Leserinnlegg: Jobber du for 177 257 i året samtidig som du studerer, bør du selvfølgelig miste stipendet.

DEBATT. Klarer du av en eller annen grunn å jobbe mye samtidig som du studerer burde du hedres, slik du blir i form av de 200.000 ekstra, men da bør du selvsagt også miste stipendet, skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll fra Venstrealliansen. FOTO: Toril Sunde Apelthun


Høyres studentforening, ved Carl Christian Grue Solberg, gråter i Studvest sine krokodilletårer over hvor kjipt det er at folk som har mer enn nok penger, ikke skal få stipend av staten i tillegg.

Foruten at dersom du tjener 200 000 mens du studerer, har du neppe vanskeligheter med å kunne betjene studielånet når du er ferdigstudert, er også Solbergs argumentasjon smått absurd.

For det første blir man jo tilsvarende «straffet,» som Solberg hevder inntektsgrensen gjør, dersom man ikke står på eksamen. Dette nevner ikke Solberg, og grunnen er nok at han mener det er en rettmessig «straff». Problemet er bare at Solbergs resonnement er følgende: «Staten gir uttrykk for at en viss oppførsel ikke er ønskelig, og gjør man ikke som staten finner best, da skal du heller ikke ha alminnelig gode vilkår.»

Den logiske konklusjonen fra Solbergs eget resonnement er derfor at alle studenter må få beholde stipenddelen av studielånet. Det er jo et flott forslag, så jeg gleder meg til Høyres studenter får dette inn i eget partiprogram.

Og som et kjapt lite eksperiment kan vi jo se hvor mye du må jobbe dersom du faktisk skal nå grensen på 177 257. I restaurant- og hotellbransjen er minstelønn for ansatte uten fagbrev på 161 kroner. Dette forutsetter selvfølgelig at du har en bedrift som lønner etter tariff, som ikke er tilfellet for mange utesteder og kafeer i Bergen, men vi kan la det ligge. Med en timelønn på 161 kroner har du en årslønn på litt over 300 000, og må dermed ha en 71 prosent stilling for å oppnå kravet på 177 257.

Jeg vet ikke med Solberg, men jeg kjenner ingen studenter – absolutt ingen – som får 71 prosent arbeid fra samme arbeidsplass innenfor hotell- og restaurantbransjen.

Å øke grensen for hvor mye man kan tjene før man mister stipend fra staten, vil i effekt bety at de som allerede tjener godt, kan tjene enda mer – ikke at flere vil søke arbeid. Klarer du av en eller annen grunn å jobbe mye samtidig som du studerer burde du hedres, slik du blir i form av de 200.000 ekstra, men da bør du selvsagt også miste stipendet. Det er ikke en straff, men et tegn på at gode stipendordninger generelt ikke er ment for dem som ikke trenger det.

Kommentarer

kommentarer