Vil gi mer penger til de som fullfører

Kunnskapsdepartementet vil gi mer penger til studentene som gjennomfører studiene.

Publisert Sist oppdatert

Fakta

Dette står i budsjettforslaget:

«Regjeringa ønsker å stimulere til at studentene gjennomfører utdanninga i større grad, og tar sikte på ei endring i utforminga av konverteringsordninga [ …] Endringa skal gi studentene insentiv til å gjennomføre hele gradar, og skal ta til å gjelde frå undervisningsåret 2019–20. Regjeringa kjem tilbake til Stortinget med forslag til den konkrete innretninga av omlegginga av konverteringsordninga.»

Torsdag morgen la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Hvis Kunnskapsdepartementet får det som de vil etter fremleggelsen er det særlig én ting som kan få betydning for framtidige studenter: Departementet vil fra høsten 2019 innføre en endring i studiestøtten.

Under dagens ordning får man 40 prosent av lånet omgjort til stipend hvis man tar 30 studiepoeng per semester. Den nye ordningen skal i stedet gi «studentene insentiv til å gjennomføre hele gradar». Hvordan en slik endring skal innføres, er ennå ikke klart.

– Oi … sukker Harald Åge Sæthre tungt når Studvest forteller ham om denne delen av statsbudsjettet.

– Gammeldags filosofi

Sæthre leder et nasjonalt prosjekt for å redusere frafall i høyere utdanning. Han tror at en insentivordning for studenter som klarer å fullføre ikke er den beste veien å gå for å redusere frafallet.

– Dette baserer seg på en gammeldags filosofi om at frafall er den enkelte studenten sin skyld alene. Men forskning på dette feltet viser at det er mye viktigere hva lærestedene gjør. Derfor har jeg langt større tro på insentivene som rettes mot lærestedene.

Mener de ressursterke vinner

Håkon Randgaard Mikalsen, leder av studentparlamentet ved UiB, er heller ikke overbegeistret. Han mener den nye ordningen favoriserer ressurssterke studenter.

Vi mener turbostipender er et veldig dårlig tiltak.

Håkon Randgaard Mikalsen, leder SP-UiB.

–Vi mener turbostipender er et veldig dårlig tiltak. Hvis de ønsker at studenter skal fullføre, er det tre tiltak vi har etterspurt lenge. Økt studiestøtte, flere studentboliger og mer penger til institusjonene.

Sæthre mener det er veldokumentert at frafallet er størst blant dem som har foreldre som ikke har tatt høyere utdanning. En ny stipendordning kan forsterke denne tendensen, tror han.

– En slik ordning vil ramme de svakeste studentene som i utgangspunktet sliter med å gjennomføre utdanningen sin, mens de belønner ressurssterke studenter som allerede gjennomfører på normert tid, kommenterer Mikalsen.

Powered by Labrador CMS