– Som redaktør skal man unngå dobbeltroller, sier ekspert. – Ikke en ideell situasjon, mener redaktøren selv.


Fakta

Etter studentvalget ved Universitetet i Bergen på onsdag ble det klart at den politiske listen Venstrealliansen får fem mandater i Studentparlamentet (SP-UIB). En av de som ble valgt inn er Varg Lukas Folkman, som i samme periode som han drev valgkamp, var ansvarlig redaktør i STOFF.

STOFF jobber etter Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten, som er pressens etiske regelverk (se faktaboks). Blant punktene i dette regelverket er at en redaktør skal unngå dobbeltroller som kan skape interessekonflikter eller føre til at leseren oppfater redaktøren som inhabil.

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, forklarer at det har vært en generell utvikling i norske medier at redaktører og journalister har færre samfunnsroller enn tidligere.

– Nå er ofte en redaktør kun en redaktør, og en journalist kun en journalist. Dette er nettopp for å unngå slike dobbeltroller som det er snakk om her.

– Bør unngå dobbeltroller

Ifølge Jensen er det viktig at man tydeliggjør det overfor leserne hvis det oppstår slike rollekonflikter. I tilegg maner han til at man skal tenke seg nøye om før man tar på seg en ny rolle på siden av redaktørrollen.

– Man skal være varsom med å påta seg andre roller. Som et eksempel skal en redaktør i lokalavisen kanskje ikke være leder i idrettslaget samtidig.

Jensen kjente ikke til saken på forhånd, og baserer uttalelsen på informasjon han har fått fra Studvest. Det samme gjelder spesialrådgiver i Presseforbundet, Nils Øy, som sier følgende:

– Som redaktør skal man unngå dobbeltroller. I slike tilfeller som dette bør leseren gjøres oppmerksom på disse forholdene.

Ingen interessekonflikt

Folkman selv forklarer at han er avtroppende ansvarlig redaktør, og at det egentlig skulle vært funnet en erstatter til nå.

– Det er selvfølgelig ikke en ideell situasjon at jeg er redaktør og driver valgkamp, sier han.

Han forteller at han ikke har lagt skjul på at han stiller til valg, selv om det ikke har blitt nevnt på trykk i avisen.

– De som har spurt har blitt fortalt akkurat hvordan det foreligger. Vi har ikke skrevet noe om valgkampen i den siste utgaven, og om redaktør-teamet hadde kommet fram til at det var en interessekonflikt i en sak, ville vi klart og tydelig informert om min tilknytning til valget.

Folkman forteller også at STOFF har valgt å ikke gjøre en dekning av valget.

– Jeg informerte styret i avisen før jeg stilte til valg, og etter dette har vi tatt forbehold for å hindre kræsj. Men vi hadde uansett ingen planer om å dekke valget.

Redaktøren vurderer også å stille til parlamentets arbeidsutvalg. Han forklarer at han innen den tid har sluttet i rollen som ansvarlig redaktør, uavhengig av om de finner en erstatter eller ikke, og at det derfor ikke vil være en konflikt i fremtiden.

– Jeg kommer ikke til å være redaktør i STOFF når jeg konstitueres til parlamentet og eventuelt stiller til AU, så det er ikke noe problem.

Det presiseres at Studvest og STOFF årlig søker om støtte fra samme begrensede pengepot i Velferdstinget. 

Kommentarer

kommentarer