Vi har spurt politikerne hva de vil gjøre for studentene

Studvest har valgt ut noen spørsmål på tema som har vært mye omtalt, og som kan være relevant for mange studenter i Bergen. Disse spørsmålene har de største partiene i kommunen fått.

FORHÅNDSSTEMME. Studentsenteret er et av flere steder man kan forhåndsstemme. Det er også muligheter for å stemme på Høgskulen på Vestlandet og biblioteket ved Norges Handelshøyskole.
Publisert Sist oppdatert
Miljøpartiet De Grønne: Førstekandidat Thor Haakon Bakke 

Hva er deres viktigste sak for studenter i Bergen?

Pressefoto. Paul Richard Johannessen

– Vi ønsker å jobbe for bedre psykisk helse blant studenter. I tillegg vil vi øke støtten til jussformidlingen og utvide kollektivtransportordningen med flere bysykler i Bergen.  

På bakgrunn av for eksempel SHoT-undersøkelsen ser vi at flere studenter sliter med psykisk helse. Hvilke tiltak vil dere gjøre mot dette? 

– MDG vil styrke helsestasjonene og utvide tilbudet med helsestasjon for ungdom. Vi vil samarbeide med Sammen, og har foreslått å øke støtten til studentenes helsetjeneste med to millioner.

Tenker dere å forbedre kollektivtransporten, i så fall hvordan?

– De fleste studenter er avhengig av bane, buss og sykkel for å komme seg rundt i Bergen. Vi vil ha et billigere og bedre kollektivtilbud, bybane til alle bydeler. 

Kristelig Folkeparti: Byråd for finans, innovasjon og eiendom, Håkon Pettersen

Hva er deres viktigste sak for studenter i Bergen?

– Bedre kollektivtilbud, bygging av bybane og større satsing på sykkel er saker vi vil jobbe for.

På bakgrunn av for eksempel SHoT-undersøkelsen ser vi at flere studenter sliter med psykisk helse. Hvilke tiltak vil dere gjøre mot dette? 

– Vi ønsker å starte et tilbud om rask psykisk helsehjelp for unge, slik at unge kan få nødvendig hjelp uten å vente i kø.

Tenker dere å forbedre kollektivtransporten, i så fall hvordan?

– Samtidig som vi bygger Bybane til Åsane, skal vi også bygge sykkelvei langs traseen og bedre busstilbudet i Bergensområdet.

Høyre: Byrådslederkandidat Harald Victor Hove

Hva er deres viktigste sak for studenter i Bergen?

– Vår viktigste sak er at vi skal si ja til ny studentvilla der dagens byråd sier nei.

På bakgrunn av for eksempel SHoT-undersøkelsen ser vi at flere studenter sliter med psykisk helse. Hvilke tiltak vil dere gjøre mot dette? 

Pressefoto: Hans Jørgen Brun, Høyre

– Vi ønsker et samarbeid om å etablere en helsestasjon for studenter, med psykolog og helsesykepleier.

Tenker dere å forbedre kollektivtransporten, i så fall hvordan?

– Ja. Vi vil sikre flere bussavganger, rimeligere bussbillett og bygge bybanen helt til Spelhaugen.

Rødt: Leder av Rødt studentlag Henrik Madsen

Hva er deres viktigste sak for studenter i Bergen?

– At Bergen kommune skal hjelpe studentsamskipnaden Sammen å sikre alle studenter gode og billige studentboliger. Dekningsgraden for studentboliger må opp på minst 30 % i løpet av de neste fem årene.

På bakgrunn av for eksempel SHoT-undersøkelsen ser vi at flere studenter sliter med psykisk helse enn tidligere. Hva tenker dere å gjøre med dette? 

– Vi må utvide og styrke dagens hjelpetilbud. Det må satses på forebygging. I tillegg må vi styrke oppfølgingen. Dette kan gjøres ved å opprette en helsestasjon for studenter i sentrum.

Pressefoto: Erica Restoften, Rødt

Tenker dere å forbedre kollektivtransporten, i så fall hvordan?

– Vi vil bygge Bybanen til alle bydeler, og sikre at det bygges studentboliger i nærheten av kollektivknutepunkt. Vi vil ha gratis buss, tog og bane i hele Bergen. Frem til vi får det på plass vil vi ha billigere studentbilletter, og utvide ungdomsbilletten til å gjelde studenter.

Senterpartiet: 5.-kandidat Steinulf Tungesvik

Hva er deres viktigste sak for studenter i Bergen?

– Trivsel, inkludering og mening – vårt slagord er at politikken og kommunen skal være «nær folk».

På bakgrunn av for eksempel SHoT-undersøkelsen ser vi at flere studenter sliter med psykisk helse enn tidligere. Hva tenker dere å gjøre med dette?

– Sp har programfestet bedre sosiale tjenester og kultur- og velferdstjenester for studentene.

Tenker dere å forbedre kollektivtransporten, i så fall hvordan?

Pressefoto. Otilie Stokeseth

– Sykkel, gåing og kollektivtrafikk satser vi på. Studenter nyter i dag fordel med stor rabatt (40 prosent) på periodekort. For enda større rabatt har vi programfestet at ungdomskort skal kunne nyttes i kombinasjon med studentbevis til fylte 25 år.

Fremskrittspartiet: 5.-kandidat Martine Jordana Baarholm

Hva er deres viktigste sak for studenter i Bergen?

– At de skal finne en trygg plass å bo. Derfor ønsker vi i Fremskrittspartiet å bygge flere boliger. Vi ønsker også å åpne for en lik ordning som i Nederland hvor det er studentboliger kombinert med eldrehjem.

På bakgrunn av for eksempel SHoT-undersøkelsen ser vi at flere studenter sliter med psykisk helse. Hvilke tiltak vil dere gjøre mot dette? 

– Vi ønsker å bedre ordningen for psykisk helse i kommunen slik at flere skal få tilbud om hjelp. Samtidig vil vi styrke forebyggende arbeid som Universitetet og studentsamskipnaden gjør for å bedre studentenes psykiske helse.

Tenker dere å forbedre kollektivtransporten, i så fall hvordan?

– Vi ønsker å bedre kollektivtransporten her i Bergen. Vi ønsker den mest kostnadseffektive og fleksible løsningen, for eksempel med å satse mer på elektriske busser.

Sosialistisk Venstreparti: 9.-kandidat Eira Martinsen Garrido
Pressefoto.

Hva er deres viktigste sak for studenter i Bergen?

– At Bergen skal være en by hvor alle har like og gode muligheter. Bergen SV vil at også kommunen skal satse på studentene og bidra til at Bergen blir landets beste studentby. 

På bakgrunn av for eksempel SHoT-undersøkelsen ser vi at flere studenter sliter med psykisk helse. Hvilke tiltak vil dere gjøre mot dette? 

– SV ønsker å bedre samordningen mellom Sammens velferdstjenester og kommunens tjenester, og støtte studenthelsetjenesten økonomisk.

Tenker dere å forbedre kollektivtransporten, i så fall hvordan?

– SV ønsker en grønn transportrevolusjon med full fremdrift i bybaneutviklingen i Fyllingsdalen og Åsane og sørge for god tilrettelegging for sykling ved studentboliger og de største utdanningsinstitusjonene.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger: førstekandidat Trym Aafløy

Hva er deres viktigste sak for studenter i Bergen?

Arkivfoto. Jeffrey Meijer

– Det er staten som har ansvaret for høyere utdanning.

På bakgrunn av for eksempel SHoT-undersøkelsen ser vi at flere studenter sliter med psykisk helse enn tidligere. Hva tenker dere å gjøre med dette?

– Vi vil satse på psykisk helse, for eksempel på akuttlegevakt.

Tenker dere å forbedre kollektivtransporten, i så fall hvordan?

– Staten må øremerke midler til kollektivtransport, slik at prisene blir redusert.

Arbeiderpartiet: Byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Kristin Engø

Hva er deres viktigste sak for studenter i Bergen?

– Arbeiderpartiet vil at studenter blir værende i Bergen etter studietiden, og vil derfor tilrettelegge for en god studietid. Vi vil også arbeide for flere og bedre praksisordninger som kan gjøre den enkelte student kjent med arbeidsplasser på Vestlandet.

Pressefoto. FNB

På bakgrunn av for eksempel SHoT-undersøkelsen ser vi at flere studenter sliter med psykisk helse. Hvilke tiltak vil dere gjøre mot dette? 

– Vi vet at sosiale og trygge møteplasser for unge skaper en bedre psykisk helse. Derfor vil vi støtte opp under kultur, idrett og frivillighet, som for eksempel en ny studentvilla. Vi vil også støtte opp under Sammen sin psykologtjeneste, og andre institusjoner som sliter med kapasitetsutfordringer. 

Tenker dere å forbedre kollektivtransporten, i så fall hvordan?

– Vi ønsker å øke den øvre aldersgrensen for ungdomskort til 23 år på både buss, bane og båt, innføre rushtidsrabatt for kollektivreisende og aldri gjeninnføre nattaksten!

Venstre: Valgkamprådgiver Ane Breivik

Hva er deres viktigste sak for studenter i Bergen?

– Vi vil legge til rette for flere og miljøsmarte studentboliger.

På bakgrunn av for eksempel SHoT-undersøkelsen ser vi at flere studenter sliter med psykisk helse. Hvilke tiltak vil dere gjøre mot dette? 

Arkivfoto: Josef Kosler

– Kommunen må i samarbeid med studentene i større grad synliggjøre de tilbudene vi har til dem, samt gi tilskudd til samskipnaden slik at de har en god psykologkapasitet. 

Tenker dere å forbedre kollektivtransporten, i så fall hvordan?

– Vi vil fortsette utbyggingen av Bybanen til Åsane og Sandviken. Dette er viktig for gode tilbud av kollektivtransport til studenter ved f.eks. NHH. Vi vil øke antall avganger, og senke prisen på månedskort.

Pressefoto. Oda Scheel
Powered by Labrador CMS