Eksamen vil fremdeles gå som normalt.

LEKKASJE. Deler av Fagskolen Noroff campus Bergen er rammet av en vannlekkasje. Bildet av kantinen er tatt ved en tidligere anledning. ARKIVFOTO: Peter Apolinario


Søndag 29. mai måtte Noroff stenge lokalene sine etter en større vannlekkasje. Lokalene var også stengt mandag. Dette skjer en knapp måned etter at de nye lokalene i Bredalsmarken åpnet.

Det er BA som omtaler saken.

– Det er selvfølgelig kjempetrist. Vi hadde offisiell åpning 28. april, og en måned etterpå skjer dette. Heldigvis skjedde dette på slutten av skoleåret, sier Iselin Skudal, leder for Noroff Bergen, til BA.

Noroff-studentene har inntil nylig holdt hus på Minde. Studvest har skrevet flere saker om overgangen til det nye bygget.

Skolen har sperret av områdene hvor skadene er verst. Områdene som ikke er rammet vil fortsatt kunne brukes, opplyser Skudal.

– Eksamen vil gå som normalt, og vi har god dialog med linjeledelsen og studentene, med tanke på behov for utvidede innleveringsfrister, sier Skudal til BA.

Hun forklarer videre at skolen nå vil sperre av området hvor skadene er verst. Området som ikke er rammet vil fremdeles kunne brukes.

Tirsdag har det ikke lykkes Studvest å komme i kontakt med Noroff for ytterligere kommentarer.

Kommentarer

kommentarer