Det tok åtte måneder før HVL hadde informasjon om seksuell trakassering på nett. Det er alvorlig, mener Mats Beldo.


Mats Beldo, Leder i norsk Studentorganisasjon (NSO) frykter at HVLs tidsbruk kan gi et uheldig signal.

– Det er veldig alvorlig at studentene ikke vet hvor eller hvem de skal forholde seg til i slike situasjoner.

– Alvorlig

Beldo peker på at saken fra i sommer har vist at dette er en helt aktuell problemstilling.

– Dersom man nedprioriterer studentenes rettigheter i en så viktig sak så gambler man med læringsmiljøet. Det er veldig alvorlig. Slike rutiner burde vært på plass.

Han aksepterer heller ikke forklaringen om at fusjonen har ført til at studentene ikke har et varslingssystem. 

– I det minste kunne de basert seg på tidligere rutiner fra institusjonene og fått på plass en midlertidig ordning.

HVL svarer ikke på spørsmålet
Berit Rokne

SVARER IKKE. Berit Rokne har ikke svart på hvorfor det ikke var offentlig informasjon tilgjengelig for studentene på vårsemesteret. FOTO: UIB

Berit Rokne, rektor ved HVL, skriver via høgskolens kommunikasjonsavdeling følgende i en epost til Studvest:

«Høgskulen på Vestlandet har utarbeidet retningslinjer mot uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. Disse ligger ute på våre nettsider og inneholder råd om hvordan en student kan varsle at hun eller han opplever trakassering. Vi ønsker at alle studenter skal kjenne til disse retningslinjene, og vi skal vurdere om vi har informert godt nok om dette. I en overgangsfase har retningslinjene til de gamle høgskolene vært gjeldende».

Studvest har stilt oppfølgingsspørsmål om hvorfor disse retningslinjene har vært offentlig tilgjengelig på nett i overgangsfasen, men har ikke fått svar. 

Kommentarer

kommentarer