Nyhet

– Vanskelig å vite hvor grensen for gratisprinsippet går

Sykepleiestudenter kan risikere å måtte legge ut flere tusen kroner fra egen lomme i praksisperioden. Et utvalg skal nå se på om dette er brudd på gratisprinsippet.

GRATIS. I utgangspunktet skal det være kostnadsfritt å ta en utdanning ved HVL. Nå skal et utvalg se på hvor grensen går for hva som er innenfor gratisprinsippet. ARKIVFOTO: Adrian Brudvik.
Publisert Sist oppdatert

Onsdag skrev Studvest om sykepleierstudenter på Høgskolen på Vestlandet (HVL) som må ha praksisperioden sin på Voss eller andre steder utenfor Bergen. Den lange avstanden fra studiestedet gjør at en ekstra leilighet i tillegg til den de har i Bergen kan bli nødvendig.

Kostnaden dette medfører skal de få dekket av skolen. Men disse pengene får ikke studentene før etter utgiftene er registrert. For å betale leien må dermed studentene legge ut fra egen lomme.

– Det er veldig vanskelig å gi et svar på om dette faller innenfor eller utenfor gratisprinsippet, sier Helga Aune.

Aune leder et utvalg som skal utrede en ny lov for landets universiteter og høyskoler. De skal blant annet se på hva som bør dekkes av det såkalte gratisprinsippet, et prinsipp om at offentlig utdanning i Norge ikke skal koste studentene noe.

– Hvor går grensen? Bryter man gratisprinsippet når man får penger refundert? Her trengs det en konkret vurdering som jeg ikke vil uttale meg om før vi i utvalget har drøftet og diskutert, sier Aune.

Ingen kvittering, ingen penger

Studieadministrativ leder ved fakultet for Helse og sosialvitenskap ved HVL, Kristin Senneset, henviser til skolens nettsider når Studvest kontakter henne.

– Der står det at pengene for praksis skal bli utbetalt fortløpende, sier hun.

Studentene må fylle ut et skjema og sende inn alle kvitteringer for leieutgifter. Ifølge nettsiden skal det da ta ti arbeidsdager før pengene er på studentenes kontoer.

– Vi har ikke mulighet til å refundere noe uten at vi har kvitteringer for studentenes utgifter, sier Senneset.

Dette innebærer at studentene først må betale fra egen lomme for alle utgifter de har i praksis. Pengene blir ikke refundert uten kvittering.

– Bryter dette med gratisprinsippet?

– Vi har regionale utdanninger som omfatter hele Helseregion Vest og det står på nettsidene våre at studentene må påregne reiser i praksis. Dette står det også i flere av studieplanene våre. Studentene må sette seg inn i hva de søker på og forberede seg på at de må ut av Bergen, svarer Senneset.

Enkelte studenter kan søke om særplass for å unngå praksisplass utenfor Bergen. For å få dette må man ha omsorg for barn, ha alvorlige eller akutte sykdommer i nær familie, være toppidrettsutøver eller ha verv i studentparlamentet. Økonomiske utfordringer er ikke en grunn til å få særplass i praksis.

– Dette er noe vi kanskje må se på når vi reviderer disse retningslinjene, sier Senneset.

Vil ha innspill til ny lov

Som en del av arbeidet med en ny Universitets- og høyskolelov skal utvalget opprette en nettside hvor man kan komme med innspill.

– Saken om sykepleierstudenter som må betale dobbel leie og må legge ut penger til dette før de får refundert er et godt eksempel på praktiske problemer med loven som vi ønsker det blir rapportert om, sier Aune.

nettsiden kan hvem som helst melde inn om alt som omhandler universitets- og høyskoleloven og studentsamskipnadsloven.

– Vi ønsker at studenter skal være med å hjelpe oss med tilbakemeldinger, sier hun.

Eksempler på innspill kan ifølge Aune være uklarheter i gjeldende regelverk eller formuleringer som kan gjøres tydeligere. Universitets- og høyskoleloven inkluderer regler om blant annet gratisprinsippet, eksamen, og kvalitet på utdanningen.

Powered by Labrador CMS