Det er duket for post-pandemiens første fadderveke, velkomstuke, fadderullan og førstekullsuke. Samtidig advarer politiet mot strengere håndheving av pils i park.

REGLER. NHHS-leder Stijn van Oorschot tror NHH-studentene drikker mindre i park enn for eksempel sentrumsstudenten. ARKIVFOTO: Aurora Åsheim


Mandag 15. august braker fadderuken løs i studentbyen Bergen. Og på Norges Handelshøyskole (NHH) er det lite som blir annerledes fra fadderukene før pandemien, ifølge NHHS-leder Stijn van Oorschot.

– Never change a winning team. Vi har hatt det gøy med den type fadderuke før. Det blir en god miks av ulike arrangementer, sier han.

På NHH er fadderuken organisert av en frivillig komité og Kjernestyret i studentforeningen NHHS, som van Oorschot leder. Fadderuken skjer uavhengig av NHH, selv om de får litt støtte fra høyskolen.

Til sammen skal 71 faddergrupper losjes gjennom semesterets første uke på høyskolen. Ikke siden 2019 har en fadderuke foregått uten smitteverntiltak som begrenser den sosiale kontakten.

– Det har vært spennende for oss som organiserer. Erfaringene fra årene før pandemien, har svunnet litt hen. Men vi har lyttet til dem som har organisert det før, og lest flere vitebøker, sier han.

Ikke et problem med offentlig drikking

I forkant av studiestarten vil politiet senke terskelen for å skrive ut bøter for drikking på offentlig sted, ifølge Khrono.

– Det er klart at det er noen kull etter åpningen som ikke helt har skjønt det sosiale spillet ute på byen enda. Det gjelder også den aldersgruppen som skal begynne på høyere utdanning nå, sier politisjef ved Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lothe, til Khrono.

NHHS-lederen er imidlertid ikke bekymret for politiets advarsel om strengere håndheving av alkoholloven.

NHHS-leder Stijn van Oorschot tror ikke NHH-studentene drikker like mye offentlig som adre studenter. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Arkivfoto: Aurora Åsheim

– Vi har alltid hatt god dialog med politiet. Fordelen vår er at mange av arrangementene foregår på campus og på skolen. Vi har eget skjenkested med vakthold, sier han og legger til:

– Jeg tror ikke våre faddere og fadderbarn kommer til å ha så mye tid til å drikke på offentlige steder. Det har vi slitt mindre med, enn for eksempel sentrumsstudentene.

Skjenkestedet van Oorschot viser til, er kjelleren på NHH-bygget. Der driver flere av studentforeningene egne, interne barer.

– Vi forventer mange nye studenter som er gira på å komme i gang med studenttilværelsen og ta det sosiale livet tilbake. Nå kommer et koronakull som har gått stort sett hele videregående under pandemien.

– Kan nok bli ganske kaos

På Høgskulen på Vestlandet (HVL) arrangerer Caroline Madsen fadderuka for tredje gang i år. Hun er fadderkoordinator ved høyskolen.

Fadderkoordinator på HVL, Caroline Madsen, tror opplegget blir mye av det samme som før. FOTO: Privat

– Vi har vel ikke tenkt så mye over at det er første etter pandemien, men det kommer to kull man ikke helt vet hvordan oppfører seg. Det er en ny by og ny mennesker, sier hun.

Fadderstyret på HVL består av syv studenter. På høyskolen skal rundt 200 grupper tas imot.

– Det blir nok mye av det samme som før, men byen har jo også forandret seg.

Madsen forteller at de også har hatt god dialog med politiet, og at de sørger for at det alltid er noen å ringe om det skjer noe.

– Men det er lav terskel for å klippe av fadderbåndene hvis man oppfører seg dårlig, sier hun og legger til:

– Jeg forventer at folk behandler hverandre med respekt, men det tror jeg også kan bety at jeg er naiv. Vi må passe på, det blir nok ganske kaos.

Glad for at politiet går hardere ut

På Universitetet i Bergen (UiB) har fakultetene egne fadderstyrer som har ansvar for programmene på de ulike fakultetene. Fadderkoordinator Julie Strand forteller at det som er kjent som fadderuken, nå formelt heter velkomstuken.

– Vi har nok i større grad planlagt alkoholfrie arrangement, og har tatt i bruk både fadder- og mentorordningen. Det blir vanskelig å spå hvordan velkomstuken vil se ut nå, sier hun.

Julie Strand, fadderkoordinator på UiB, forteller at politiet har vært til stede under fadderopplæringen deres. FOTO: Pål Adrian Ryen / UiB

På UiB har de ikke tatt noen konkrete grep som følger av at politiet har gått ut og varslet strengere tiltak, forteller Strand. Hun tror ikke det vil være like stor grad av pils i park som det har vært før.

– Vi er glad for at politiet har bestemt seg for å gå hardere ut, så ikke andre trenger å fungere i rollen som politi. Politiet har også vært til stede på fadderopplæringen vår, sier Strand.

Hun forventer at alle kan finne noen de liker, og noen de kan være med på studiet videre.

– Vi gleder oss til å fylle byen med liv igjen.

Lettere å planlegge
VELKOMST. Nestleder i Fadderullan, Sindre Remme, forteller at de vil oppfordre til å drikke innendørs. FOTO: Privat.

Sindre Remme er nestleder i Handelshøyskolen BIs fadderstyre, også kjent som«fadderullan». Han satt i styret også i fjor, og legger vekt på at det blant annet har vært mye lettere å kommunisere med barene om maks antall personer i år.

– Nå er det friere og mange flere muligheter å benytte seg av, uten å tenke på alle restriksjonene. Det blir en lettere prosess, sier han.

Fadderullan forventer rundt 70 faddergrupper i oppstartsuka. Når det gjelder offentlig drikking, kommer de til å oppfordre til å være inne når det ikke er noen offisielle arrangementer.

– Det vil vi legge ut poster om, og også gitt beskjed om det på coachingen (fadderopplæringen, red.amn), sier Remme:

– Det blir masse moro, og de nye skal bli tatt godt imot. Vi håper fadderne vil gjøre mye bra for dem.

Studvest retter: I en tidligere versjon av denne saken stod det at det var politisjef ved Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lothe, som sa at terskelen for bøter ville senkes. I Khronos sak opplyses det ikke hvem konkret i politiet som sa dette. Rettelsen ble gjort 22. august 15:45.

Kommentarer

kommentarer