Debatt: Hvorfor skal studentene leve på mye mindre støtte enn hva regjeringen hevder er minimum for livsopphold?

IKKE BRA NOK. En student som leier står igjen med en sum som er betraktelig lavere enn hva regjeringen mener er tilstrekkelig. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN


Du står i kassen på Rema 1000 og trykker den firesifrede koden etterfulgt av den grønne tasten. Svetten pipler i pannen og du venter spent på om betalingen går gjennom. Lettelsen brer seg i kroppen når terminalen piper og skjermen viser «godkjent». Det ble middag i dag også. Sånn er dessverre hverdagen for mange studenter.

Regjeringens livsoppholdssatser fra og med 1. Juli 2017 er kr 8463 i måneden for enslige voksne. Dette er den delen av inntekten man minimum skal ha igjen etter skatt og faste boutgifter er betalt. Med livsopphold menes utgifter knyttet til eksempelvis mat og drikke,klær og sko, strøm og fyring, helse, hygiene, telefon. Dette er altså det absolutte minimum en enslig person må ha til rådighet.

Til sammenligning mottar studentene i gjennomsnitt kr 9194 per måned i støtte fra lånekassen. Dette er den årlige støtten fordelt over 12 måneder. Tilsynelatende ser dette tilstrekkelig ut sammenlignet med livsoppholdssatsen presentert ovenfor. Men støtten fra lånekassen er før studentene har dekket boutgifter som regjeringen presiserer at livsoppholdssatsen ikke inkluderer. I gjennomsnittsbeløpet er storstipendet studentene mottar ved oppstart av semesteret inkludert. Dette blir imidlertid brukt til å dekke blant annet semesteravgift, kopieringsavgift og fagbøker ved semesterstart.

Så en betydelig del av støtten blir brukt i løpet av bare et par dager i august og januar. I realiteten vil derfor den gjennomsnittlige utbetalingen ligger godt under 9000 kr i måneden. Leieprisene varierer litt med diverse faktorer, men vi har tatt utgangspunkt i en leie på kr 4000 i måneden. Det vil si at en student som leier står igjen med kr 5194 per
måned etter boutgifter, som er betraktelig lavere enn hva regjeringen mener er tilstrekkelig.

Til slutt må vi nevne at ikke alle studenter har tunnelsyn, og vi er klar over at regjeringen forsøker å forbedre ting, som for eksempel med økt støtte fra 10 til 11 måneder. Likevel mener vi det fremdeles er en lang vei å gå før studenter også bekymringsfritt kan trekke kortet i kassen på butikken.

Kommentarer

kommentarer