UiB har lagt opp til at Enya (20) har tre forelesninger samtidig – Føler oss nedprioritert

På det verste krasjer forelesningene i alle de tre fagene til andreklassingene på Medisinsk teknologi. Enya Noor Akhtar forteller om en stressende timeplan og følelsen av å være nedprioritert.

STRESSENDE. Studenten Enya Noor Akhtar forteller om en stressende timeplan på studiet sitt. FOTO: Aurora Berg
Publisert Sist oppdatert

Enya Noor Akhtar (20) er student på Universitet i Bergen. Hun går andre året på medisinsk teknologi, en femårig utdanning innenfor sivilingeniør-feltet . Det betyr at de aller fleste fagene ligger fast i emneplanen. Studiet tilhører det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat-fakultetet). 

Denne høsten tar hun og medstudentene hennes fag INF161, PHYS112 og FARM280. Akhtar forteller at på det verste har hun og medstudentene hennes alle fagene sine på samme tidspunkt. 

– Det får oss til å føle at vi ikke blir prioritert, sier studenten. 

Hun forklarer at det er spesielt med tanke på at dette er noe som universitet har satt opp.

Anbefalt å ta et krasjende fag

Det er hovedsakelig fagene INF161 og PHYS112 som går samtidig for studentene. INF161 er et valgfag for, men Akhtar forteller at hun ikke opplever det som et valg. 

– Vi kunne velge mellom to fag dette semesteret, men vi ble sterkt anbefalt å ta INF161, forklarer hun. 

Når det kommer til studentenes siste fag, FARM280, tilhører det medisinsk fakultet. 

Hun forteller at faget FARM280 har en en varierende timeplan, men noen ganger krasjer også dette faget med de andre fagene. 

TO EKSAMENER PÅ SAMME DAG. Enya Noor Akhtar forteller at de først skulle ha to eksamener på samme dag, på samme tidspunkt. FOTO: Aurora Berg

Akhtar sier at studentene først skulle ha FARM280 og INF161 eksamen på samme dag og samme tidspunkt. Dette ble endret på etter at studentene selv sendte mail og sa ifra om situasjonen. 

– MatNat sa til oss at de ikke hadde helt oversikt over det medisinske fakultet og faget FARM280, sier Akhtar. 

Hun er glad for at de slipper å ta det ene faget som konteeksamen senere, som de først trodde var eneste løsning.

Veldig stressende

Akhtar forteller at de prøver å gjøre det beste ut av det og legge en plan sammen for når de skal se forelesningene. 

– Det er veldig stressende med en slik timeplan, sier hun.

Studenten legger til at de føler det er mye mer selvstudium, enn de hadde håpet på. Blant annet fordi hvis de ikke får med seg forelesningene må de lese på stoffet selv. 

Studentene på medisinsk teknologi får tilbud om et digitalt alternativ, enten på zoom eller videonotat. Derimot opplever Akhtar at dette ikke strekker til, blant annet på grunn av dårlig lyd eller at ikke alt vises fra forelesningssalen. 

– Man merker at det digitale ikke er høyt prioritert, sier Akhtar. 

Får forelesningene digitalt

Knut Børve er leder for kjemisk institutt på Universitetet i Bergen. 

Han forteller at PHYS112 og INF161 overlapper i timeplanen fordi INF161 er et valgfag. 

– Når det er sagt, etter at overlappet ble oppdaget har fagmiljøet fått på plass løsninger som etter min mening gir en tilfredsstillende, men ikke en optimal, løsning.

Børve sier at i dette tilfelle er det satt opp en egen kollokvie i PHYS112, som går litt senere på dagen. Studentene får derfor tilbud om et regneverksted som er tilpasset deres timeplan, slik at det ikke skal krasje med noen av fagene deres. Her kan studentene stille spørsmål og jobbe med oppgaver. 

VANSKELIG Å FORSTÅ. Knut Børve, leder for kjemisk institutt på Universitetet i Bergen sier han har vanskelig for å forstå at studentene føler seg nedprioritert. Pressefoto: Eivind Senneset/UiB

Han mener derfor det er gode forhold for å få med seg begge forelesningene og stille spørsmål til begge forelesningen. 

– Vi må berømme apparatet rundt at man får gode studiesituasjoner. 

Han legger til at studentene ikke er nedprioritert, men at de derimot har fått ekstra ressurser for å få ting på plass. 

Vanskelig å forstå at de føler det slik 

Børve sier det er trist at studentene på Medisinsk teknologi føler seg nedprioritert. 

– Jeg kan forsikre om at de ikke er nedprioritert. Vi har spesielt fokus på å levere på de nye ingeniørstudiene, så jeg har vanskelig for å forstå at de føler det slik. 

De forteller at det er dårlig lyd på noen av opptakene og at de ikke kan se diverse tavler som er viktige. Er dette noe som vil bli fikset på?

– Dette var nytt for meg. Dette er et viktig innspill fra studentene, og det er viktig at det blir meldt til faglærer slik at faglærer kan ta det videre til de som har med digital undervisning å gjøre sier Børve. Men dette er ting å jobbe med, legger Børve til. 

Morten Førre er foreleser og emneansvarlig i PHYS112. Han forklarer at de digitale forelesningene er å regne som et supplement til de fysiske forelesningene.

– De har derfor ikke min høyeste prioritet, men jeg gjør så godt jeg kan, sier Førre. 

IKKE HØYESTE PRIORITERT. Morten Førre, emneansvarlig i PHYS112, sier at digitale forelesninger ikke er hans høyeste prioritet. Pressefoto: UiB

Han sier at han som foreleser ikke får gjort noe med teknikken, foruten å melde inn feil og mangler til UiBhjelp.

– Det har blitt fikset opp, jeg har ikke hørt noe etter at studentene sa ifra om lydproblemene sier Førre. 

Store gevinster med tverrfaglig samarbeid. 

Når det gjelder at studentene har fått høre at matnat ikke har oversikt medisinsk fakultet, forklarer Børve at de to fakultetene har litt forskjellig undervisningstradisjoner.

– Vi har en god dialog, men klart det er krevende å få noe til å passe inn, som er mer blokkfag, enn et semesterfag. Det er nok en risiko at alt ikke glir sammen, sier Børve. 

Et blokkfag går over en kortere periode i løpet av semesteret, enn et semesterfag som som oftest går over et helt semester. 

Samtidig sier Børve at som student har man store gevinster både faglig og miljømessig, ved å møte både det naturvitenskapelige og medisinske fagmiljøet. 

– Dette vil man finne igjen også i relevante yrkessammenhenger, og fordelene oppveier langt den ekstrainnsatsen som kreves å forholde seg til to fagtradisjoner, mener Børve. 

Han forteller at de opplever medtek som en ressurssterk gruppe. 

– De er særlig dyktige studenter som vi setter umåtelig pris på. De leverer fullt ut på masternivå, og vi vil fortsette å utvikle det gode studenttilbudet, sier Børve.

Powered by Labrador CMS