Et overveldende flertall blant studentene fikk viljen sin da den sittende dekanen tapte valget.


Av 349 studentstemmer gikk 311 stemmer til Bente Wold og 38 til Jarle Eid. Studvest har tidligere omtalt den sittende ledelsen ved Det psykologiske fakultet i forbindelse med misnøye fra studentene.

Wold blir dermed ny dekan ved fakultetet fra august, sammen med prodekan Gro Mjeldheim Sandal. Av det totale stemmetallet fikk dekanteamet 54,43 prosent av stemmene.

Tillitserklæring
Bente Wold. (

VANT. Nå vil Bente Wold sørge for mer åpenhet på Det psykologiske fakultet. FOTO: UIB

– Jeg og teamet er veldig fornøyde med dette resultatet, sier hun kort tid etter at resultatet er offentliggjort.

Hun forteller at hun fremover skal jobbe for økt åpenhet på fakultetet, og at hun som dekan skal være synlig og tilstede for studentene.

– Tror du at dere fikk så mange studentstemmer på grunn av problemene som har vært på fakultetet tidligere? 

– Studenter har tidligere vært tydelig misfornøyde, og det gjenspeiles nok i at såpass mange studenter har stemt. Vi ser på det som en stor tillitserklæring fra studentene at vi nå får ta over, sier hun.

Wold forteller videre at hun og teamet nå må bruke tid på at folk skal bli kjent med dem, og at de sammen med studenter og ansatte skal lage planer for hvordan fakultetet skal drives fremover.

– Vi kommer til å være tilgjengelig for studenter og tillitsvalgte som ønsker å prate med oss.

Studenter har tidligere vært tydelig misfornøyde, og det gjenspeiles nok i at såpass mange studenter har stemt.

Nyvalgt dekan, Bente Wold.
Nådde ikke ut til studentene

Jarle Eid, som dermed må gi seg som dekan i august, forteller at de nok ikke har nådd ut til studentene slik de ønsket på forhånd.

– På en annen side har vi fått stor oppslutning fra de ansatte, så det er nok to hovedtrender som viser seg her, sier han.

– Tror du at dere fikk så få studentstemmer på grunn av problemene som har vært på fakultetet tidligere? 

– Det er jo slik at den sittende ledelsen er ansvarlige for det som skjer på fakultetet, men når det gjelder saker som har vært slått opp tidligere i Studvest, tror jeg nok det enkelte ganger har vært misforståelser mellom ledelsen og studentene.

Eid tror at det har vært flere kontroversielle saker på Det psykologiske fakultet enn på andre fakulteter, og at valget viser at studentstemmene kan være avgjørende for valgresultatet.

– Det man ser her er at studentstemmene betyr veldig mye for resultatet, slår han fast.

Kommentarer

kommentarer