Nyhet

Velferdstinget Vest går inn for studentboliger i Øygarden kommune

Velferdstinget Vest har vedtatt en resolusjon om kjøp og drift av 200 studentboliger på Straume i Øygarden. Delegasjonslederen fra HVL er redd for inntrykket prosessen etterlater. – Tilliten til UiBs studentpolitikere kjøpes ikke av en middag, svarer UiB-delegasjonen.

KYSTUTSIKT: Bildet viser hvordan et av studierommene i studentblokka er planlagt for å se ut. ILLUSTRASJON: Haptic Architects / Sartor Holding AS
Publisert Sist oppdatert

Skal det bygges studentboliger på Sotra? 

Svaret er ja, men spørsmålet om hvorvidt studentsamskipnaden Sammen skal kjøpe dem gjenstår.

Det var tema for en debatt som utspilte seg under vårens andre møte i Velferdstinget Vest (VT), det demokratiske organet som representerer alle studentene på Vestlandet.

I forkant av møtet ble alle delegatene til VT invitert til Sotra, hvor deltakerne fikk en gjennomgang av prosjektet, og ble påspandert middag og transport fra Bergen sentrum. Senere samme måned vedtok VT at de ønsker at Sammen skal kjøpe studentboligene på Sotra.

Delegasjonsleder fra Høgskolen på Vestlandet (HVL), Ingrid Solberg, er redd for at det virker som at også studentpolitikerene har blitt kjøpt og betalt. 

Sentrumsnært nok?

Velferdstinget har tidligere vedtatt en resolusjon om at Sammen skal etterstrebe å bygge «sentrumsnære studentboliger». På fjorårets siste møte, ble det vedtatt hva forståelsen av begrepet skal bety. Konklusjonen ble følgende resolusjon:

«Velferdstinget Vest vedtar at vi ønsker sentrums-og institusjonsnære studentboliger. Dette inkluderer utbygging på vestsiden av sentrum (Fyllingsdalen), hvor kollektivtilbudet gir maksimum 20 minutter reise til studiested.»

Velferdstingets resolusjoner er felles uttalelser på vegne av studentene delegatene representerer.

BERGEN: De innringede områdene viser hvor Sammen allerede eier studentboliger. KART: Studvest

I Bergen kommune er dekningsgraden for studentboliger rundt 13 prosent. Derfor fremmet UiB-delegasjonen nylig en resolusjon om at studentsamskipnaden Sammen skal kjøpe studentboligene som planlegges bygd av eiendomsselskapet Sartor Holding på Straume i Øygarden kommune.

Tidlig i mars ble alle delegatene i VT invitert på en studietur arrangert av Øygarden kommune og Sartor Holding, for å få presentert byggeprosjektet.

Lang reisetid

Reisetida, dør til dør, er i dag over 20 minutter til alle studieinstitusjonene som er en del av Sammen. Skyss’ rutetabeller sier at reisetiden mellom Bergen busstasjon og Straume terminal skal ta 22 minutter. Strekningen bussen kjører er imidlertid kjent for å være preget av kø, og i rushtida kan tida bussen bruker strekke seg til tre kvarter eller nærmere en time.

Køproblemene skal løses av samferdselsprosjektet Sotrasambandet, som skal ferdigstilles i 2027. De 200 studentboligene skal være ferdig utbygd til semesterstart høsten 2025.

Ingrid Solberg fra HVL understreker at hun ikke nødvendigvis er motstander av den planlagte studentboligutbyggingen på Sotra, men mener at det er flere sider av prosessen som ikke har kommet godt nok frem, noe hun også tok til orde for under VT-møtet. 

– Jeg hadde skrevet ned en del punkter som jeg ønsket å fremme for salen. Det var hovedsakelig en kritikk av prosessen, og at det virker som alt har skjedd veldig forhastet.

Hun understreker at hun fremmer innvendingene som enkeltperson. Hun reagerer blant annet på navnet på den innsendte resolusjonen, «Studentene vil til Øygarden!».

HVL-DELEGAT: Ingrid Solberg er ikke fornøyd med Velferdstinget Vests håndtering av Øygarden-saken. FOTO: Maiwenn Knapskog

– Hvilke forutsetninger har vi for å vite det? Er det kartlagt hva studentene faktisk ønsker, eller er dette meningen til noen studenter fra VT?

Redd for hvordan det kan se ut utenifra

Hun trekker også fram at det var svært kort tid mellom studieturen og den innsendte resolusjonen.

Jeg er redd det kan se dumt ut utenifra

– I tillegg utfordrer den jo gjeldende politikk som ble vedtatt for bare tre måneder siden.

– Så er det jo den studieturen. Jeg er redd det kan se dumt ut utenifra, hvor Sartor holding og Øygarden kommune har hentet folk i taxi og kjørt dem ut på ekskursjon, og spandert mat og alkohol på dem. Det kan se ut som Øygarden har kjøpt studentenes mening.

VT-leder Ida Lutro bekrefter til Studvest at de fikk servert mat og drikke. 

– Har studentpolitikere råd til å komme med slik kritikk, når dekningsgraden for studentboliger i Bergen er så lav som den er?

– Jeg mener vi ikke skal kjøpe noe bare for å kjøpe. Det vi kjøper må være bra, avslutter Solberg og konkluderer med at hun synes prosessen har vært forhastet og dårlig gjennomført.

– Tilliten til UiBs studentpolitikere kjøpes ikke av en middag
SKISSER: I den planlagte studentblokka er det også en klatrevegg. ILLUSTRASJON: Haptic Architects / Sartor Holding AS

Lars Martin Myhre, fungerende leder for UiB-delegasjonen, forteller at de ble overbevist om at Sotra-utbyggingen var et godt prosjekt for utbygging av studentboliger.

– Dekningsgraden for studentboliger i Bergen er veldig lav. Vi vil selvfølgelig få til prosjekter som er nærmere sentrum også, for eksempel Neumanns gate, men vi ønsker rett og slett å få bygd flere studentboliger.

– Forstår du Solbergs innvending om at det utenifra kan se ut som studentenes mening ble kjøpt og betalt?

– Ja, men jeg tror ikke det er noe å lage en skandalesak ut av. Flere ble overbevist på turen, andre, inkludert meg selv, ble overbevist på presentasjonen under møtet. Tilliten til UiBs studentpolitikere kjøpes ikke av en middag.

Når det gjelder den vedtatte politikken på den såkalte 20-minuttersgrensa, understreker Myhre at det ikke kommer til å være et problem når Sotrasambandet er ferdig utbygd. Han legger imidlertid til at dersom studentboligene på Straume blir en realitet, må VT ta en ny runde på hvor i Bergen Kommune de ønsker å bygge, eksempelvis i Åsane eller Arna.

FUNGERENDE DELEGASJONSLEDER: Lars Martin Myhre mener studentboligprosjektet på Straume vil komme Bergens studenter til gode. FOTO: Emily Dishington

– Hva er resolusjonens navn, «Studentene vil til Øygarden!», basert på?

– Vi har ikke noen undersøkelse som sier at de vil det, men vi vet allerede at det bor studenter i Øygarden, som vil bo der, og som gjerne skulle hatt bedre studentboligtilbud. Utover det vet jo ikke Ingrid (Solberg red.amn.) at de ikke vil bo der.

– Men med dette høres det jo ut som studenter vil flytte ut til Øygarden?

RESOLUSJON: Fredrik Brogstad la fram resolusjonen om studentboliger i Øygarden for Velferdstinget. FOTO: Even Hæhre Hammersvik

– Det kan godt være navnet på resolusjonen kan være litt misvisende, men jeg tviler ikke på at vi kan fylle opp studentboligene.

Tilliten til UiBs studentpolitikere kjøpes ikke av en middag.

Myhre legger avslutningsvis til at han håper studentpolitikerne kommer til å bidra aktivt i utformingen av boligene.

Leder av VT: – Merkelig måte å se på det

Studvest har også framlagt Solbergs kritikk for Ida Lutro, leder i Velferdstinget. Hun skriver i en e-post at de har visst om ønsket fra Øygarden en god stund og fikk tilbud om å komme på en studietur for å se nærmere på prosjektet. 

– Det syntes vi var et nyttig tilbud. For å sikre så likt og godt beslutningsgrunnlag som mulig for delegatene inviterte vi Sartor Holding til VT-møtet for å informere om prosjektet og svare på spørsmål.

– Vi mener at dersom studentpolitikken skal være aktuell og relevant må vi kunne foreta beslutninger i takt med samfunnet og politikken for øvrig, såfremt det er godt forankret i organisasjonen. Det er dette vedtaket.

– Forstår du Solbergs innvending om at det kan se ut som studentenes mening ble kjøpt og betalt?

– Nei, det synes jeg er en merkelig måte å se på det. Delegatene viste både på ekskursjonen og møtet kritisk refleksjon til prosjektet, men landet etter diskusjon frem og tilbake på at det var det beste for studentene å se på muligheten for studentboliger på Straume.

FORSVARER PROSESSEN: VT-leder Ida Lutro mener det var viktig å sikre et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. FOTO: Truls Skram Lerø (arkiv)
Powered by Labrador CMS