løpe en uforutsett tur tilbake på jobb, og vi hadde allerede mangel på varaer til det møtet. Mange på listen var opptatte, så da ble VA litt få den siste delen av møtet, forklarer VAs representant Varg Lukas Folkman til Studvest.

KMDs representant Susanne Lohne Iversen forteller at hun er tredje vara for et fakultet hun ikke lenger går på. Hun hadde fått vite at hun skulle delta på møtet dagen før, og hadde derfor ikke hatt mulighet til å forberede seg. Hun dro tidlig fordi hun så at resten av sakene krevde forberedelse, og ikke var direkte relevant for fakultetet hun representerer, og derfor ikke ville ha mer å bidra med.

KMDs representant Susanne Lohne Iversen er ikke i slekt med Studvests journalist Einar Lohne Bjøru, men kjenner hverandre. Bjøru har derfor ikke intervjuet henne.

Powered by Labrador CMS