Nyhet

– Vi er ikke i mål før alle studenter har det bra

Sammen skal jobbe for best mulig trivsel for hele studentlandskapet i Bergen. Likevel finnes det bare Sammen-psykologer på Høyden i sentrum. Eksternansvarlig i studentforeningen på NHH (NHHS), Lise-May Sæle, mener dette er problematisk.

PSYKOLOG TIL ALLE. Aleksander Ramm og Lise-May Sæle har sendt inn resolusjonen.
Publisert Sist oppdatert

– Én av fire studenter sliter psykisk, det viser den siste SHoT-undersøkelsen. Det er ikke godt nok. Vi er ikke i mål før alle studenter har det bra.

Det mener Lise-May Sæle. Hun er eksternansvarlig i Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS).

Sammen med Aleksander Ramm og Adrian Stinessen Haugen krever de et mer tilgjengelig psykologtilbud. Det har de gjort ved å sende inn en resolusjon til Velferdstingsmøtet førstkommende lørdag.

– Vi er mange studenter som ikke er i området på Høyden til vanlig. Den fysiske avstanden gjør det vanskeligere for folk å dra dit hjelpen er. Det gjør at mange ikke søker den hjelpen de trenger, forklarer økonomistudenten.  

Vil fjerne barrierer 

Sæle anerkjenner Sammen sitt tilbud. Samtidig er hun bekymret for at psykologmangelen gjør at folk som sliter, ikke blir fanget opp.  

– Tilbudet til Sammen er i seg selv ganske fantastisk. Ventetiden er lav, og det drives godt. Det er vi glade for. Samtidig er vi redde for at tilbudet ikke er tilgjengelig nok for alle. På NHH har vi for eksempel bare karriereveileder. Det er jo ikke det samme som en psykolog. Mangelen på psykologer kan gjøre at flere studenter som har det vanskelig, faller under radaren, sier hun, og fortsetter:

– For meg er det viktig at studenter som trenger hjelp, skal ha minst mulig barrierer for å snakke med noen. Å få utvidet psykologtilbudet vil være et viktig steg i å fjerne disse barrierene, mener hun.  

Direktør i Sammen Råd og Helse, Hege Råkil, mener effektivitet er et argument for at psykologene bør sitte på ett sted. 

– Vi er helt avhengige av å ha en effektiv drift for å kunne møte den store pågangen. Dette innebærer blant annet at våre ansatte bør sitte samlet. Det er viktig at vi løpende kan ta imot og vurdere henvendelser fra studentene sammen, og at vi daglig kan organisere personalressurser og de ulike arbeidsoppgavene optimalt, forklarer Råkil. 

INFORMASJON. Hege Råkil, direktør i Sammen Råd og Helse, sier at de jobber med informasjonsspredning. ARKIVFOTO: Cecilie Bannow

Ifølge Sæle er manglende informasjon en annen problemfaktor.

– Hvis man har det vanskelig, burde man vite hvor man kan ta kontakt med én gang. Men et problem er at mange ikke vet om det tilbudet som Sammen har. Ting er ikke godt nok før studenter på alle institusjonene har en sterk assosiasjon til Sammens råd- og helsetilbud. 

Råkil opplyser om at informasjonsspredning er noe de jobber med. Hun forteller at det finnes alternativer for studenter som opplever avstanden som en utfordring.  

– Jeg håper og tror at den fysiske avstanden ikke hindrer studentene i å søke hjelp hos oss. Skulle det oppleves langt eller upraktisk å komme til Studentsenteret, kan studentene benytte seg av samtale med rådgiver eller psykolog på video, sier Råkil. 

Korona kan ha skapt nye muligheter

Mange opplever pandemien som en ensom tid. Likevel mener Sæle i NHHS at vi kan ta med oss nyttige erfaringer videre. 

– Vi vet at mange har det vanskelig nå på grunn av korona. Studenter har mistet viktige treffpunkt i hverdagen. Derfor er den psykiske helsen ekstra viktig nå. 

Som et tiltak har Sammen opprettet en pratelinje. Det innebærer at man raskt kan få noen å lufte tankene med over chat, eller telefon. 

– Det går an å høste erfaringer fra koronatidene, og se om noe av det digitale kan bli en del av det permanente tilbudet. Digitale psykologtimer kunne blitt tilbudt som et lavterskeltilbud, poengterer Sæle.  

Dette er Råkil positiv til. Sammen-direktøren forteller at videokonsultasjoner er et tilbud de skal holde på. Samtidig forblir pratelinjens fremtid uviss. 

– I disse koronatider foregår samtaler hovedsakelig som videokonsultasjon, og vi har gjennomgående gode erfaringer med dette. Dette er et permanent tilbud. Vi vil evaluere pratelinjen etter hvert, og se om det er noe vi skal fortsette å tilby, sier Råkil. 

Tror dialog er løsningen

 Selv om Sæle omtaler psykologmangelen som et problem, ser hun lys i tunellen.

– Vi vil at Sammen skal snakke mer med alle utdanningsinstitusjonene, ikke bare UiB. På denne måten kan vi kartlegge mer hvilke tilbud som trenger å utvides og forbedres. 

Studvest presiserer at Lise-May Sæle er med i Studvests styre.

I en tidligere versjon av denne saken skrev Studvest at Sæle ville ha psykologer på alle institusjonene i Bergen. Dette er ikke riktig, og vi endret tittelen i saken klokken 14:01.

Powered by Labrador CMS