Tror det kan kan føre til færre søkere på geografistudiet.

SKEPTISK: Student og fagultvalgsrepresentant er skeptisk til fjerning av pc-saler på u-phil

SKEPTISK. Student og fagutvalgsrepresentant er skeptisk til fjerning av pc-saler på Ulrike Pihls hus.


GIS

Som en del av oppussingsprosjektet i 2020 skal PC-rommene på Ulrike Pihls hus fjernes og erstattes med åpne landskap i de fleste etasjene. For noen skaper dette trøbbel.

– Vi er veldig bekymret på vegne av bachelorstudentene i geografi. sier student og representant fra fagutvalget, Anna Kraaijeveld Enerstvedt.

Hun og medstudentene trenger nemlig datamaskinene til å kjøre GIS-programmet (se faktaboks) som brukes i utdanningen.

– Det er bare de stasjonære PC-ene på Ulrike Pihls hus som har GIS-lisens, derfor er akkurat disse salene veldig viktige for oss, legger hun til. 

HVER MINSTE DETALJ: GIS programmet gir oss muligheten til å jobbe med svært detaljerte kart forteller Enerstvedt.

Programmet er ifølge Ernestvedt noe av det viktigste geografi-studenter lærer seg på bachelornivå.

– Når vi søker jobb etter studiet er GIS-kompetanse noe av det første arbeidsgiveren ser etter.

Fagutvalgsrepresentanten er redd det kan bli en kostbar kompetanse.

– Vi frykter at studentene må gå til innkjøp av nye PC-er som er dyrere, større og mer tungvinte for å kunne delta i undervisning som krever GIS, forteller Enerstvedt.

– Dette kan på sikt føre til at færre velger å søke seg til geografistudiet.

Vil komme med alternative løsninger

Instituttleder for geografi, Peter Andersen, forklarer at det finnes en alternativ løsning. 

– For Mac og PC vil det tilbys en «virtuell maskin»-løsning som kan brukes selv om PC-en i seg selv ikke er sterk nok til å kjøre GIS, forteller Andersen 

UNDER AREBID. Andersen forteller at instituttet samarbeider med IT- avdelingen for å løse eventuelle problem med prosjektet. PRESSEFOTO: Grethe Meling.

I praksis vil dette ifølge Andersen fungere som et app-system, hvor man logger seg inn på en stasjonær PC på IT-avdelingen, fra en bærbar PC eller Mac, og jobber med GIS.

– Dette tillater studenten å jobbe på Mac eller PC med programmer som krever stor prosessorkraft, forklarer han. 

– Fungerer langt fra optimalt 

Selv om Enerstvedt forstår problemstillingen til instituttet mener hun fortsatt at denne løsningen er langt fra god nok, da programmet «fryser», stopper og er vanskelig å laste ned. 

LITE INFORMASJON: Enerstvedt forteller at geografistudentene generelt har fått lite informasjon om renoveringen av u-phil.

– Prosjektet med virtuell maskin fungerer langt fra optimalt. Ved de fleste tilfeller oppstår det problemer ved oppstarten av GIS og ved utførelsen av enkle oppgaver.

Ønsker å forbedre underveis

Prosjektleder for Verktøy og tjenesteutvikling i UiB læringslab-programmet, Magnus Svendsen Nerheim, forklarer at prosjektet fortsatt er i en pilotfase.

– Det vil si at vi gjennom å teste prosjektet ut mot faktiske brukere, fanger opp og får justert feil og mangler.

Målet er en velfungerende løsning når den kommer ferdig i drift.

– Vi har jevnlig kontakt med faglærere, undervisningsassistenter og studenter for å følge dette opp.

Ikke overbeviste

Enerstvedt, med fagutvalget i ryggen, stiller seg likevel skeptiske til prosjektet. 

– Studenter motsetter seg vel sjelden ny teknologi, men i dette tilfellet anser vi fortsatt stasjonære PC-er som det beste alternativet.

– Dersom denne virtuelle løsningen vil fungere er det flott, men så langt har vi ikke hatt en positiv opplevelse med dette.

Kommentarer

kommentarer