Kommunen bør ta mer ansvar for studentenes arbeidstrening, mener innsender.

Studentene bruker mesteparten av studiet på lesesalen. Formann for Høyres studentforening, Carl Christian Grue Solberg, mener kommunen bør styrke praksismuligheter.


Annonse
Debattregler

Høstens valg er et viktig valg også for oss studenter. Arbeiderpartiet har gjennom deres politikk i fire år vist at de ikke prioriterer studenter høyt nok. Det ønsker Høyre en slutt på. Det er på høy tid at kommunen tar mer ansvar for studenters arbeidstrening. 

For at studiene skal lede til en jobb, er det viktig med arbeidstrening. NHOs kompetansebarometer viser at dette er den enkeltstående faktoren som er viktigst for bedriftene når de ansetter, i tillegg til gode norskferdigheter. Derfor bør det offentlige legge til rette for at flere studenter får arbeidstrening. 

For byen er studentene svært viktig. Studentene sikrer liv i sentrum, kompetanse til næringslivet, og sterke bidrag til frivilligheten, enten det er i den lokale menigheten, fotballaget eller korpset. 

Derfor må studentene satses på. En av de tingene Høyre vil prioritere er bedre tilgang på praksisplasser og arbeidstrening enn det sittende byråd har klart å sikre. 

For å få til dette må kommunen ta et større ansvar for å sikre at studenter får arbeidserfaring og praksis. Dette bør kommunen gjøre gjennom å tilby flere praksisplasser i kommunale virksomheter, og flere plasser til de som ønsker å avlegge mastergrad om temaer som er relevant for nettopp kommunen. 

Næringslivet er i dag mye flinkere til å gi studenter internships og avvikle ulike traineeprogrammer enn det kommunen er. Næringslivet ser at studenter er fremtidige potensielle ressurser for deres egen del, og studentene får verdifull arbeidserfaring. Det er en vinn-vinn-situasjon. 

Vi tror et tett samarbeid mellom høyskolene og universitetet og næringslivet bidrar til å ruste studentene for arbeidsmarkedet, samtidig som næringslivet får den kompetansen de sårt trenger for å skape verdier. 

Det er imidlertid ingen grunn til at kommunen ikke skal kunne komme med liknende bidrag. Det finnes ingen tilgjengelig statistikk på hvor mange praksisplasser det opprettes i kommunale virksomheter, dette fordi praksisplasser i kommunale virksomheter aldri har blitt satset på.

Studentene gjør byen vår bedre. Derfor må vi også satse på studentene. Arbeiderpartiet fører en alt for uambisiøs studentpolitikk, det har de bevist gjennom de fire siste årene. De nedprioriterer stadig studentene. Det ønsker Høyre en slutt på. 

Kommentarer

kommentarer