Jusstudentene er klar på at færre eksamensforsøk ikke vil dempe karakterpresset. Men de ønsker velkommen to andre tiltak, viser en undersøkelse.

GJENTAKSEKSAMEN. Ledelsen ved Det juridiske fakultet foreslår å begrense antall forsøk på å forbedre eksamen som et tiltak for å redusere karakterpresset. 71,9 prosent av studentene tror ikke det vil dempe presset, viser undersøkelse. ARKIVFOTO: TORE THIESEN.


Annonse

Dekanen ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen (UiB) har foreslått å begrense antall forsøk studentene har til å forbedre eksamener de allerede har bestått, såkalte gjentakseksamer.

Jusstudentene har i dag totalt fire forsøk på seg til å forbedre eksamener de allerede har bestått. Forslaget om færre gjentakseksamener kommer både som et tiltak for å spare penger og som et tiltak for å dempe karakterpresset.

I lys av forslaget har Juridisk studentutvalg (JSU) sendt ut en spørreundersøkelse til studentene hvor de spør om færre forsøk på å forbedre en eksamen faktisk vil dempe karakterpresset.

71,9 prosent av studentene er enten helt eller delvis uenige i dette. 19,3 prosent er helt eller delvis enig i påstanden, mens resten svarte vet ikke.

KARAKTERPRESS. – Svarene som har gått igjen er at presset på hver enkel eksamen bare vil være enda større hvis antall eksamensforsøk begrenses, sier JSU-leder Sausan Hussein. ARKIVFOTO: TORIL S. APELTHUN.

– Svarene som har gått igjen er at presset på hver enkel eksamen bare vil være enda større hvis antall eksamensforsøk begrenses, sier JSU-leder Sausan Hussein.

– Flere tror snittet kan bli lavere

Til sammen var det 114 personer som svarte på undersøkelsen. Hussein forklarer at selv om de fleste mener at færre gjentakseksamener ikke vil dempe karakterpresset, så er svarene de har fått mer nyanserte.

– Flere av dem som mener det vil dempe presset peker på at studentene i så fall må finne seg i at karakteren de får blir stående, fordi de har færre muligheter til å forbedre den. Det blir et lavere snitt og kanskje akseptabelt å ha et par dårligere karakterer på vitnemålet, forteller Hussein.

Flere i undersøkelsen peker også på at gjentakseksamener fører til en ond sirkel, fordi studenter på lavere kull konkurrerer med mer erfarne studenter som tar eksamen på nytt, ifølge JSU-lederen. De ferskeste studentene kan da komme dårligere ut av eksamen, og tar den på nytt selv for å forbedre karakteren.

Positive til andre tiltak

I tillegg til færre gjentakseksamener foreslår ledelsen på jussfakultetet å variere eksamensformene og å ha bestått/ikke bestått på flere eksamener. Disse tiltakene faller bedre i smak hos studentene, viser undersøkelsen fra JSU.

81,7 prosent mener at flere eksamener med bestått/ikke bestått vil dempe karakterpresset, mens 57 prosent er helt eller delvis enig i at varierte eksamensformer, som muntlig eksamen eller mappeinnleveringer, vil dempe presset. 28 prosent svarte «vet ikke» på spørsmålet om varierte eksamensformer vil dempe karakterpresset.

– Veldig mange mener at med varierte eksamensformer får man vist fram andre egenskaper som ikke gjenspeiles hvis man kun har skoleeksamen, forteller Hussein.

Hun forklarer videre at motargumentene går på at karakterpresset likevel vil eksistere, siden man uansett får karakter på arbeidet, enten det er muntlig eller skriftlig eksamen.

– Vi legger ikke bort forslaget

Visedekan for utdanning ved Det juridiske fakultet, Halvard Haukeland Fredriksen, mener resultatet fra undersøkelsen er interessant, og vil ta det med i den videre prosessen. Han forteller har de per nå ikke har noen konkrete planer om å begrense antall gjentakseksamener som er mulig å ta, men at det er et av flere tiltak som må vurderes.

– Det er ikke sånn at denne undersøkelsen gjør at vi legger bort forslaget, sier Fredriksen.

Han mener at tallene ikke nødvendigvis ville blitt det samme dersom man hadde spurt nye studenter.

– Det er ikke helt urimelig at for de som allerede har planer om å gjenta eksamener vil færre gjentakseksamener føles som et inngrep. Men spør man ferske studenter som ikke er vant til gjentak vil de gjerne tenke at færre gjentaksforsøk vil virke rettferdig, i motsetning til å måtte konkurrere mot eldre studenter som tar eksamen på nytt.

Visedekanen er tydelig på at ingen av tiltakene alene vil løse problemet med karakterpress, og sier at fakultetet må prøve seg frem.

– Jeg ser ikke for meg at noen av tiltakene kan bli klare til høsten. Vi må ha tid til en grundig prosess, forteller Fredriksen.

Kommentarer

kommentarer