Studvest forklarer: Studentdemokratiet

Det er duket for studentvalg – dette er hva det innebærer.

STUDENTVALGET: Det kan være vanskelig å navigere i jungelen av ulike studentpolitiske verv og lister. Studvest er her for å hjelpe deg.
Publisert Sist oppdatert

Denne saken ble først publisert i april 2020. Dette er en oppdatert versjon

Hvert år på denne tiden får enhver student ved Universitetet i Bergen (UiB) en gyllen mulighet. Vi kan være med på å bestemme hvordan studiehverdagen og studentlivet vårt skal se ut det kommende studieåret.

Det er med andre ord duket for studentvalg, der alle semesterregistrerte studenter kan stemme inn sine favoritter til Studentparlamentet og Universitetsstyret.

Dersom du aldri har hørt om hverken Studentparlamentet eller Universitetsstyret før, er det ingen grunn til å skamme seg – du er antakeligvis ikke alene. Men det undergraver ikke den viktige jobben de to organene gjør, og vi påtar oss dermed oppgaven å gi deg en rask innføring i hvordan studentdemokratiet på UiB fungerer, og hvordan du er en del av det.

Hva i all verden er Studentparlamentet? 

Studentparlamentet er universitetets øverste studentstyrte organ – du kan tenke på det som studentenes Storting. Her sitter 31 representanter. 24 av disse velges fra listene du kan stemme på fra og med 19. april og fram til fredag 28. april. Hvor mange medlemmer hver liste får ha i parlamentet, avhenger av hvor stor andel av deres stemmer listene får. 

De resterende sju medlemmene velges via allmøter på fakultetene – én representant fra hvert fakultet. 

Universitets- og høyskoleloven sier at det øverste studentorganet ved en utdanningsinstitusjon skal høres i alt som angår studenter. Studentparlamentet er altså et lovfestet organ, og studentenes viktigste stemme opp mot andre aktører.

Hva mener du med lister? 

Listene som stiller til studentvalg er som partier som stiller til Stortingsvalg. Det betyr ikke at listene har noen partipolitisk tilknytning (med unntak av Moderat liste, som har en formell tilknytning til Høyres studenterforening i Bergen).

De fleste har imidlertid et ideologisk grunnsyn, og det er ikke vanskelig å tenke seg til hvor på høyre-venstre-aksen de ulike listene plasserer seg. I år er det seks lister som stiller til valg: Generell Studentallianse, Realistlista, Venstrealliansen, Sosialdemokratisk liste, Grønn liste og Moderat liste. De to første baserer seg ikke på ideologi, mens resten plasserer seg henholdsvis fra venstre til høyre. 

Når valget sparkes i gang vil Studvest publisere en oversikt over hva de ulike listene ønsker å gjøre for deg som student.

STUDENTDEMOKRATI: Slik ser det ut mår Studentparlamentet samles til parlamentsmøte. FOTO: Erik Stolpestad (arkiv)

Alle listekandidatene er studenter og du kan som semesterregistrert student også stille til valg for en liste. 

Er Arbeidsutvalget det samme som Studentparlamentet? 

Nei, Arbeidsutvalget er et eget organ, men har nær tilknytning til Studentparlamentet. Du kan tenke på det som regjeringen, altså det utøvende organet til Studentparlamentet. 

Når stemmene er talt opp og mandatene fordelt, velges fire studenter inn i Arbeidsutvalget. Her er det ikke du som student som stemmer på hvilke fire som skal inn – det tar parlamentet seg av. Idet en person er valgt inn i Arbeidsutvalget, slutter den å representere en liste. Dette gjelder hvis den som velges inn er parlamentsmedlem fra før.

Vervet er honorert og en fulltidsstilling. Våren 2023 har Andrea Nesvik Voss ledet Arbeidsutvalget. 

Arbeidsutvalget fungerer som studentenes hovedtillitsvalgte og jobber med å utøve den politikken som Studentparlamentet har vedtatt. 

Hva er forholdet mellom Arbeidsutvalget og Studentparlamentet?

Studentparlamentet jobber med saker som studenter selv kan melde inn direkte. Arbeidsutvalget vil gjennomgå forslaget før de fremmer det for Studentparlamentet. Her stemmes det for eller imot hvorvidt de skal ta opp saken, og saker som kommer gjennom, må så til Universitetsstyret for godkjenning. Dersom styret gir grønt lys, er det Arbeidsutvalget som igjen jobber med saken slik at eventuelle endringer gjennomføres. 

Kan jeg påvirke hvem som sitter i Universitetsstyret? 

Delvis. De fleste som sitter i styret, ledet av rektor Margareth Hagen, er forskere, professorer og andre ansatte ved universitetet. Men, én kvinnelig og én mannlig student skal til enhver tid være med i styret. 

Her kommer du som velger inn. Disse to studentrepresentantene velges samtidig som vi velger lister til Studentparlamentet. Du stemmer direkte på styrekandidater. 

De sittende styrerstudentene er Ingrid Borvik og Mario de la Ossa.

Styrekandidatene er ikke tilknyttet lister. I år stiller Sigrid Vorland og Jens Håkon Birkeland samt Ida Lutro og Victor Botnevik i par, mens Elisabeth Huseby og Alexander Bouaoud-Dale stiller hver for seg. De kan du også lese mer om på studvest.no denne uken.

Universitetsstyret jobber med faglig virksomhet, utdanningsstrategier, økonomi og intern organisering.

Hva er min rolle i alt dette? 

Du som er semesterregistrert student ved UiB har to jobber å gjøre. Heldigvis for deg krever det hverken særlig med energi eller tid. Gå inn på studvalg.no, stem først på den lista du vil ha inn i Studentparlamentet, og deretter på de styrekandidatene du vil ha inn i i Universitetsstyret. 

Godt valg! 

Powered by Labrador CMS