UiB-forskere har utviklet behandlingen, og får nå 111 millioner til å se nærmere på hvorfor den fungerer så bra.

BEHANDLING. En viktig del av behandlingen går på at pasientene skal utsettes for det de er redde for. Mange av pasientene er redde for å ta bybanen, og student Terje Opsahl har flere ganger vært med pasienter på bybanen. Bildet er ikke tatt i forbindelse med behandling.


TVANGSLIDELSER

– Det er veldig gøy å se at pasientene på klinikken blir mye bedre på kort tid, forteller psykologistudent Terje Opsahl.

Han går det siste året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen (UiB). For tiden er han i praksis på Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) hvor nesten halvparten av pasientene er unge mellom 18 og 30 år.

På klinikken har de tatt i bruk en spesiell behandling mot tvangslidelser (se faktaboks), som går over fire dager. Behandlingen er utviklet av psykologene Bjarne Hansen og Gerd Kvale, som begge er forskere ved UiB. Kvale opplyser at firedagersbehandlingen har gitt svært gode resultater.

90 prosent av dem som har gjennomgått behandlingen har stor effekt med en gang, mens 70 prosent er friske når dette måles etter fire år. Behandlingen har fått stor oppmerksomhet internasjonalt, og har ført til at Hansen og Kvale havnet på Time Magazines liste over verdens viktigste personer innenfor helse.

Opsahl er imponert over de gode resultatene som firedagersbehandlingen gir.

– Man skal ikke så langt tilbake i tid før det ble ansett som umulig å bedre tilstanden for dem som har tvangslidelser. De gode resultatene som firedagersbehandlingen gir er dermed sensasjonelt.

SETT EFFEKTEN. Psykologistudent Terje Opsahl har sett effekten av firedagersbehandlingen og er imponert over de gode resultatene.

111 millioner kroner til nytt forskningssenter

Nå blir UiB-forskernes behandling gjenstand for en storstilt satsing.

UiB har i samarbeid med en rekke aktører nemlig gått sammen og satt av 111 millioner kroner til et nytt forskningssenter for psykisk helse. Målet er å finne ut hvorfor akkurat denne behandlingen fungerer så godt og hvordan den kan hjelpe enda flere.

I tillegg til UiB er det Haukeland universitetssykehus, Bergens forskningsstiftelse og Kavli-fondet som står bak finansieringen av senteret.

– Satsingen sikrer internasjonal spredning med kvaliteten i behold og vil anvendes til å identifisere grunnleggende mekanismer som kan forklare hvorfor noen ikke får effekten av behandling, sier Kvale, som blir senterets leder.

VERDENSLEDENDE. Bjarne Hansen (på bildet) og Gerd Kvale havnet på Time Magazines liste over verdensledende personer innenfor helsefeltet som en følge av deres behandling for tvangslidelser.

– Det at liv blir forandret på så kort tid gir meg fremtidstro

Opsahl har siden han begynte på klinikken i august fått et nært innblikk i hvordan den suksessfulle behandlingsformen fungerer.

– Ved å være i praksis på klinikken får man erfaring med veldige mange pasienter på kort tid. Jeg har vært involvert i behandling av rundt 30 pasienter. Jeg får også sammen med en veileder fra klinikken være med å utrede om pasienter har tvangslidelser og dermed får behandlingsplass på klinikken, sier han.

Psykologistudenten synes det er veldig givende å se på nært hold at pasienter med tvangslidelse blir mye bedre på kort tid.

– Å se pasienter som sliter tungt med tvangstanker og tvangshandlinger bli så mye bedre på kort tid har vært veldig morsomt å få være en del av. Det at liv blir forandret på så kort tid gir meg fremtidstro. Jeg synes læringseffekten har vært enorm, sier Opsahl.

Vil dele ut stipend til psykologistudenter

I forbindelse med etablering av det nye forskningssenteret vil psykologistudenter ved UiB få muligheten til å søke seg inn på et stipendprogram, kan Gerd Kvale informere om. Hvert semester vil det deles ut fire stipender til psykologistudenter, med to års varighet.

– I løpet av de to årene skal de under veiledning få være med på alle aktiviteter ved senteret – både forskning og klinikk. Vi har god grunn til å tro at dette kommer til å bli svært attraktivt, sier Kvale.

Ifølge Kvale kan psykologistudenter fra og med andre studieår bli med på programmet. Hun kan også informere om at psykologistudenter har en luke i studieplanen på et halvår hvor det vil passe bra å jobbe på klinikken.

– Studentene er en svært viktig ressurs. Vi har gode erfaringer og tilbakemeldinger fra studenter på profesjonsstudiet som har vært i praksis hos oss på klinikken tidligere, avslutter Kvale.

Kommentarer

kommentarer