Etter at journalistikkstudentenes foreleser Carl-Erik Grimstad uventet ble valgt inn på Stortinget, visste ingen hvem som skulle ta over.


Dette er saken

– Studentene ble sittende uten en foreleser den første forelesningen, på grunn av en kommunikasjonssvikt, forteller Arild Hamre, som er fagkoordinator i journalistikk Høyskolen Kristiania i Bergen.

Han bekrefter at det fram til mandag uken etter valget fremdeles var usikkert hvem som skulle erstatte Grimstad, som nå blir fulltidspolitiker for Venstre.

Det får konsekvenser for studentene, som nå må klare seg uten Grimstad som foreleser. I den første forelesningen etter valget var Grimstad ikke til stede, fordi han måtte til Løvebakken på kort varsel.

– Jeg tenkte først at han bare var seint ute da han ikke møtte opp. Vi fikk ikke beskjed om at han hadde kommet inn på Stortinget, sier journalistikkstudent Emma Louise Mathisen.

Hun forteller at det hersket full forvirring rundt undervisningsopplegget i dagene etter valget. 

– De burde hatt en reserveplan slik at noen kunne stille opp på kort varsel, i tillegg til å forberede oss på at dette kunne skje, mener hun.

– Burde ordnet med dette tidligere

Journalistikkstudent Mathisen synes det er kjedelig at ting ikke har vært på plass før nå, spesielt ettersom studentene betaler i overkant av 47 000 kroner hvert semester for å studere på privatskolen.

– Jeg tror jeg hadde reagert mindre dersom dette skjedde på en offentlig skole, men når vi betaler synes jeg det er på sin plass at de vet om foreleserne er tilgjengelige, sier hun.

Hun understreker imidlertid at dialogen med skolen er god, og at hun ikke er sint for at situasjonen har vært uavklart.

Hamre på sin side innrømmer at han i ettertid ser at de kunne stilt bedre forberedt.

– Det er klart at etterpåklokskap er en fin øvelse. Jeg må ærlig innrømme at det ikke var noen av oss som hadde tenkt på dette, ettersom det med Venstres oppslutning skulle mye til for at han skulle få plass på Stortinget, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

Høyskolen Kristiania, THT_0020

FORSTÅR GRIMSTAD. – Det er jo klart han ikke kan si nei til plassen på Stortinget, det forstår jeg veldig godt, sier Emma Louise Mathisen. Likevel mener hun Høgskolen burde vært bedre forberedt. FOTO: TORE HAUKE THIESEN

– Kunne ikke forberedt meg bedre
Venstres stortingskandidater

NY JOBB. Carl-Erik Grimstad blir ikke lenger å se på Høyskolen Kristiania. FOTO: SVEINUNG BRÅTHEN

Den nylig innvalgte stortingsrepresentanten, Carl-Erik Grimstad, sier han ikke kunne forberedt seg bedre på det uventede utjevningsmandatet.

Ifølge han er det 48 år siden Vestfold Venstre har hatt en representant på Stortinget, og han ville derfor ikke gå ut ifra at han ville få et mandat.

– Hadde dere diskutert hva dere skulle gjøre dersom du ble valgt inn?

– Nei, det hadde vi ikke. Jeg ville ikke ta for gitt at jeg kom inn, og det kom derfor ganske uventet på skolen ettersom sannsynligheten for det var så liten.

Grimstad forteller at han i utgangspunktet skulle undervist rundt 70 timer på skolen i høst, men at dette ikke lar seg gjøre nå fordi jobben på Stortinget begynner allerede dagen etter at man blir valgt inn.

Han forteller at han synes det er leit at skolen ble satt i en uforutsett situasjon.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke kan følge opp studentene. Jeg er veldig glad i å undervise og å ha kontakt med studentene mine, så det vil jeg helt klart savne, sier Grimstad. 

Forsterkninger fra Midt-Norge

Fagkoordinator Hamre kan mandag opplyse om at det nå blir Oddveig Storstad fra skolens avdeling i Trondheim som skal fylle de aktuelle timene for Grimstad.

– Hun var veldig kjapp med å takke ja, ettersom vi sitter i en litt spesiell situasjon, forteller Hamre.

Selv om det ble en sen start forteller han at studentene skal få undervisningen de har krav på, og at det vil settes opp ekstra forelesninger fremover.

– Det blir en litt senere start for emnet enn hva som opprinnelig var planlagt. Studentene må belage seg på to ukers forsinkelse, men pensum ligger allerede ute og derfor tror jeg det skal gå fint, forteller han.

Grimstad på sin side håper studentene forstår at dette var en uforutsett situasjon.

– Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kunne ha forberedt dette bedre. Kanskje jeg kan kompensere ved å holde en forelesning om politisk journalistikk for dem, spøker han. 

Kommentarer

kommentarer