Universitetet bruker for lite nynorsk, slår Språkrådet fast.


Fakta

Hvert år leverer Universitetet i Bergen (UiB) en rapport til Språkrådet om bruk av nynorsk i all tekst som blir publisert. Nå konkluderer Språkrådet med at UiB ikke har gjort en god nok jobb, enten ved å rapportere for dårlig eller ved å bruke for lite nynorsk.

I rapporten får universitet spesielt kritikk for lite bruk av nynorsk i sosiale medier. Bare 13,6 prosent av innleggene på Facebook, Instagram og Twitter er på nynorsk.  

Dette synes leder i Studentmållaget i Bergen, Marta Nagel-Alne, er synd.

– Så lenge universitetet er en offentlig institusjon må språkene sidestilles. Når man ikke ser nok av det ene språket er det ikke en reell sidestilling, sier hun.

For dårlig rapportering

Mållagslederen understreker at universitet har et ansvar for hvilke språk de bruker opp mot studentene.

– Det handler om synliggjøring av et mindretalls-språk. Nynorskbrukere må se språket sitt i bruk for at det skal være naturlig å bruke det selv.

Leder i Studentmållaget i Bergen, Marta Nagel-Alne savner større fokus på nynorsk ved Universitetet i Bergen Foto: Odin H. Omdal

MÅ SYNLIGGJØRE. Leder i Studentmållaget i Bergen, Marta Nagel-Alne savner større fokus på nynorsk ved Universitetet i Bergen FOTO: ODIN H. OMDAL

Nagel-Alne tror likevel ikke nynorskmangelen handler om motstand fra universitetets side. Hun tror heller det har med å gjøre at dem som publiserer ikke bruker nynorsk selv.

UiB mener selv at 26 prosent av nettinnholdet er på nynorsk, men språkrådet er ikke fornøyd med rapporteringen.

Universitetet lover bedring

Ingar Myking, avdelingsdirektør i kommunikasjonsavdelingen ved UiB, innrømmer at de burde vært bedre på sosiale medier. Han tror også at nynorsksvikten i stor grad handler om at de ansatte som publiserer ofte er bokmålsbrukere.

– Vi har hatt bedre tall på sosiale medier tidligere, og kan nok si at dette er personavhengig.

Myking mener samtidig at universitetet legger stor vekt på å ikke bryte målloven, og at det er godt innarbeidet at mye av den første kontakten med studenter og samarbeidspartnere er på nynorsk.

Han slår likevel fast at 13,6 prosent ikke er et godt nok tall, og lover at neste år vil bli bedre.

– Her er det bare å brette opp ermene, sier han.

Kommentarer

kommentarer