Til festen kommer også en Oscarnominert filmregissør.

TROSSER VÆRET. Arrangørene trosser vind og regn for å promotere filmfesten. FOTO: NORA ELVESTAD


Arabisk Filmfest

– Vi så at det ikke var noe fagrelatert kulturtilbud eller studenttilbud for folk som var interessert i arabisk og Midtøsten på universitetet, så vi startet vår egen.

Dette forteller Anne Sofie Lid Bergvall (25), tidligere journalistikkstudent ved Universitet i Bergen (UiB). Hun er kommunikasjonssjef og en av medarrangørene til helgens arrangement, Arabisk filmfest.

Kommunikasjonssjefen forteller videre at de er en frivillig medlemsorganisasjon for både studenter og andre, som startet opp i 2016. De arrangerer filmvisninger og debatter gjennom hele året, men høydepunktet er den arabiske filmfesten.

Bergvall forklarer at under filmfesten vises arabiske filmer av høy kvalitet, og at spørsmål som tas opp i filmene diskuteres i panelsamtaler under festen. Deretter inviteres publikum inn for å snakke om filmene og problemstillingene som tas opp.

BEHIND THE SCENES. Anne Sofie Lid Bergvall (25) t.v. og Sigrid Kolbjørnsen (26) er begge spente på helgens filmfest. FOTO: NORA ELVESTAD

– Stikke hull på stereotyper

Og hun er ikke alene om sin interesse for den arabiske kulturen. Vibeke Koehler (37), som studerer teatervitenskap, forteller at på grunn av hennes faglige og erfaringsmessige interesse for den arabiske regionen, vet hun at det er en god del stereotypier og frykt knyttet til den arabiske kulturen. Det ønsker de å gjøre noe med.

– Å stikke hull på stereotypier, det er et viktig formål med festivalen. Filmmediene fungerer veldig godt fordi du får med deg detaljer og innsikt som du ikke får på de korte nyhetsinnslagene som vi får vanligvis servert i media, forklarer Koehler.

Hun får støtte av medarrangør og programansvarlig for festivalen Sigrid Kolbjørnsen (26), masterstudent i manusutvikling for serier ved UiB. Hun forteller at til tross for at filmene er på et annet språk og med en litt annen kultur, er det lite som skiller arabiske filmer fra de mer typiske Hollywood-filmene.

– Det er litt av poenget vårt med å vise arabisk film. De viser at vi er opptatt av de samme verdiene, noe som kan være litt uventet, skyter Koehler inn.

SER FREM TIL FEST. Studentene forteller at tilbakemeldingene fra studentene så langt har vært svært positive. FOTO: NORA ELVESTAD

Tar opp viktige tema

Bergvall forteller at årets festival består av tre temaer; stereotypier, filmens makt i konfliktsituasjoner og kvinnekampen i Midtøsten. Hun presiserer videre at de ønsker å sette større fokus på det som forener oss, og at de er svært opptatt av å bygge ned murene som veldig mange opplever mellom kulturer vi ikke kjenner så godt til.

MER ENN BARE FEST. Student, medarrangør og festivalprodusent Vibeke Koehler (37), forteller at formålet med festivalen er å stikke hull på stereotyper. FOTO: NORA ELVESTAD

Det vises totalt åtte filmer i løpet av festivalen, og det er planlagt en konsert under arrangementet med norske og arabiske sanger. I tillegg informerer Kolbjørnsen om at den prisvinnende regissøren Feras Fayyad kommer rett fra Hollywood for å være hovedgjest på festivalen.

– Det er ikke hver dag vi har oscarnominerte regissører til å undervise i Bergen, legger Koehler til.  

KOMBINERER. Arrangørene bak filmfesten forteller at det har vært krevende, men fullt gjennomførbart å kombinere skole, jobb og festival. FOTO: NORA ELVESTAD

Studentene kan fortelle at planleggingen av festivalen begynte allerede i oktober i fjor, og det ligger mye arbeid bak arrangementet.

Ønsker flere studenter

I fjor arrangerte den arabiske filmforeningen et lignende arrangement, med over 1000 besøkende. I år håper studentene at de kan toppe det tallet. 

– Vi må ha et hårete mål, så vi ønsker å doble det, forteller Koehler.

Bergvall mener at dersom de klarer å mobilisere studentene vil de klare å slå antallet. Hun forteller at responsen har vært svært positiv når de har vært rundt på institusjonene og promotert festivalen.  

– Studenter er nysgjerrige mennesker. Arabisk filmfest gir deg i aller høyeste grad nye perspektiver, og viser deg en kultur fra en side man ikke nødvendigvis blir eksponert for så ofte, sier hun.

Kommentarer

kommentarer