Vi kan stemme på de som er opptatt av at studietiden skal være best mulig for alle, og vi kan velge vekk de som utelukkende er opptatt av kork, kø og kaos, skriver innsender.

Bilde: Skjermdump Studvest nr.11


Debattregler

Onsdag 4. september publiserte Studvest artikkelen «Dette vil politikerne i Bergen gjøre for deg» på trykk. Her fikk de fleste partiene en lissepasning og en muligheten til å synliggjøre sin politikk overfor byens studenter som utgjør 11% av byens befolkning, noe de fleste gjorde. Trym Aafløy, leder for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), takket for pasningen fra Studvest med å sleive ballen til innkast.

«Det er staten som har ansvaret for høyere utdanning» er svaret Aafløy ga da han ble spurt om hva som er deres viktigste sak for studenter i Bergen. Etter å ha ristet av meg kaffen jeg hadde satt i halsen, gikk tankene umiddelbart til Liv Signe Navarsete og de berømte ordene, «Du vet ikkje ka du snakkar om». 

Les saken: Dette vil politikerne gjøre for studentene.

Tolker vi Aafløys utsagn i beste mening har han noe overflødig politikk i et ellers tynt partiprogram. Tolker vi ham derimot i verste, så kommer han ikke til å løfte en finger for 11 prosent av byens innbyggere de neste fire årene. 

Som så mye annet i politikken så er det på den ene siden viktig med et godt samspill mellom lokale, regionale og statlige myndigheter. På den andre siden er det viktig med et godt samarbeid mellom offentlig virksomheter, det private næringsliv, samt ideelle og frivillige organisasjoner. Hvis Bergen skal være for alle, noe som jeg tror Aafløy er enig med meg i, så må alle parter bidra til å finne de gode løsningene. Alternativt så kan vi slutte å ha politikk på barselomsorg og ambulansetjenester. Disse tjenestene er det jo tross alt staten som har ansvar for gjennom helseforetak. 

Men det stopper ikke der for mannen, som snart er den eneste vennen Harald Victor Hove og Bergen Høyre har igjen i bergenspolitikken, fortsetter å vise manglende forståelse. «Vi vil satse på psykisk helse, for eksempel på akuttlegevakt», er svaret til Aafløy når han blir spurt om hva en skal gjøre med den urovekkende trenden vi ser blant studenters psykiske helse. Igjen sleiver Aafløy.

Les også: – Det er middelaldrende menn som blir prioritert, sier valgforsker.

Studenter lever i en spesiell livssituasjon. Karakterpress, dårlig økonomi, ensomhet og usikkerhet er bare noen av tankene som skal sjongleres i en hverdag der du skal tilegne deg kunnskapen du skal bygge resten av livet ditt på. Da er ikke rett medisin å bygge opp en legevakt som skal ta imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller skader. Det studentene heller har behov for er sosiale og trygge møteplasser som fremmer god psykisk helse, gode kampanjer som Sammens «Gi litt mer faen», og støtte til å korte ned på ventelistene hos Samskipnadens egne psykologer. Psykologer som kjenner studentenes utfordringer, ikke en legevakt som skal gi akutt behandling.

Aafløys skivebom er det heldigvis mulig å gjøre noe med. Noe av det fine med å leve i et demokrati er at vi kan påvirke egen hverdag. Vi kan stemme på de som er opptatt av at studietiden skal være best mulig for alle, og vi kan velge vekk de som utelukkende er opptatt av kork, kø og kaos. 

Uansett hva du mener er viktig. Enten det er studierelatert eller andre samfunnsspørsmål, så må du bruke stemmeretten din. Ved valget i 2015 stemte 80 prosent av byens 70-åringer, mens det kun var 50 prosent av byens 20-åringer som stemte. På de siste målingene ligger Aafløy an til å bli Bergens neste byrådsleder eller ordfører. Det er for meg nesten like skummelt som konsekvensene av å ikke nå 1,5 gradersmålet. Skal vi unngå at Aafløy og hans eksoskamerater i Bergen Høyre og Frp skal komme til makten, så må vi unge stemme. For å sitere Frank Aarebrot: «Hjemmesitting er en halv stemme til dem du liker minst».

Godt valg!

Kommentarer

kommentarer