Det kan føre til at færre anmelder, mener fagperson.


– Hvis man kjenner til statistikken, er det absolutt noe som fører til at man gjerne ikke tar skrittet og anmelder et seksuelt overgrep.

Det sier Grace Gjuvsland, daglig leder i Senter mot incest og seksuelle overgrep Hordaland (SMISO), når Studvest presenterer henne for ferske tall fra Vest Politidistrikt.

Hittil i år har 72  av 88 voldtektssaker som gjelder personer fra 18 til 35 år blitt henlagt. Blant de 88 kan det være saker som ble anmeldt for flere år siden, men henlagt først i år.

Det tallet mener Gjuvsland er høyt.

Anslår at ti prosent anmelder

Inge Nordhaug, spesialkonsulent i Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging Vest (RVTS), er av samme oppfatning når det kommer til sammenhengen mellom få anmeldelser og mange henleggelser.

– Hvis veldig mange saker blir henlagt, så minsker lysten til å anmelde, sier han.

Dette stemmer overens med Kripos sine beregninger. De anslår at kun ti prosent av voldtekter mot ungdom over 18 år blir anmeldt.

– Kan føles som et nytt overgrep
D53_0963

ALVORLIG. Grace Gjuvsland fra SMISO mener for mange voldtektssaker henlegges. FOTO: SMISO

SMISO, som blant annet tilbyr veiledning for å bearbeide traumer etter seksuelle overgrep, har det siste året opplevd en stor økning i pågangen fra unge mennesker mellom 20 og 30 år. I sist utgave av Studvest kom det fram at over tre prosent av de kvinnelige studentene i Bergen har opplevd overgrep i studietiden.

Mange av disse befinner seg i en utdanningsperiode, og har falt fra eller må ta pause fra studiene. Gjuvsland mener tiden etter voldtekt kan være ekstra traumatisk for studenter.

– Konsentrasjonssvikt er en veldig vanlig konsekvens. Det at mange studenter bor i en annen by eller et annet sted enn der de er fra, kan også være vanskelig, understreker hun.

Politiet bruker for lang tid på etterforskningen

Inge Nordhaug, spesialkonsulent RVTS. 

Senteret får henvendelser, både fra personer som ikke har anmeldt og fra mennesker som har fått saken sin henlagt. Hun forteller at hun som fagperson mener sakene bør anmeldes, men at dette ikke føles riktig for alle.

– Det å skulle fortelle historien sin på nytt, og føle at man ikke bli trodd når man får beskjed om at saken henlegges, kan oppleves som et nytt overgrep. Det er vanskelig å skaffe bevis, så det blir gjerne ord mot ord.

– Prosessen tar for lang tid

Nordhaug fra RVTS Vest kritiserer også politiets system for å komme til bunns i voldtektssaker.

Ifølge ham var det nesten umulig å få noen dømt for voldtekt i Bergen for mellom 20 og 30 år siden. Han forteller at det de mange henleggelsene førte til at staten i 2005 satte ned et utvalg som skulle undersøke hvorfor det var slik. Dette utvalget ble ledet av statsadvokat Bjørn Soknes.

– De konkluderte med, og det kan vi fremdeles si, at politiet bruker for lang tid på etterforskningen. Dette har ikke med holdningen i politiet å gjøre, men med rammene de jobber innenfor, sier han.

Studvest har vært i kontakt med Margrethe Gudbrandsen, kommunikasjonsrådgiver i Vest politidistrikt. Vi har bedt om svar på hvorfor det er så mange henleggelser av voldtektssaker, og hva dette har å si for antall anmeldelser. De har også fått mulighet til å svare på påstanden om at prosessen ofte tar for lang tid.

Har stort fokus på voldtektssaker

Gudbrandsen har ikke hatt anledning til å svare på dette før artikkelen ble publisert. På vegne av politiadvokat May Britt Erstad, sender hun følgende i en epost:

«Generelt viser antall henlagte voldtektssaker at det – på tross av omfattende etterforskning – kan være utfordrende å komme til bunns i hva som faktisk har skjedd i denne type saker. Voldtektssakene er innbyrdes veldig forskjellige, fra voldtekter som skjer i forbindelse med fest og alkohol, gjerne mellom kjente, til rene overfallsvoldtekter. Vest politidistrikt har stort fokus på voldtektssaker og jobber kontinuerlig for å bedre oppfølgningen av denne sakstypen, herunder er det for tiden en egen gruppe som jobber dedikert med voldtektssaker».

Kommentarer

kommentarer